FASTELECTRODE

Proiectarea şi programarea NC a electrozilor pentru procese de electroeroziune

FASTELECTRODE permite utilizatorului să proiecteze, să producă şi să documenteze electrozii într-o manieră automatizată.

Utilizatorul beneficiază de următoarele funcţii pe tot timpul procesului:

 • Construcţia structurii electrodului, ca proiect şi produs;
 • Alegerea profilului şi derivarea adecvată a suprafeţei cavităţii electrodului;
 • Funcţii geometrice pentru a completa electrodul;
 • Adăugare simplă a cadrului de referinţă, a suportului şi a informaţiilor tehnologice;
 • Documentaţie despre electrozi 2D;
 • Programare NC automatizată a electrozilor;
 • Descărcarea documentaţiei şi a datelor de proces direct în producţie (Zwicker, OPS, Zimmer & Kreim etc).

Citat

Cu soluţia FASTELECTRODE, CENIT a adus o contribuţie importantă la automatizarea procesului de eroziune a suprafeţelor cu topologie complexă. Suntem extrem de mulţumiţi de procesul optim de implementare şi de adaptările individuale.

Marcus Volland
Coordonator de Sisteme

Takata-Petri AG

Avantaje

 • Soluţie specifică pentru proiectarea electrozilor şi documentaţie aferentă;
 • Parametrizare completă a electrozilor şi implicit administrare eficientă a modificărilor;
 • Economie considerabilă de timp;Integrarea standardelor companiei;
 • Compatibil cu alte produse şi update-uri.