Descoperă avantajele proiectării 3D in industrial design

CATIA for Industrial Design

CATIA, soluţia tehnică dedicată dezvoltării produselor, susţine întregul proces, din faza de concept, până la cea de producție. Numeroasele procese industriale și metode de lucru specifice, pot fi îmbunătăţite prin vizualizarea virtuală a ciclului de viață al produsului. Vizualizarea 3D oferă avantaje nenumărate și acoperă toate etapele dezvoltării unui produs, de la concept, până la mentenanța produsului final. Folosind soluţiile CENIT puteţi eficientiza procesele și metodele necesare dezvoltării produselor.

Experiențe vaste în procesul de proiectare 3D

Angajaţii CENIT au reuşit să acumuleze în 26 de ani cunoştinţe vaste despre industrial design, proiectare 3D și experiență în procesele şi tehnologiile specifice sectoarelor de activitate în care activează compania, printre care: industria auto, aeospațială, producție și asamblare:

  • În faza de concept, CENIT vă oferă suport pentru implementarea următoarelor procese de lucru:

   • Modele inteligente bazate pe „skeleton” şi parametrizare;
   • Poziţii de construcţie şi modele „black-box”;
   • Geometrie de referinţă;
   • Schiţe şi modelare 3D pentru industrial design.
  • Pentru faza de proiectare mecanică, CENIT pune la dispoziția fiecărei companii proceduri best-practice, pe care le poate adapta și implementa conform nevoilor specifice:

   • Utilizarea șabloanelor de proiectare pentru design-ul de produs;
   • Folosirea standardelor şi a componentelor standard;
   • Analiza metodelor şi proceselor de lucru în proiectarea mecanică;
   • Refolosirea cunoștințelor existente la nivelul companiei;
   • Procese de lucru parametrice;
   • Modificări facile în dezvoltarea componentelor;
   • Testarea şi asigurarea calităţii datelor.
  • Departamentul Digital Factory al companiei CENIT dezvoltă şi implementează soluţii inovatoare pentru definirea, automatizarea şi simularea proceselor de producție, în ceea ce privește design-ul de produs.

  • Diverse procese de simulare şi analiză pot fi executate pe baza informațiilor digitale:

   • Analiza digitală a prototipului virtual;
   • Simularea şi analiza cinematică a componentelor;
   • Toleranţă 3D şi analiza toleranţei;
   • Analiza FEM.