Soluţii digitale pentru fabrici - deschizătoare de drumuri pentru Industrie 4.0 Există deja azi soluţiile corecte pentru procesele de producţie ale viitorului?

Soluţii digitale pentru fabrici

Industrie 4.0 se află ca titlu mare deasupra tendinţei masive de configurare mai agilă, mai flexibilă şi mai transparentă a proceselor de producţie şi tehnologiilor de fabricaţie în producţie cu ajutorul tehnologiilor de internet şi software. Tehnica flexibilă de automatizare, iniţiativa Industrie 4.0 sau internetul industrial – acestea şi multe alte noţiuni sunt reprezentative pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie. O condiţie esenţială este interconectarea inteligentă a sistemelor de producţie şi unităţilor de fabricaţie autonome, cu autocomandă şi autoconfigurare în funcţie de situaţie.

Industrie 4.0 reprezintă astfel, o paradigmă nouă pentru structurarea, proiectarea şi execuţia proceselor de producţie prin utilizarea metodelor IT şi de comunicaţie moderne. Astfel rezultă idei şi concepte complet noi, la care soluţiile IT sunt deschizătoare de drumuri decisive în special din două perspective:

În primul rând, un software de simulare adecvat bazat pe 3D face posibilă vizualizarea şi validarea necesară a proceselor şi sarcinilor de producţie. Acest lucru este important deoarece instalaţiile de producţie sunt rareori construite pe pajişte verde, ci sunt reproiectate în paralel cu producţia în curs. Acest lucru nu este ceva nou în sine, soluţii corespunzătoare pentru fabrica digitală sunt utilizate de mult timp. Nou este însă: pentru a înfăptui ideile şi conceptele de la Industrie 4.0, fabricile şi modelele de instalaţii virtuale trebuie să fie azi o imagine exactă a sistemelor de producţie reale. Deci, nu numai geometric şi cinematic, ci şi în ceea ce priveşte comportamentul logic şi comanda unităţilor de fabricaţie. Astfel reprezintă un aşa-numit geamăn digital sau o fabrică din umbră. Numai astfel se poate face pasul de la procesele rigide prestabilite la unităţile de producţie agile cu autoorganizare.

În al doilea rând, fabrica digitală face posibilă transpunerea în practică a proceselor de fabricaţie, conceptelor de instalaţii şi tehnologiilor noi, care fără soluţii bazate pe simulări nu ar putea fi sau ar putea fi transpuse în practică numai cu cheltuieli mari. Cu cât aplicaţiile bazate pe roboţi sunt utilizate nu numai pentru sarcini de manevrare simple, ci şi pentru etape de producţie mai complexe, cu atât devine mai mare necesarul de instrumente pentru programare şi simulare. Soluţiile IT devin deschizătoare de drumuri ale acestor aplicaţii complexe, deoarece pun la dispoziţia operatorului mediul de programare şi simulare necesar pentru a face posibile aplicaţii care printr-un Teach-In manual nu ar mai putea fi reprezentate eficient sau în calitatea necesară procesului.

Software pentru procesele de producţie ale viitorului

Procesele de producţie ale viitorului se bazează pe sisteme, structuri şi procedee noi. Software-ul fabricii digitale aduce o contribuţie esenţială la această transformare prin:

  • Interconectarea mai bună a instalaţiilor şi sistemelor IT (IoT)
  • Transparenţa mai bună a datelor şi informaţiilor (Production Monitoring, Predictive Maintenance)
  • Decizii descentralizate, de sine stătătoare cu sisteme cyber-fizice
  • Condiţii de lucru îmbunătăţite tehnic şi sigure, de exemplu prin utilizarea roboţilor cooperativi

Cu cât aplicaţiile bazate pe roboţi sunt utilizate nu numai pentru sarcini de manevrare simple, ci şi pentru etape de producţie mai complexe, cu atât devine mai mare necesarul de instrumente pentru programare şi simulare. Soluţiile IT devin deschizătoare de drumuri ale acestor aplicaţii complexe: Acestea pun la dispoziţia operatorului mediul de programare şi simulare necesar pentru a face posibile aplicaţii care printr-un Teach-In manual nu ar mai putea fi reprezentate eficient sau în calitatea necesară procesului.

Pentru a însoţi şi face posibilă această revoluţie permanentă este aşadar necesară o nouă generaţie de software pentru fabrica digitală. Soluţia noastră în acest sens: FASTSUITE EDITION 2. Suntem bucuroşi să putem sta de vorbă cu dumneavoastră cu privire la potenţialul pe care îl poate dezvolta soluţia pentru dumneavoastră.

Întrebări? Sunt aici pentru a vă ajuta!

Contact

CENIT AG
Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart | GERMANIA

+49 711 78 25 33 73
info@cenit.com