• Digital Factory More Software

Alte produse software din gama FASTSUITE

Gama FASTSUITE de la CENIT, nu se compune exclusiv din soluţii destinate programării offline a tehnologiilor de proces specifice pentru roboţi şi maşini.

Aceasta include, de asemenea, soluţii de mai mică anvergură, concepute pentru proiectanţi şi programatori, mai ales în domeniul conceperii sculelor şi matriţelor, pentru:

 • Programarea proceselor de electroerozine cu fir (FAST4AXES);
 • Proiectarea automată a cuţitelor de tăiere pentru decuparea tablei şi a materialelor plastice (FASTTRIMSTEEL);
 • Proiectarea şi programarea NC a electrozilor pentru procese de electroeroziune (FASTELECTRODE);

Integrarea fluidă a aplicaţiilor CENIT în mediul CATIA V5, permite utilizatorilor să beneficieze de o interfaţă similară cu cea a altor produse CATIA V5. În acest fel, utilizatorul poate integra rapid aplicaţia în software-ul specializat, cât se poate de simplu.

  • FAST4AXES este un software total integrat în CATIA V5 pentru programarea şi simularea proceselor de electroeroziune cu fir pentru maşinile cu 2-4 axe.

   Utilizatorul beneficiază de o gamă largă de funcţii:

   • Programarea contururilor 3D;
   • Asistarea obiectelor geometrice;
   • Strategii pentru tratarea contururilor, a buzunarelor şi a punctelor;
   • Tehnologiile specifice maşinilor de electroeroziune pot fi integrate în mod optim, datorită post-procesoarelor performante;
   • Asistenţă Visual Basics;
   • Simularea oricărei operaţii.

   Avantaje pentru client:

   • Interfaţă utilizator familiară şi infrastructură bazată pe produsele V5;
   • Integrarea tehnologiilor specifice, datorită post-procesoarelor performante;
   • Sistem suplu de electroeroziune cu fir, datorită cerinţelor minime ale soluției software CATIA V5.
  • FASTTRIMSTEEL permite conceperea automată şi eficace a sculelor pentru decuparea pieselor din tablă şi material plastic.

   Pentru proiectarea cuţiteloror de tăiere sunt disponibile următoarele funcţii:

   • Generare automată a geometriei de bază (corpul turnat sau materia primă) şi a suprafeţelor utile NC ale capului şi piciorului cuţitului;
   • Bibliotecă cu profilele de tăiere standard;
   • Definirea dimensiunii de turnare;
   • Definirea parametrilor procesului de tăiere – acces (incizie) şi forfecare (comportament la tăiere);
   • Controlul coliziunilor.

   Avantaje pentru client:

   • Soluţie specifică pentru proiectarea lamelor de tăiere, inclusiv definiţii şi parametrii specifici domeniului;
   • Economie de timp considerabilă.
  • Utilizatorul beneficiază de următoarele funcţii pe tot timpul procesului:

   • Construcţia structurii electrodului, ca proiect şi produs;
   • Alegerea profilului şi derivarea adecvată a suprafeţei cavităţii electrodului;
   • Funcţii geometrice pentru a completa electrodul;
   • Adăugare simplă a cadrului de referinţă, a suportului şi a informaţiilor tehnologice;
   • Documentaţie despre electrozi 2D;
   • Programare NC automatizată a electrozilor;
   • Descărcarea documentaţiei şi a datelor de proces direct în producţie (Zwicker, OPS, Zimmer & Kreim etc).

   Avantaje pentru client:

   • Soluţie specifică pentru proiectarea electrozilor şi documentaţie aferentă;
   • Parametrizare completă a electrozilor şi implicit administrare eficientă a modificărilor;
   • Economie considerabilă de timp;
   • Integrarea standardelor companiei;
   • Compatibil cu alte produse şi update-uri.