CATIA – Geniul în dezvoltarea de produs

Soluția software de proiectare CATIA este un produs de succes în contextul actual este un mix de caracteristici ce tinde spre perfecțiune: tehnologie inovatoare, adaptare specifică clientului, utilizare intuitivă, calitate superioară, preț competitiv și un design unic, caracteristic brandului.

Pentru a crea produse de top este nevoie de o echipă interdisciplinară de experți, care să dețină cunoștințe specifice și variate despre industrie și procese de fabricație, consolidată de o colaborare strânsă și continuă.

Cu ajutorul software-ului CATIA aceste cerinţe sunt realizabile!

Excelență în proiectarea CAD

Indiferent de nevoi, CATIA oferă fiecărui utilizator soluții personalizate pentru activități specifice: design industrial, proiectare mecanică, modelarea volumelor sau a suprafețelor, proiectare repere din tablă, desenare, modelare parametrizată, scule şi matriţe, dezvoltare mecatronică, materiale compozite, cabluri electrice, proiectarea conductelor, simulare FEM (CAE), fabricare NC (CAM) sau validare digitală (DMU).

Provocări

Pe fondul unor așteptări în continuă creștere ale clienților și a unei concurenței acerbe la nivel internațional, companiile sunt nevoite să dezvolte produse noi, inovatoare, inteligente, într-un timp cât mai scurt. Produsele tot mai complexe, de o diversitate ridicată, cu multe funcții electronice și mecatronice, supun companiile unor provocări cu totul noi.

Echipele de dezvoltare sunt nevoite astfel, să se confrunte cu aceste situații:

 • Inconsistențe ale specificațiilor între diverse instrumente de dezvoltare și bariere în validarea completă a produsului;
 • Coordonare defectuoasă între centrele de dezvoltare și partenerii externi sau distribuitori;
 • Informații izolate care duc la lipsa transparenței în sistemele de dezvoltare și validare multidisciplinară;
 • Sisteme eterogene care complică depozitarea centralizată și distribuția de cunoștințe corporative;
 • Administrare descentralizată a produsulor și datelor de fabricație care determină inconsistențe și bucle de iterație inutile în procesul de dezvoltare a produselor;
 • Modificări mereu întârziate și costisitoare, din cauza validării insuficiente a design-ului de produs în fazele incipiente de dezvoltare;
 • Încercarea de a reinventa procesele, atunci când reutilizarea cunoștințelor deja deținute este imposibilă întrucât căutarea în stocurile de date necesită prea mult timp;
 • Structurile CAD complexe și istoricul necunoscut al componentelor ce complică reutilizarea și modificările.

Dezvoltarea produselor sofisticate necesită, așadar, lucru în echipă de-a lungul tuturor departamentelor, un nivel ridicat de transparență în design-ul concept, identificarea formelor, dezvoltarea sistemului, dezvoltarea multidisciplinară, proiectarea mecanică, proiectarea echipamentelor, validare – toate acestea în ciuda faptului că timpul și bugetul pentru proiectele individuale trebuie diminuat.

Aceste provocări sunt realizabile cu ajutorul soluției software de proiectare CATIA! 

  • CATIA Live Shape

   Proiectare mecanică

   CATIA oferă instrumente complete pentru redarea 3D a unei game extinse de componente, de la fontă, forjare, procesare și piese metalice, până la ansambluri mecanice – pe o infrastructură centrală, care permite o colaborare facilă în mediul online.

   • Toți inginerii și proiectanţii pot lucra simultan la specificațiile unui produs, de la cerințe şi concept, până la definirea fizică.
   • CATIA Live Shape oferă un concept revoluționar de modelare 3D, care generează imediat ideile și conceptele 3D și care ajută în structurarea ideilor și a conceptelor, astfel încât, desenele existente pot fi modificate fără costuri suplimentare.

   Suprafeţe

   Soluțiile CATIA Shape oferă un mediu extrem de productiv pentru modelarea suprafeţelor și vizualizare. Oferă funcționalități complete pentru toate formele estetice – de generere, testare și modificare a formelor libere, până la forme potrivite pentru fabricație.

   • O soluție unică, integrată, pentru generarea rapidă de forme hibrid, de la concept, până la proiectare detaliată
   • Curbe de înaltă performanță și funcții bazate pe suprafețe pentru generarea formelor de înaltă calitate
   • Tehnologii de modelare care oferă un înalt nivel de productivitate și eficiență pentru toate segmentele industriei
   • Funcţii avansate de rendering și pentru validare de înaltă performanță în timp real pentru asigurarea calității suprafeţelor

   Dezvoltare sistem

   Sistemele CATIA oferă soluții pentru dezvoltarea paralelă și integrarea sistemelor electrice, electronice, precum și a celor hidraulice și pneumatice, în cadrul unui model digital 3D. Aceste soluții potrivite pentru diverse industrii, extind descrierile produselor mecanice în specificații holistice de sistem.

   • Modelarea și simularea sistemelor fizice eterogene pe baza limbajului deschis, orientat către obiect Modelica. Bibliotecile comerciale, disponibile în mod gratuit, ca și simpla reutilizare a componentelor proprii, reduc costurile de modelare în mod considerabil.
   • Definirea și simularea sistemelor de control prin intermediul limbajului formal. Diverse editoare sunt disponibile pentru modelarea comportamentală: diagrama de statut, diagrama fluxului de date și diagrama funcției secvențială.
   CATIA Equipment

   Proiectarea de echipamente

   CATIA Equipment oferă o serie de produse care permit dezvoltarea simultană și integrarea sistemelor electrice și mecanice, în cadrul unui model 3D.

   • Produsele electrice oferă o soluție orientată către proces pentru proiectarea și instalarea sistemelor electrice și a traseelor de cabluri controlate de diagrame de circuite logice. Procesul susține și fabricarea și documentarea de fascicule de cablu.
   • Proiectarea hidraulică și pneumatică generează și administrează specificațiile și caracteristicile geometrice ale rețelelor de conducte, prin care se iau în considerare terminologia și convențiile standardizate ale diverselor industrii.

   Knowledgeware

   CATIA Knowledgeware oferă numeroase instrumente cu ajutorul cărora dezvoltatorii pot defini, reutiliza și partaja cunoștințele lor în cadrul întregii companii. În versiunea V6, CATIA Knowledgeware permite gestiunea cunoștințelor companiei pentru reutilizarea acestora în proiectare și fabricație.

   • Knowledgebase poate fi integrat în cadrul unui design și folosit mai târziu, pentru a preveni erorile și pentru a automatiza procesul de proiectare;
   • Pentru a asigura respectarea standardelor, cunoștințele companiei pot fi documentate, aranjate, gesionate și aplicate pe bază de reguli;
   • Modele inteligente de construcție îmbină geometria și cunoștințele pentru o reutilizare simplificată.
   CATIA Knowledgeware

   Simulare

   Soluțiile software CATIA de simulare oferă un mediu de calculație în care designerii pot acționa independent și pot administra simulările. Simulările lineare și non-lineare, examinează comportamentul realistic al modelelor în diverse situații de stres.

   • Simulările generează cunoștințe relevante pentru îmbunătățirea performanței produsului și reduc numărul de prototipuri fizice și teste;
   • Gestiunea simulărilor și a rezultatelor simulărilor extind conceptele PLM tradiționale prin documentarea cunoștințelor specialiștilor și punând la dispoziție cele mai bune practice, chiar și pentru persoane care nu sunt specializate.
  • CATIA reprezintă produsul de pionierat al Dassault Systèmes. Astăzi, CATIA este o soluție esențială pentru dezvoltarea produselor și a inovației, în companii de toate dimensiunile din întreaga lume, de la cele mici și mijlocii, până la producători multinaționali.

   CATIA V5 este soluția software pentru dezvoltarea și definirea modelului de produs complet digital. Prin evoluția sa orientată către proces, CATIA V5 acoperă întregul proces de dezvoltare – de la ideea de concept, până la întreținere.

   CATIA V5 PLM Express oferă companiilor mici și mijlocii funcționalitățile din CATIA V5, inclusiv funcția de Gestiune a Datelor de Produs (Product Data Management - PDM). Pachetele PLM Express oferă soluții optime pentru toate sarcinile și cerințele, adiacente funcționalităților din CATIA V5. Pachetele pre-configurate pun la dispozitie descrierea sarcinilor care susțin discipline tehnice specifice și activitățile tipice din procesele de dezvoltare.

   CATIA V6, generația următoare a poveștii de 30 de ani de succes, oferă o gamă completă de soluţii pentru dezvoltarea diverselor discipline și pentru colaborarea globală în echipe virtuale de dezvoltare. Domeniul de aplicare pentru CATIA V6, depășește nivelul aplicaţiilor software 3D-CAD tradiționale, printr-o experiență digitală unică, bazată pe platforma 3DEXPERIENCE. Versiunea V6 permite planificarea tuturor aspectelelor produsului, până la specificațiile unice, simulările multi-fizice, vizualizare realistică. Cu soluția software de proiectare CATIA V6 și platforma 3DEXPERIENCE, diverse mărci și soluții Dassault Systèmes – CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, CATIA Composer, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES – sunt integrate, oferind o soluție omogenă.

   • Identificarea potențialului de îmbunătățire a procesului de dezvoltare a produsului prin analiza proceselor, metodelor și instrumentelor existente;
   • Design de concept, introducerea în CATIA și migrarea, inclusiv a conceptelor PDM și transferul datelor;
   • Portofoliu extins de traininguri în cadrul a 9 centre de pregătire cu instructori și procese certificate de învățare;
   • Dezvoltarea unor concepte individuale de pregătire, create special pentru a genera cel mai mare potențial de beneficii, în urma folosirii întregii game de funcționalități a soluției software CATIA;
   • Soluții de consultanță și de pregătire CATIA, specifice diferitelor industrii, cum ar fi suprafețele de formă liberă și de stilizare, scule și matrițe, dezvoltarea compozitului, cabluri electrice, 3D PCB layout, proceduri de fabricație etc.;
   • Suport pentru crearea metodelor de proiectare CAD în CATIA V5 și CATIA V6, luând în considerare departamente specifice, cum ar fi producerea de scule și matrițe, fabricația și documentația;
   • Design-ul de concept și implementarea strategiilor durabile pentru îmbunătățirea componentelor reutilizabile, gestiunea cunoștințelor, modularizarea și standardizarea gamei de produse;
   • Suport operativ (Application Management Services) conform ITIL pentru CATIA V5 și CATIA V6, soluții ENOVIA-PLM.
 • Specialiștii firmei de consultanță PLM - CENIT - au fost alături de noi cu sfaturi și abordări practice. O foarte mare valoare s-a acordat utilizării la nivel mondial a tehnologiei flexible.
  Bernd Göllnitz, Director IT Technology & Operations, Webasto AG