Introducere PLM eficientă pentru întreprinderi mijlocii Există un concept de iniţiere PLM adaptat la întreprinderi mijlocii care garantează o productivitate rapidă şi care poate fi totodată extins individual pentru fiecare companie?

Utilitatea PLM (Product Lifecycle Management) pentru o elaborare de succes a produselor şi procese de afaceri eficiente este astăzi de necontestat şi în întreprinderile mijlocii. Dar de ce mai există atâtea companii care încă nu au făcut acest pas sau care s-au împotmolit la administrarea documentelor şi datelor?

Introducerea unei soluţii PLM pentru întreaga companie ascunde provocări speciale şi riscuri în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru că posibilităţile lor financiare şi de personal sunt de regulă limitate. De multe ori lipsesc şi consultanţii experimentaţi şi experţii IT, care armonizează procesele de afaceri individuale şi soluţiile planificate şi care implică concomitent şi angajaţii în această modificare.

Cât de cuprinzător şi de vizionar ar trebui să fie de aceea primul pas al unei introduceri PLM?

Magazinul „Chaos Report“ al Standish Group care apare anual, pune în evidenţă faptul că pe de-o parte mărimea proiectului are o influenţă semnificativă asupra succesului unui proiect IT – cu cât este sistematizarea vizuală mai mare, cu atât mai sigur se ating obiectivele  şi pe de altă parte, metodica corectă a proiectului – metodele agile sunt superioare metodei clasice în cascadă.

Pe baza experienţei îndelungate în proiectare şi a recomandărilor Standish Group, CENIT a realizat prin pachetul de iniţiere PLM „Ready-to-Grow“, o introducere sigură şi rapidă în lumea digitală a platformei 3DEXPERIENCE®moderne de la Dassault Systèmes.

Pachetul conţine o preconfigurare Best-Practice a temelor esenţiale PLM/PDM, pentru a pune de la început la dispoziţie un grad de maturitate înalt al soluţiei cu cheltuieli minime, facilitând astfel clientului iniţierea în PLM. Printr-un grad înalt de standardizare a soluţiei preconfigurate, cheltuielile de proiectare individuale sunt menţinute la un nivel scăzut şi riscurile tipice de proiectare sunt minimizate prin concepte agile cu Feedback-Loops scurte.

Volumul de proiectare este focalizat pe temele centrale clasice PLM, precum structuri de produse consistente, colaborare interdepartamentală şi procese de dezvoltare generale cu înaltă disponibilitate:

  • Administrarea datelor CAD pentru sistemele de programare CATIA V5, V6, SolidWorks, NX
  • Managementul versiunilor datelor CAD
  • Workflow pentru serviciul tehnic de modificare a datelor CAD
  • Administrarea documentelor însoţitoare la elaborare
  • Stabilirea unui cockpit al creatorului

Astfel creăm foarte rapid şi orientat spre obţinerea de rezultate baza pentru o altă transformare digitală treptată în procesul de apariţie a produsului.

Există un proiect PLM şi la preţ fix?

Prin conţinuturi clar delimitate ale proiectului ne concentrăm în faza de iniţiere pe elementele centrale ale unui PLM eficient, care pot fi transpuse rapid şi fără riscuri majore - şi care determină un succes vizibil rapid, precum şi o acceptanţă ridicată a utilizatorului. Dar nici individualitatea fiecărui client nu este neglijată în cadrul conceptului nostru de iniţiere.

Volumul definit al prestaţiilor pachetului conţine instalarea, preconfigurarea cu orientare practică a soluţiei 3DEXPERIENCE®, precum şi workshop-uri de iniţiere adecvate, moderate stringent pentru definirea evidenţierilor specifice clientului, iar toate acestea la un preţ fix.

Standardizarea înaltă a soluţiei o obţinem prin implementarea, atât a preconfigurării noastre, cât şi a adaptărilor specifice clientului în proiect prin simplă configurare cu cenitSPIN Configuration Engine. Astfel, evităm un customizing complex şi scump. Acest procedeu are o serie de avantaje concrete şi pe termen lung pentru clienţii noştri, atât în faza de iniţiere, cât şi în faza de exploatare a platformei 3DEXPERIENCE®:

  • Adaptările la sistem se configurează simplu şi nu se realizează prin customizing, respectiv programare
  • Ulterior, clienţii pot efectua ei înşişi modificări la configuraţie şi implementa alte procese de afaceri individuale
  • Toate adaptările sunt documentate automat şi reproductibil
  • Stările de configurare transmisibile automat de la sistemele de testare la sistemele productive oferă transparenţă, evită erorile de transmisie şi oferă astfel siguranţă la Go-Live
  • În cazul unei schimbări Release, configuraţiile pot fi transferate simplu şi sigur de la un Release existent la cel următor

În concluzie, din experienţa noastră abordarea „Ready-to-Grow“ a proiectului face posibilă o reducere a cheltuielilor şi timpului de introducere cu până la 50% în raport cu proiectele de introducere clasice bazate pe specificaţii. Şi apoi? Şi pe termen lung profitaţi de cheltuieli de exploatare reduse.

Prin acest prim pas în direcţia transformării digitale a proceselor de afaceri se pune concomitent baza pentru extinderea altor procese din companie cu platforma 3DEXPERIENCE®.
În fapt o iniţiere rapidă - cu potenţial „Grow“ înalt.