Cum pot fi luate mai rapid decizii care să ducă la rezultate de afaceri mai bune? Optimizarea proceselor şi proiectării prin utilizarea punctuală a datelor interne ale companiei şi datelor externe

Toate activităţile unei companii se bazează pe date şi informaţii de diferite forme şi valori. Multe companii se află în faţa provocării de a putea utiliza eficient aceste date şi  implicit, de a creşte succesul companiei şi de a-l asigura pentru viitor.

Dacă privim acum mai exact informaţiile existente şi procesele legate de acestea, ies frecvent la lumină potenţiale de optimizare. Deosebit de frecvent este cazul în domeniile proiectare şi Reporting. De multe ori pot fi optimizate şi abordările pentru deducerea prognozelor şi analizelor îmbunătăţite pentru evoluţia afacerilor şi a proceselor de afaceri.

Proiectare, Predictive Analytics, Reporting

Optimizarea proiectării & Raportare

În multe companii, procesele de proiectare sunt transpuse în practică într-o formă clasică: pe baza datelor din lunile, trimestrele, respectiv anii anteriori. În acest scop se interoghează şi apoi se consolidează datele de proiectare per unitate de afacere pe baza valorilor ţintă prestabilite pentru evoluţia cheltuielilor şi cifrei de afaceri. Unul dintre cele mai utilizate instrumente în acest sens rămâne Microsoft Excel cu împreunare asistată de macro-uri.

Imediat ce procesul de proiectare este dus la o nouă iteraţie, procesul reporneşte. Ca urmare, pericolul de conflicte de versiune şi date creşte continuu. Consumul de timp pentru toate părţile implicate, precum şi timpul total al unei proiectări este imens. În plus, la finalul procesului cifrele de plan sunt deseori transferate manual în sistemele operative. Raportarea se realizează atunci cu alte soluţii sau şi în Microsoft Excel – deseori de asemenea, în cadrul unor procese de lungă durată în ceea ce priveşte crearea, consolidarea şi evaluarea. Dorinţele de modificare duc frecvent la eforturi de adaptare semnificative.

Dar merge şi altfel. Prin utilizarea unei soluţii integrate pentru proiectare şi Raportare, procesul poate fi optimizat semnificativ. Un avantaj clar: proiectarea se realizează pe baza unei preparări, distribuiri şi împreunări a datelor asistată de sistem. În acest scop pot fi integrate totodată date şi analize care depăşesc acest cadru, astfel încât, pot fi luate în considerare concluzii fundamentate cu privire la şansele de dezvoltare şi riscurile diverselor produse şi pieţe. Mesajele de răspuns şi rezultatele unui astfel de procedeu sunt la rândul lor disponibile imediat fără activităţi manuale sau bazate pe macro-uri.

Demne de menţionat ar fi de asemenea simularea dinamică şi flexibilitatea înaltă la formarea variantelor şi la iteraţiile proiectării, pe care le permite un asemenea procedeu. Totodată se măreşte şi transparenţa şi comparabilitatea atingerii obiectivului şi analiza evoluţiei afacerilor. Dacă se doreşte o bază de informaţii optimizată, respectiv individualizată pentru găsirea deciziilor, atunci ofertele Self-Service pun la dispoziţie alte opţiuni.

Proiectare, Predictive Analytics, Reporting

O privire de încredere în viitor cu Predictive & Analytics

Abordările privind proiectarea şi raportarea se bazează de regulă pe o ‚privire în oglinda retrovizoare‘, pe baza căreia se realizează deducerea evoluţiilor viitoare. Însă, multe branşe şi domenii de activitate se văd confruntate cu o dinamică şi complexitate în creştere. Unele dintre întrebările cele mai frecvente în acest context:

  • Cum va influenţa piaţa un ofertant nou?
  • Cum vor reacţiona clienţii mei la tehnologii şi tendinţe noi?
  • Ce efecte au modificările furnizorilor mei?
  • În ce constă cauza unei întreruperi de producţie şi cum pot prevedea acest lucru?

Răspunsurile la întrebări nu pot fi deduse bineînţeles, numai în urma analizei datelor istorice. Însă, prin intermediul soluţiilor Predictive & Analytics, prognozele pot fi o cale accesibilă şi de încredere.

Pe baza datelor interne şi după caz, externe se elaborează modele analitice care permit şi descrierea constelaţiilor complexe şi dinamice. Astfel, de exemplu, utilizând datele de la un regim normal, se poate elabora un model pentru procesul de producţie pe o anumită linie de producţie, din care se pot identifica prematur abaterile şi anomaliile potenţiale şi cele pe cale de a se produce.

Proiectare, Predictive Analytics, Reporting

Anticiparea unei anumite reacţii a clienţilor sau a unei tendinţe noi, pe cale de a se dezvolta în comportamentul clienţilor se poate realiza de exemplu, prin analiza comunicaţiei interne şi externe  sau complementar prin utilizarea platformelor sociale. Rezultatele pot fi folosite apoi atât pentru deducerile asistate de sistem („next best offer“ sau „next best step“), cât şi adiţional pentru analize manuale, dar asistate de sistem.

Unde duce drumul?

În concluzie, soluţiile bazate pe date de la CENIT ajută clienţii noştri la obţinerea cunoştinţelor care fac posibile decizii operative şi strategice mai bune în ceea ce priveşte obiectivele companiei. Noi contribuim la aceasta cu concepte, software şi soluţii de-a lungul unui model de procedură verificat.

Pentru a permite clienţilor o utilizare cu cheltuieli şi eforturi optimizate, oferim soluţiile noastre, pe lângă transpunerile tradiţionale ale proiectelor şi ca CENIT Managed Service – în Cloud sau şi onPremises. Astfel, companiile pot face mai profitabile derularea afacerilor, precum şi relaţiile cu clienţii şi furnizorii, să micşoreze costurile, să minimizeze riscurile şi să mărească crearea de valori.
Şi aceasta este o prognoză bună.