Managementul listei de componenţă (BOM)

O listă de componenţă (BOM), cuprinde toate piesele care formează un produs, inclusiv cantitatea lor şi reprezintă baza pentru producţie şi montaj, dar şi pentru multe alte procese logistice din cadrul companiilor.

O provocare deosebită în acest caz este reprezentată de capacitatea de a transforma informaţii din toate disciplinele, cum ar fi mecanică, hidraulică, electronică şi software într-o listă bine pusă la punct, astfel încât, diverşii utilizatori (personalul din departamentul de achiziţii, montaj etc.) să îl poată folosi în mod eficient în ariile lor de specialitate.

Soluţiile CENIT pentru managementul BOM-ului, simplifică crearea şi actulizarea listelor complete de materiale şi eficientizează modificarea informațiilor la nivelul tuturor departamentelor implicate.

Provocări cu care vă confruntați:

 • Un număr mare de erori din cauza unui BOM creat manual;
 • Lipsa sincronizării informaţiilor din diverse discipline - mecanică, electronică, software și a unui BOM unic și complet;
 • Creşterea constantă a variantelor de produs care duce la crearea de BOM-uri diferite, greu de gestionat și la o creștere a complexității procedurilor interne;
 • Costuri crescute, rezultate din reutilizarea redusă a conceptelor, componentelor şi ansamblelor deja existente;
 • Lipsa integrării informaţiilor din BOM în sistemul ERP sau erori produse de introducerea manuală a informațiilor;
 • Costuri ridicate pentru crearea şi întreţinerea BOM-urilor, în funcție de etapele proiectului, de exemplu un BOM pentru achiziție și altul pentru montaj. În plus, BOM-ul rezultat trebuie să fie actualizat manual în cazul în care intervin modificări.
 • Lipsa transparenţei în denumirea BOM-urilor, materialelor şi specificaţiilor pe care le conțin. Configurările eronate și greoaie, pot duce la diferențe între documentaţie şi produsul livrat.
  • Beneficiile caracteristice unei soluții eficiente de gestiune a BOM-ului pot fi resimțite prin implementarea unui sistem PLM complet:

   • Export şi actualizare automată a BOM-ului, pe baza structurii CAD;
   • Administrare centralizată a unui BOM multidisciplinar și complet, care conţine toate elementele relevante, atât materiale, cât și accesorii;
   • Definirea furnizorilor şi a componentelor alternative documentează posibilitatea de înlocuire a unei piese;
   • Managementul BOM-ului permite o gestiune eficientă a modificărilor;
   • Reutilizare facilă de componente şi ansambluri;
   • Clasificarea ansamblelor în funcție de caracteristici, în conformitate cu standardul DIN 4000 sau clasificare individuală;
   • Sincronizarea automată și asociativă a BOM-urilor folosite la achiziţii, montaj sau producție;
   • Respectarea standardelor şi normelor legislative ce prevăd trasabilitatea configuraţiei produselor livrate;
   • Sincronizarea BOM-ului din sistemul PLM cu BOM-ul din sistemul ERP.
   • ENOVIA V6 reprezintă soluţia PLM la nivel de companie pentru managementul şi controlul tuturor datelor de produs şi a proceselor întregului ciclu de viaţă al produsului, prin metode consistente, modele şi instrumente, de la dezvoltare şi producţie, până la vânzare, întreţinere şi retragere de pe piaţă. ENOVIA V6, oferă metode “best-practice” preconfigurate pentru managementul produselor şi a BOM-urilor, care pot fi opţional adaptate la nevoile specifice companiei.

    • ENOVIA Engineering Central (ENG) vă permite să controlați toate componentele de-a lungul ciclului de viaţă al produsului şi să gestionaţi lista de materiale (BOM). În plus, Enovia Engineering Central permite un management eficient al modificărilor care apar în dezvoltarea produselor, vă ajută să creați documentațiile tehnice și asigură baza pentru integrarea cu sistemul ERP.
    • ENOVIA Engineering Configuration Central (ECC) oferă funcții avansate pentru managementul eficient al configuraţiilor de produs.
    • ENOVIA Variant Configuration Central (FTR) permite definirea structurilor de produs şi configurarea rapidă a versiunilor de produs pentru a fi lansate mai repede spre vânzare.
    • ENOVIA X-BOM Manufacturing (MFG) permite gestiunea BOM-ului de proiectare şi a BOM-ului de producţie (E-BOM, M-BOM) şi a informațiilor specifice departamentelor de dezvoltare şi producţiei. Modificările pot fi importate şi urmărite pentru unități de producție specifice, prin intermediul funcției Manufacturing Change Orders (MCO). Modificările proceselor de fabricaţie şi a resurselor operaţionale pot fi vizualizate foarte simplu, oferind o soluție eficientă pentru controlul centralizat al pieselor care trebuie folosite în producție.
    • ENOVIA Library Central (LBC) permite definirea librăriilor cu descrieri, clasificări și standarde industriale pentru a fi folosite de-a lungul tuturor etapelor de dezvoltare ale produselor.

   • ENOVIA SmarTeam este o soluţie de management al datelor de produs ușor de implementat în companiile mici şi mijlocii. ENOVIA SmarTeam oferă o metodă simplă de a transfera BOM-urile rezultate din structura CAD, în procesele viitoare şi de a le integra în desenul de ansamblu.
   • Soluţiile ENOVIA pot fi perfect integrate cu sisteme ERP, PLM şi multe altele, prin intermediul unor interfeţe standard. De exemplu, cu ajutorul soluției Connect Integration for V6, dezvoltată de CENIT, Enovia V6 poate fi integrată cu SAP PLM.
   • Evaluarea şi analiza proceselor de dezvoltare a produselor;
   • Definirea conceptului şi a specificaţiilor tehnice pentru sistemele PDM/PLM şi a proiectelor de migrare;
   • Consultanţă şi suport pentru definirea şi implementarea soluțiilor integrate de management al produselor şi al proceselor dedicate BOM-ului;
   • Lansarea în producție a ENOVIA V6 Rapid Application Configuration Environment (RACE), pune la dispoziție standardele Dassault Systèmes de pre-configurare şi compatibilitate, disponibile pentru implementare rapidă.