ENOVIA – Managementul ciclului de viaţă al produsului

Concurenţa internaţională şi complexitatea crescută a produsului forţează departamentele de producție din toate industriile să optimizeze întregul lor proces de dezvoltare a produselor, pentru a economisi timp, a reduce costurile şi pentru a creşte nivelul calităţii. În acest context, este necesar un mediu de dezvoltare colaborativ şi flexibil pentru administrarea întregului proces de dezvoltare a produsului.

ENOVIA oferă noi oportunităţi de colaborare digitală în 3D pentru companiile mici, mijlocii şi mari, putând prelua chiar managementul dezvoltării şi al ciclului de viaţă al unor produse mai complexe.

Provocări

 • Produsele tind să conţină din ce în ce mai multe componente electronice şi de software;
 • Dezvoltarea multidisciplinară fără o privire de ansamblu;
 • Tot mai multe departamente şi parteneri externi implicaţi în dezvoltarea de produs;
 • Date de produs distribuite în diverse sisteme fără legături sau acces centralizat;
 • Explozie de variante ale produselor pentru pieţe nişate;
 • Complexitatea produselor în creștere, odată cu globalizarea;
 • Cerințele elaborate ale clienților şi progresul tehnic rapid care necesită inovaţii şi cicluri de dezvoltare mai scurte;
 • Modificări complicate care sunt slab documentate şi prea puţin urmărite;
 • Multe erori în BOM, unde toate componentele relevante ale unui produs sunt incluse complet, însă fără statusul de revizie;
 • Costuri în creștere pentru crearea şi întreţinerea listelor de componenţă (BOM) pentru utilizare specială, de exemplu, pentru achiziţii sau montaj. În cazul modificărilor, BOM-urile derivate trebuie să fie adaptate manual sau rămân neactualizate;
 • Comunicare dificilă la nivelul întregii companii, întrucât angajaţii au acces la date şi informaţii diferite din cadrul sistemelor distribuite;
 • Lipsa transparenţei la nivelul BOM-ului şi a elementelor acestuia;
 • Decizii eronate luate în baza unor date neactualizate sau în lipsa unor informaţii relevante;
 • Managementul dificil şi greșit al proiectării şi verificării, care generează muncă suplimentară înaintea auditurilor şi certificărilor;
 • Date şi desene 3D indisponibile multor utilizatori din companie.

ENOVIA este soluția tuturor provocărilor întâmpinate în procesul de dezvoltare a produselor!

  • Provocările tipice ale afacerilor de orice dimensiune, din toate industriile, în ceea ce priveşte managementul proceselor de dezvoltare a produselor, pot fi reduse prin intermediul unei abordări holistice oferite de o soluție PLM:

   • O bază de date centralizată pe care sunt construite toate aplicaţiile, oferă securitatea, actualizarea și disponibilitatea tuturor informaţiilor necesare
   • Aplicaţiile online asigură accesul securizat la informațiile actualizate în timp real, indiferent de locația utilizatorilor
   • Funcţii complet integrate pentru managementul cerinţelor, proiecte, specificaţii, documente şi structura produsului
   • Organizarea tuturor datelor în concordanţă cu abordarea RFLP: Requirements, Functional, Logical, Physical
   • Integrarea directă a aplicaţiilor M-CAD, E-CAD, Office în cadrul soluției PLM
   • Sistemul de conformitate a materialelor şi legătura cu baza de date IMDS
   • Acces la toate datele PLM printr-o interfaţă uniformă
   • Toate informaţiile sunt disponibile într-un singur sistem și pot fi conectate cu ușurință
   • Vizualizarea 3D şi a desenelor direct prin interfaţa web pentru toţi utilizatorii
   • Meta-datele PLM (status, revizie, cod articol, etc.) pot fi afişate direct în perspectiva 3D şi evidenţiate prin codul de culori, accelerând în acest fel evaluările şi deciziile
   • Funcţii extinse pentru managementul variantelor şi a configuraţiilor
   • Conectarea cu sistemul ERP existent
   • Folosirea celor mai bune practici permite adaptarea rapidă la procesele și standardele din industrie.
   • ENOVIA V6 reprezintă soluţia PLM la nivel de companie pentru managementul şi controlul tuturor datelor de produs şi a proceselor întregului ciclu de viaţă al produsului, prin metode consistente, modele şi instrumente, de la dezvoltare şi producţie, până la vânzare, întreţinere şi retragere de pe piaţă. ENOVIA V6, oferă metode “best-practice” preconfigurate pentru managementul modificărilor, care pot fi opţional adaptate la nevoile specifice companiei. Cu infrastructura sa scalabilă, ENOVIA V6 oferă o platformă PLM de înaltă performanţă, atât pentru companii mici şi mijlocii, cât şi pentru corporaţii active la nivel global, cu mii de utilizatori.
   • ENOVIA SmarTeam este o soluţie ușor de implementat pentru managementul datelor de produs, orientată către lucrul în echipă și dedicată companiilor mici şi mijlocii. ENOVIA SmarTeam oferă opţiuni clare pentru managementul datelor de produs, versionare şi controlul statusului datelor CAD pentru toate documentele relevante procesului de proiectare.
   • Soluţiile ENOVIA pot fi uşor integrate cu sistemele ERP, SCM, CRM, PLM sau alte sisteme prin interfeţe standard. De exemplu, CENIT a realizat o integrare între ENOVIA V6 și SAP PLM prin intermediul V6 Connect Integration, dar și între ENOVIA și SolidWorks.
   • Evaluarea şi analiza proceselor de dezvoltare ale produselor;
   • Definirea conceptului şi a specificaţiilor tehnice pentru sistemele PDM/PLM şi a proiectelor de migrare;
   • Consultanţă şi suport în definirea şi implementarea unui management integrat al componentelor si BOM-ului;
   • Analiză, definire concept şi implementare strategii pentru integrarea sistemelor PLM şi ERP;
   • Pentru implementarea ENOVIA V6 Rapid Application Configuration Environment (RACE), standarde preconfigurate şi compatibile Dassault Systèmes, sunt disponibile pentru o implementare rapidă;
   • Suport operativ conform standardelor ITIL (pentru soluţiile ENOVIA PLM).
 • Experienţa extinsă a specialiștilor CENIT în managementul proceselor este un adevărat beneficiu pentru noi.
  Harald Bleuel, Manager departament proiectare, Jean Müller