• Țara
 • IntInt
 • DD
 • CH DECH DE
 • Change Management
 • RORO
 • Change Management

Managementul modificărilor (Engineering Change Management)

Companiile din domeniul producției se confruntă din ce în ce mai mult cu provocarea de a reduce timpul alocat fabricării produselor și de a asigura în mod constant creșterea calității acestora. În acest context, soluțiile CENIT pentru managementul modificărilor, create pe baza unui proces bine structurat, asigură reducerea timpului necesar pentru implementarea funcțiilor și caracteristicilor noi ale produselor.

În plus, soluțiile de management ale modificărilor sunt un instrument esențial pentru creșterea calității produselor, prin asigurarea infrastructurii necesare pentru ca angajații din departamentele relevante să se implice activ în furnizarea și implementarea noilor idei.

Provocări din domeniul producției:

 • Lipsa standardizării în procesele de modificare ale produselor;
 • Timp de lucru prea mare până la implementarea efectivă a unei modificări;
 • Lipsa transparenţei asupra statusului procesului de modificare;
 • Evaluarea dificilă a indicatorilor de performanţă;
 • Lipsa unei situații clare asupra cheltuielilor generate de implementarea unei modificări;
 • Decizii greşite luate pe baza unor informaţii incomplete;
 • Penalizări pentru întârzieri sau comenzi efectuate greşit;
 • Lipsa unei documentaţii structurate sau a unor funcții de trasabilitate, care să permită verificarea rapidă a proceselor și să ușureze luarea deciziilor;
 • Lipsa sincronizării datelor generate de modificări cu alte sisteme informatice utilizate – ERP/PDM.
  • Provocările tipice ale proceselor de modificare pot fi rezolvate cu soluţiile complete de tip PLM:

   • Conectarea problemelor cu cererile și notele de modificare (ECR/ECO);
   • Vizibilitate completă a impactului cu ajutorul listei cu ansamblurile din care face parte componenta modificată;
   • Gestionare rapidă şi controlată a modificărilor prin utilizarea de workflow-uri predefinite;
   • Implicarea tuturor celor cu funcție de decizie din cadrul companiei şi standardizarea procesului de luare a deciziilor;
   • Implementarea modificărilor în toate locaţiile de producţie, asigurând protecția împotriva oricărui potenţial proces de deviaţie a fabricaţiei;
   • Acces online la toate datele relevante despre produs, decizii şi configuraţia aplicată;
   • Armonizarea procesului de modificare între partenerii de proiect şi reducerea costurilor în procesul de modificare (VDA4965ECM);
   • Documentaţie legală şi conformă cu standardele şi funcții pentru trasabilitatea deciziilor (FDA 21CRF Partea11, DIN 69901-5, etc.);
   • Sincronizare asistată pentru validarea datelor la intergrarea cu sistemele ERP.
   • CenitSPIN se bazează pe simplitate și claritate pentru o eficiență maximă.
   • ENOVIA V6 reprezintă soluţia PLM la nivel de companie pentru managementul şi controlul tuturor datelor de produs şi a proceselor întregului ciclu de viaţă al produsului, prin metode consistente, modele şi instrumente, de la dezvoltare şi producţie, până la vânzare, întreţinere şi retragere de pe piaţă. ENOVIA V6, oferă metode “best-practice” preconfigurate pentru managementul modificărilor, care pot fi opţional adaptate la nevoile specifice companiei.

    • ENOVIA Engineering Central (ENG) vă permite să controlați toate componentele de-a lungul ciclului de viaţă al produsului şi să gestionaţi lista de materiale (BOM). În plus, Enovia Engineering Central permite un management eficient al modificărilor care apar în dezvoltarea produselor, vă ajută să creați documentațiile tehnice și asigură baza pentru integrarea cu sistemul ERP.
    • ENOVIA Engineering Configuration Central (ECC) oferă funcții avansate pentru managementul eficient al configuraţiilor de produs.
    • ENOVIA X-BOM Manufacturing (MFG) permite gestiunea BOM-ului de proiectare şi a BOM-ului de producţie (E-BOM, M-BOM) şi a informațiilor specifice departamentelor de dezvoltare şi producţiei. Modificările pot fi importate şi urmărite pentru unități de producție specifice, prin intermediul funcției Manufacturing Change Orders (MCO). Modificările proceselor de fabricaţie şi a resurselor operaţionale pot fi vizualizate foarte simplu, oferind o soluție eficientă pentru controlul centralizat al pieselor care trebuie folosite în producție.

   • ENOVIA SmarTeam este o soluţie de management a datelor de produs, ușor de implementat în companiile mici şi mijlocii. Modificările de design sunt vizibile în SmarTeam printr-un sistem de status la nivelul documentului. Cu ajutorul funcției SmarTeam Workflow, procesele de modificare pot fi implementate rapid pe baza specificului fiecărei companii.
   • Soluţiile ENOVIA pot fi perfect integrate cu sisteme ERP prin intermediul unor interfeţe standard. De exemplu, cu ajutorul soluției Connect Integration for V6, dezvoltată de CENIT, ENOVIA V6 poate fi integrată cu SAP PLM.
   • Evaluarea şi analiza proceselor de dezvoltare a produselor;
   • Definirea conceptului şi a specificaţiilor tehnice pentru sistemele PDM/PLM şi a proiectelor de migrare;
   • Consultanţă pentru optimizarea şi implementarea proceselor de modificare, oferită de un consultant certificat CMII;
   • La implementarea ENOVIA V6 Rapid Application Configuration Environment (RACE), standardele preconfigurate şi compatibile Dassault Systèmes sunt disponibile pentru o implementare rapidă.