Standarde definite şi procese automatizate cu ajutorul Serviciilor de Management de Aplicaţii pe baza standardului ITIL

Standardul ITIL reprezintă fundamentul tuturor Serviciilor de Management de Aplicaţii din portofoliul nostru. Aceste reguli cadru, respectiv de bază, cuprind structura organizatorică, procese şi instrumente pentru activităţi eficiente şi automatizate ale unei infrastructuri IT.

CENIT foloseşte acest sistem pentru a oferi suport activ clienţilor şi îi sprijină pe aceştia din urmă şi la adoptarea standardului ITIL. Know-how-ul nostru cuprinde, pe lângă „Cele mai bune practici” descrise în standardul ITIL şi experienţa noastră vastă în multe sectoare ale industriei. Astfel, adaptăm procesele standard la condiţiile cadru şi cerinţele speciale, specifice ale clienţilor.

Utilizând serviciile de Management de Aplicații pe baza standardului ITIL, costurile sunt reduse în mod durabil. Problemele pot fi remediate rapid şi eficient prin procese structurate, standardizate, în acest fel crescând satisfacţia clienţilor.

ITIL – Managementul Aplicațiilor