Design Anywhere - Build Anywhere - Service Anywhere Pot fi design-ul, producţia şi service-ul independent de amplasament rentabile economic şi totuşi flexibile?

Design anywhere, build anywhere

Globalizarea înăspreşte concurenţa pe plan mondial. Concomitent însă, oferă şanse multiple pentru utilizarea optimă a resurselor în reţele mondiale de creare de valori. Să decizi liber în calitate de conducător al companiei unde se elaborează, produce şi se efectuează service-ul - şi să poţi adapta în orice moment aceste decizii la condiţii cadru modificate: Aceasta este promisiunea "satului mondial digital". Condiţia de bază pentru această libertate sunt procese de afaceri care sunt asistate continuu digital, putând fi astfel, controlate global.

În acest scop, în multe companii trebuie recorelate procesele centrale de creare de valori, structurile de produse şi de producţie, precum şi accelerată masiv modularizarea şi standardizarea. Disponibilitatea în orice moment a informaţiilor, lucrul în reţea, managementul fără complicaţii al suveranităţilor şi responsabilităţilor se află din ce în ce mai mult în prim-plan.

Într-o lume interconectată nu trebuie construit şi produs la acelaşi amplasament şi nici nu trebuie să provină totul de la compania proprie. „Design Anywhere“ nu înseamnă numai libertate spaţială, „UNDE în această lume“, ci şi „indiferent de la CINE“. Având în vedere deficitul tot mai mare de specialişti, un avantaj enorm. Exigenţa „Build Anywhere“ nu face posibilă numai alegerea amplasamentelor cu avantaje de costuri sau infrastructură, ci şi libertatea privind „CINE“ furnizează această prestaţie. „Service Anywhere“ nu înseamnă numai asistarea clienţilor oriunde în lume la utilizarea produselor proprii, ci şi capacitatea de a oferi prestaţii de service "de oriunde din lume".

Care este obiectivul "Anywhere"?

Obţinerea de profituri luându-se în considerare stăpânirea economică şi logistică a complexităţii - odată cu creşterea diversităţii produselor şi variantelor. Cuvântul cheie: Mărimea lotului UNU.

Pentru a atinge acest lucru trebuie - tehnic vorbind - rotit la multe şuruburi de reglaj.
Un exemplu: În ceea ce priveşte costurile unui produs - şi implicit şi succesul - se ia o decizie încă de la începutul elaborării. Cercetările empirice prezintă o corelaţie corespunzătoare a influenţării costurilor: 80-90% din cheltuielile de fabricaţie sunt deja stabilite înainte de producţia de serie. Pentru ca un produs să poată fi executat mai târziu uşor la diverse amplasamente, acest lucru trebuie luat în considerare încă de la elaborare. Pentru a realiza avantajele urmărite prin "Anywhere", trebuie totodată interconectate mai strâns procesele centrale de apariţie a produsului şi de derulare a comenzilor clienţilor, decât este astăzi uzual în majoritatea companiilor.

Un proces de producţie rentabil economic este asigurat în special atunci când se reuşeşte integrarea abilă a punctelor forte şi slabe individuale ale amplasamentelor posibile în ceea ce priveşte designul şi producţia, într-o strategie globală a produselor firmei. Asta nu presupune numai luarea în considerare a dependenţelor dintre proces şi produs, ci şi dependenţele dintre decizia privind amplasamentul şi configurarea procesului. Unul dintre factorii de complexitate cel mai important îl reprezintă variantele specifice amplasamentului cu profunzime de fabricaţie specifică amplasamentului. De aceea, omogenizarea crescândă prin concepte de modularizare şi standardizare reprezintă cheia succesului.

Ce rol are IT în context?

Unul la fel de decisiv ca şi condiţiile necesare metodice. Standardizarea şi modularizarea creează premisele pentru transferarea activităţilor. IT furnizează instrumentele digitale pentru transpunerea în practică. „Design Anywhere - Build Anywhere – Service Anywhere“ este de-a dreptul un exemplu clasic pentru utilitatea strategică a IT.

Indispensabil: un model de date consistent, care ilustrează logic produsul, procesul de fabricaţie al acestuia, precum şi mijloacele de producţie utilizate. Nu contează dacă acest model de date este ilustrat într-o singură aplicaţie sau în platforme integrate.

Managementul central al datelor cu toate variantele de produse, specificaţiile, dependenţele etc., permite tuturor participanţilor la proces din toată lumea să decidă şi să acţioneze în contextul corect. Modularizarea şi standardizarea produselor, procedeelor de fabricaţie etc. face posibilă transferarea la alte amplasamente fără cheltuieli mari cu adaptarea. Abia pe această bază devine posibilă o planificare a fabricaţiei şi producţie agilă, care nu mai este dependentă de amplasament. Ciclurile de proiectare şi de modificare pot fi scurtate semnificativ printr-un management de configurare şi modificare global şi eficient.

Pe scurt: abia după ce toate datele şi procesele sunt integrate şi ilustrate central pe întregul lanţ de creare a valorii, poate fi îndeplinită exigenţa "Anywhere".

Şi protecţia proprietăţii intelectuale? Fie că este vorba de managementul drepturilor sau de protocolarea tuturor accesărilor - noi ne ocupăm de acestea. Cu siguranţă.

De ce aveţi nevoie pentru transpunerea în practică?

Parteneri care înţeleg modelul dumneavoastră de afaceri, care cunosc procesele din branşa dumneavoastră, care pot lucra cu tehnologii moderne şi care au voinţa să obţină succese cu dumneavoastră. Anywhere - anytime.

Întrebări? Sunt aici pentru a vă ajuta!

Horst Heckhorn

Horst Heckhorn

Head of SAP Solutions

CENIT AG
Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart | GERMANIA

+49 711 / 7825 3372
Martin Thiel

Martin Thiel

Senior Vice President Global Business Transformation & Marketing

CENIT AG
Innovationsring 9
InnovationsCampus Saar G2
66115 Saarbrücken | GERMANIA

+49 711 78 25 33 71