Ready to grow

INTRODUCERE PLM EFICIENTĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

Există un concept de iniţiere PLM adaptat la întreprinderi mijlocii care garantează o productivitate rapidă şi care poate fi totodată extins individual pentru fiecare companie?

Utilitatea PLM (Product Lifecycle Management) pentru o elaborare de succes a produselor şi procese de afaceri eficiente este astăzi de necontestat şi în întreprinderile mijlocii. Dar de ce mai există atâtea companii care încă nu au făcut acest pas sau care s-au împotmolit la administrarea documentelor şi datelor?

Introducerea unei soluţii PLM pentru întreaga companie ascunde provocări speciale şi riscuri în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru că posibilităţile lor financiare şi de personal sunt de regulă limitate. De multe ori lipsesc şi consultanţii experimentaţi şi experţii IT, care armonizează procesele de afaceri individuale şi soluţiile planificate şi care implică concomitent şi angajaţii în această modificare.

Cât de cuprinzător şi de vizionar ar trebui să fie de aceea primul pas al unei introduceri PLM?

Magazinul „Chaos Report“ al Standish Group care apare anual, pune în evidenţă faptul că mărimea proiectului are o influenţă semnificativă asupra succesului unui proiect IT – cu cât este sistematizarea vizuală mai mare, cu atât mai sigur se ating obiectivele.

Pe baza experienţei îndelungate în proiectare şi a recomandărilor Standish Group, CENIT a realizat prin pachetul de iniţiere PLM „Ready-to-Grow“, o introducere sigură şi rapidă în lumea digitală a platformei 3DEXPERIENCE®moderne de la Dassault Systèmes.

Pachetul conţine o preconfigurare Best-Practice a temelor esenţiale PLM/PDM, pentru a pune de la început la dispoziţie un grad de maturitate înalt al soluţiei cu cheltuieli minime, facilitând astfel clientului iniţierea în PLM. Printr-un grad înalt de standardizare a soluţiei preconfigurate, cheltuielile de proiectare individuale sunt menţinute la un nivel scăzut şi riscurile tipice de proiectare, precum depăşirea bugetului sau a duratei proiectului sunt minimizate.

Volumul de proiectare este focalizat pe temele centrale clasice PLM, precum structuri de produse consistente, colaborare interdepartamentală şi procese de dezvoltare generale cu înaltă disponibilitate:

  • Administrarea datelor CAD pentru sistemele de programare CATIA V5, V6, SolidWorks, NX
  • Managementul versiunilor datelor CAD
  • Workflow pentru serviciul tehnic de modificare a datelor CAD
  • Administrarea documentelor însoţitoare la elaborare
  • Automatizarea proceselor în inginerie (Batch-Engine/Makros)
  • Creșterea fiabilității procesului (PDF, Excel-Export)
  • Reducerea activităților fără valoare adăugată (search&find / widgets, BatchEngine)

Astfel creăm foarte rapid şi orientat spre obţinerea de rezultate baza pentru o altă transformare digitală treptată în procesul de apariţie a produsului.

Flyer 3DEXPERIENCE Entry Package787 KB Download

Există un proiect PLM şi la preţ fix?

Prin conţinuturi clar delimitate ale proiectului ne concentrăm în faza de iniţiere pe elementele centrale ale unui PLM eficient, care pot fi transpuse rapid şi fără riscuri majore - şi care determină un succes vizibil rapid, precum şi o acceptanţă ridicată a utilizatorului. Dar nici individualitatea fiecărui client nu este neglijată în cadrul conceptului nostru de iniţiere.

Volumul definit al prestaţiilor pachetului conţine instalarea, preconfigurarea cu orientare practică a soluţiei 3DEXPERIENCE®, precum şi workshop-uri de iniţiere adecvate, moderate stringent pentru definirea evidenţierilor specifice clientului, iar toate acestea la un preţ fix.

Standardizarea înaltă a soluţiei o obţinem prin implementarea, atât a preconfigurării noastre, cât şi a adaptărilor specifice clientului în proiect prin componente modulare din R2G Toolbox. Astfel, evităm un customizing complex şi scump. Acest procedeu are o serie de avantaje concrete şi pe termen lung pentru clienţii noştri, atât în faza de iniţiere, cât şi în faza de exploatare a platformei 3DEXPERIENCE®.     

În concluzie, din experienţa noastră abordarea „Ready-to-Grow“ a proiectului face posibilă o reducere a cheltuielilor şi timpului de introducere cu până la 50% în raport cu proiectele de introducere clasice bazate pe specificaţii. Şi apoi? Şi pe termen lung profitaţi de cheltuieli de exploatare reduse.

Prin acest prim pas în direcţia transformării digitale a proceselor de afaceri se pune concomitent baza pentru extinderea altor procese din companie cu platforma 3DEXPERIENCE®.
În fapt o iniţiere rapidă - cu potenţial „Grow“ înalt.

Martin Grunau

Martin Grunau

Senior Vice President Dassault Systèmes Solutions & COO Keonys

Horst Heckhorn

Horst Heckhorn

Senior Vice President SAP Solutions

Intrați în contact cu echipa noastră