• Țara
 • IntInt
 • DD
 • CH DECH DE
 • Product Data Management
 • RORO
 • Product Data Management

Managementul datelor de produs

Managementul Datelor de Produs (PDM) este fundamentul unui proces de dezvoltare controlat şi presupune gestiunea tuturor informațiilor definitorii ale produselor (modelul de produs) în contextul proceselor tehnice și organizaţionale (model de proces). Modelul de produs conţine toate specificaţiile necesare dezvoltării, creării şi folosirii produsului, cum ar fi modelele şi desenele CAD, calculul elementelor finite produsului finit, planuri şi diagrame, codul sursă al programelor software, componente şi liste de materiale (BOM), instrucţiuni de producţie şi de asamblare.

Modelul de proces gestionează, controlează şi pregătește documentaţia pentru procesul de creare, modificare, versionare şi furnizare a tuturor datelor de produs.

Provocări cu care vă confruntați:

 • Unele sisteme CAD nu asigură managementul tuturor datelor de produs;
 • Informațiile despre produs nu sunt în totalitate gestionate şi în consecinţă, adesea sunt expirate sau dificil de accesat;
 • Informațiile care nu sunt valabile sau corecte, duc la luarea unor decizii greşite şi generează costuri mari pentru revizuire;
 • Lipsa trasabilităţii reviziilor şi a statusurilor de aprobare;
 • Costuri suplimentare pe durata auditurilor, pentru a asigura cerinţele şi standardele legale;
 • Deficit de informaţii în cazul modificărilor planificate, din cauza lipsei listelor cu produsele care conţin reperul ce suferă modificări;
 • Lipsa trasabilității deciziilor;
 • Informații despre proiectare şi dezvoltare care sunt încă gestionate pe bază de fişiere și duc la:

  • Căutări incomplete şi consumatoare de timp;
  • Statusuri de date rescrise din greseală;
  • Gestiune redundantă de date cauzată de versionarea manuala a întregului ansamblu;
  • Grad ridicat de disciplină cerut tuturor participanţilor;
  • Date confidențiale insuficient protejate;
  • Cheltuieli crescute pentru gestiunea statusurilor de versiune.

  • Soluţiile CENIT pentru managementul datelor de produs (Product Data Management - PDM) cuprind modele de produs şi proces pentru administrarea tuturor informaţiilor relevante și reprezintă elementul esențial pentru colaborarea fără limite, indiferent de locație.

   • Toate datele sistemelor CAD convenţionale pot fi direct integrate într-o soluţie de gestiune centrală.
   • Toate datele produsului sunt administrate prin versionare şi status;
   • Toate informaţiile relevante depre produs sunt actualizate şi accesibile în permanenţă tuturor angajaţilor autorizaţi;
   • Timpul de procesare este redus şi există transparenţă sporită asupra modificărilor, datorită fluxurilor de lucru electronice (workflows);
   • Stocarea datelor într-un mod transparent şi oferind posibilitatea de a urmări modificările de proces;
   • Stocarea corectă a datelor asigură succesul auditurilor şi trasabilitatea proceselor de dezvoltare;
   • Acces la datele de produs pe bază de autorizaţie;
   • Vizualizare online a datelor 3D CAD cu măsurători, secţiuni şi adnotări.
   • cenitSPIN se bazează pe simplitate și claritate pentru o eficiență maximă.
   • ENOVIA V6 reprezintă soluţia PLM la nivel de companie pentru managementul şi controlul tuturor datelor de produs şi a proceselor întregului ciclu de viaţă al produsului, prin metode consistente, modele şi instrumente, de la dezvoltare şi producţie, până la vânzare, întreţinere şi retragere de pe piaţă. ENOVIA V6, oferă metode “best-practice” preconfigurate pentru managementul modificărilor, care pot fi opţional adaptate la nevoile specifice companiei.

    • ENOVIA Live Collaboration (CPF) permite managementul corect al datelor de produs (Product Data Management), cu ajutorul funcţiilor de stocare structurată a acestora, de vizualizare 3D, versionare, controlul accesului, căutare text şi controlul fluxului de lucru.
    • ENOVIA Designer Central (DEC) permite conexiunea integrată şi este uşor de utilizat cu toate sistemele convenţionale CAD.
    • ENOVIA 3D Live (LIV) oferă informații în timp real despre structura produsului, componente şi meta-date în mediu 3D.

   • ENOVIA SmarTeam oferă companiilor mici și mijlocii o soluţie de gestiune a datelor de produs ușor de implementat și adaptată muncii în echipă. Cu ajutorul funcției SmarTeam Workflow, modificările de proces pot fi implementate pe baza tiparelor de lucru specifice companiei.
   • Evaluarea şi analiza proceselor de dezvoltare ale produselor;
   • Definirea conceptului şi a specificaţiilor tehnice pentru sistemele PDM/PLM şi a proiectelor de migrare;
   • Consultanţă pentru optimizarea şi implementarea proceselor de modificare, oferită de un consultant certificat în CMII;
   • La implementarea ENOVIA V6 Rapid Application Configuration Environment (RACE), standardele preconfigurate şi compatibile Dassault Systèmes sunt disponibile pentru o implementare rapidă.