Soluţii SIMULIA pentru simulări realiste

Indiferent dacă doriţi să înţelegeţi în detaliu comportarea ansamblurilor complexe sau să dezvoltaţi concepte pentru un nou proiect, să înţelegeţi comportarea unor substanţe noi sau să simulaţi un proces de fabricaţie individual, analiza cu elemente finite (FEA) SIMULIA vă oferă soluţia cea mai cuprinzătoare şi flexibilă pentru astfel de scopuri.

Suita de produse Abaqus Unified FEA

Suita de programe software oferă soluţii precise, sigure şi puternice pentru probleme neliniare complicate, simulări dinamice liniare extinse, precum şi simulări de proiectare de rutină. Datorită integrării nerealizate a funcţiilor de analiză cu element finit (FEA) implicite şi explicite, puteţi utiliza direct rezultatele unei simulări pentru analizele care urmează, pentru a înregistra efectele proceselor anterioare, de exemplu, efectul proceselor de fabricaţie asupra performanţei produsului. Folosind funcţii programabile de utilizator, scriptare şi funcţii de personalizare a interfeţei grafice, puteţi înregistra şi implementa metode demonstrate în compania dvs. În acest mod puteţi analiza alternativele de proiectare în intervalul cel mai scurt de timp.

Modelarea cu element finit
  • Suita de produse Abaqus Unified FEA oferă soluţii de performanţă înaltă, cuprinzătoare, atât pentru problemele de dezvoltare de rutină, cât şi pentru cele complexe. Produsele acoperă o gamă largă de aplicaţii industriale. Cu ajutorul unei structuri de date model standard şi al tehnologiei rezolvitor integrate, echipele de dezvoltare pot examina sarcini complexe, dinamica vibraţiilor, sisteme multicorp, impact/prăbuşire, statică neliniară, cogenerare a căldurii, precum şi cogenerare a acusticii şi comportare structurală. Companii lider în domeniile lor utilizează suita Abaqus Unified FEA pentru a-şi consolida procesele şi instrumentele, pentru a reduce costurile şi a diminua punctele slabe, obţinând un avantaj concurenţial cu ajutorul acesteia.

   • Abaqus/CAE - Pre/Postprocesor Cu Abaqus/CAE puteţi crea, procesa, monitoriza, diagnostica şi prezenta analize progresive Abaqus în mod rapid şi eficient
   • Abaqus/Standard - Rezolvitor implicit Rezolvitor ecuaţii implicite pentru probleme de statică şi dinamică liniare şi neliniare din diferite domenii
   • Abaqus/Explicit - Rezolvitor explicit Rezolvitor ecuaţii explicite pentru calculul unor proceduri de înaltă dinamică şi pentru procese de formare. Deosebit de adecvate pentru simularea unor evenimente de scurtă durată, tranzitorii, cum sunt testele de caz în electronica de divertisment, rezistenţa la impact în ingineria auto precum şi impactul balistic
   • Abaqus/CFD - Dinamica computaţională a fluidelor Abaqus/CFD oferă funcţii progresive CFD pentru simularea unei game largi de probleme neliniare, cuplate (lichid/căldură sau lichid/structură)
   • Interfeţe asociative pentru CATIA V5/V6, Pro/Engineer, SolidWorks. Aceste interfeţe permit transferul geometriei asociative a unui sistem CAD în Abaqus/CAE. Puteţi procesa modelul dvs. în sistemele CAD acceptate şi îl puteţi apoi actualiza prin importul asociativ în Abaqus/CAE, fără a pierde funcţiile de analiză atribuite modelului
   • Interfeţe pentru CATIA V4 şi Parasolid (de ex. Unigraphics NX). Aceste interfeţe permit transferul datelor geometrice din sistemul CAD în Abaqus/CAE
   • Modul Abaqus de optimizare a topologiei – Abaqus Topology Optimization Module (ATOM). Aplicabil componentelor individuale sau ansamblurilor integrale, modulul Abaqus de optimizare a topologiei (ATOM) oferă unui inginer instrumente cuprinzătoare pentru optimizarea structurii neliniare. ATOM este un modul uşor de utilizat în Abaqus/CAE, cu care pot fi create, executate şi monitorizate procesele de optimizare şi pot fi evaluate rezultatele.