Modernizarea aplicaţiilor şi migraţie

CUM POT FI ADAPTATE SIGUR SISTEMELE IT EXISTENTE LA NOILE CERINŢE?

Transformarea digitală necesită soluţii IT inovatoare şi utilizabile flexibil, în special ca bază a soluţiilor de procese şi în managementul informaţiilor. Sistemele IT crescute în decursul anilor sau deceniilor şi bazate parţial pe tehnologie învechită generează însă frecvent cheltuieli de funcţionare şi îngrijire mari - perfecţionările sunt de regulă dificil de transpus în practică şi sunt evitate. Prin urmare, aceste sisteme IT acţionează deseori ca frână pentru inovaţiile din companii şi se dezvoltă tot mai mult într-un dezavantaj concurenţial în raport cu companiile tinere cu un „GreenField Approach“.

Modernizarea şi migrarea mediilor de aplicaţii - pentru un plus de eficienţă, calitate şi economie de cheltuieli

Nu în ultimul rând, aceste aplicaţii ascund riscuri în ceea ce priveşte expertiza tehnică şi costurile necesare pentru întreţinerea lor curentă, ceea ce poate duce în final tot la riscuri financiare şi în privinţa siguranţei.

Pentru evitarea acestor dezavantaje este necesară modernizarea succesivă a sistemelor şi aplicaţiilor existente sau mutarea lor pe o platformă nouă. În special pentru sistemele în contextul managementului datelor, documentelor sau proceselor, asta nu înseamnă numai o înnoire a aplicaţiei în sine, ci şi de asemenea o migraţie a conţinuturilor deţinute - o problemă care poate afecta mai multe milioane de seturi de date sau de documente.

La modernizare, pe căi bătătorite

În calitate de ofertant experimentat de soluţii pentru managementul datelor, documentelor şi proceselor, CENIT cunoaşte provocările problemelor de modernizare şi migraţie şi a elaborat în acest sens metode şi instrumente consacrate.

Astfel, de exemplu, prin verificarea CENIT a migraţiei se efectuează o analiză şi evaluare cuprinzătoare a sistemelor. În acest scop se elaborează recomandări de acţionare ca model decizional. Abordarea se realizează de-a lungul aspectelor strategice, de specialitate şi tehnice şi asigură astfel, transparenţa necesară asupra sistemelor existente.

Apoi, urmează pregătirea sistemelor şi transpunerea în practică a modernizării din partea softului. Pentru migraţia datelor, documentelor şi proceselor, CENIT utilizează instrumente speciale – atât soluţii de migraţie proprii CENIT, cât şi soluţii software ale partenerilor noştri.

Încheierea este formată de validarea şi privirea de ansamblu, documentată printr-un raport final corespunzător.

Prin intermediul acestor procedee, experienţe şi instrumente, CENIT a putut să transpună în practică înnoirea sistemelor existente în numeroase situaţii ale clienţilor. Printre acestea se numără:

  • Modernizarea unui sistem de arhivare cu mai multe sute de milioane de documente pentru asigurarea compliance şi sustenabilităţii, coroborat cu economii de cheltuieli la funcţionare şi întreţinere curentă
  • Înnoirea unei platforme pentru prelucrarea actelor şi proceselor. Legat de aceasta a fost obiectivul de reducere a cheltuielilor şi de creştere a eficienţei la prelucrarea proceselor, precum şi economii de timp pentru informaţii şi căutare
  • Înnoirea soluţiei de proiectare cu mai mult de o sută de dispozitive conectate şi accelerarea cu 75% a proceselor de proiectare

Aceste exemple arată modul în care CENIT, printr-o modernizare a sistemelor şi - dacă are sens logic - migraţia conţinuturilor, asigură ca aceste sisteme să rămână capabile să îndeplinească cerinţele actuale şi viitoare ale companiilor. Asistăm cu plăcere şi compania dumneavoastră ca să fie şi mâine puternică pe piaţă.

André Vogt

André Vogt

Senior Vice President Enterprise Information Management

Intrați în contact cu echipa noastră