cenitFLEX+

Administrarea uşoară a infrastructurilor software CAX

Prin utilizarea produselor software oferite de diferiţi furnizori, alături de administrarea tuturor licenţelor, poate rezulta un management şi un mod de operare destul de complex al sistemului.


Folosindu-se de experienţa practică îndelungată în domeniu, compania CENIT a dezvoltat o soluţie software care simplifică managementul infrastructurii de sistem, atât pentru administratori, cât şi pentru utilizatori.

Pachetul cenitFLEX+  reuneşte două soluţii software pentru a facilita administrarea – Application Starter şi License Monitor. 

Lansarea rapidă a aplicaţiilor CAD

Soluţia software Application Starter din pachetul cenitFLEX+ este o interfaţă pentru administratori şi utilizatori care standardizează managementul şi utilizarea diferitelor aplicaţii CAx, precum CATIA, ENOVIA, PTC Creo, Siemens NX şi a mediilor de lucru aferente acestora. Utilizând eficient acest starter pentru aplicaţii şi cadrul general pentru managementul sistemului, veţi putea administra chiar şi infrastructuri complexe CAx în mod eficient şi sigur.

O interfaţă uniformă şi structurată permite operarea uşoară a sistemului, asigurând totodată lansarea rapidă şi sigură a tuturor aplicaţiilor CAx în propriile medii de lucru ale acestora. Instrumentul Application Starter verifică licenţa şi configuraţia adecvată a fiecărei aplicaţii înainte de lansare, eliminând astfel, timpii irosiţi în pornirea aplicaţiilor fără licenţă. În plus, interfaţa afişează doar acele aplicaţii pentru care clientul care autorizaţie de utilizare. De asemenea, este inclusă şi funcţia „GoOffline” prin care i se permite utilizatorului să transfere independent aplicaţiile CAD necesare şi mediile de lucru corespunzătoare către dispozitive mobile pentru utilizarea sistemului în afara reţelei locale.

Administrarea acestui starter pentru aplicaţii este destul de simplă şi asistată de programe specifice. Funcţia de licenţiere permite administratorilor atribuirea de licenţe către grupuri de utilizatori, locaţii şi chiar centre de cost. Controlul de autorizaţie permite structurarea variată a drepturilor de acces pentru utilizatori individuali sau grupuri de utilizatori, atât pentru aplicaţii, cât şi pentru mediile de lucru. Instrumentul software alocă în mod eficient licenţele disponibile, rezultatul fiind un nivel de costuri optimizat. Mediile de lucru preconfigurate şi standardizate pentru furnizori sunt disponibile ca o opţiune suplimentară, facilitându-se integrarea bidirecţională a aplicaţiilor dumneavoastră existente şi a mediilor de utilizare ale sistemului.

Controlul licenţelor utilizate

Instrumentul software License Monitor din pachetul cenitFLEX+ este o soluţie web, uşor de folosit pentru monitorizarea în timp real a utilizării licenţelor curente, dar şi pentru evaluarea licenţelor utilizate anterior. Această soluţie web afişează rapoarte de utilizare într-un dashboard simplu şi comprehensibil, permiţându-vă descărcarea ulterioară a acestora în format Excel.

Soluţia License Monitor furnizează rezultate care vă permite să vă decideţi asupra numărului maxim de licenţe de care aveţi nevoie. În acest mod, puteţi evita costurile suplimentare cauzate de supra-licenţiere, precum şi eliminarea deficitului de licenţe necesare pentru a evita întârzierile legate de dezvoltarea produselor.

Soluţia License Monitor oferă analize individuale detaliate în folosirea licenţelor raportate la utilizatori individuali, la grupuri, la echipe, la locaţii sau la grupuri de utilizatori, permiţându-vă astfel, alocarea eficientă a costurilor pentru licenţiere.

cenitFLEX+ pe YouTube

CAD Application Starter cenitFLEX+ / power up your PLM

Citiți mai multe despre
cenitFLEX+ pe YouTube

Go offline - CenitFLEX+ Application Starter for CATIA V5

Citiți mai multe despre

cenitFLEX+ Service

cenitFLEX+ este o interfață care permite managementul și utilizarea standardizată a diferitelor aplicații CAD și a mediilor de lucru aferente.

Cu ajutorul soluției software cenitFLEX+ veți putea gestiona eficient și uniform, diverse aplicații CAD / CAM / CAE / PLM, printr-o interfață clară și ușor de utilizat.

Mediile de lucru necesare pot fi preconfigurate și standardizate pentru a asigura în totalitate respectarea cerințele dumneavoastră.

AVANTAJE
  • O singură interfață pentru toate aplicațiile dumneavoastră CAD;
  • O soluție software ușor de utilizat, complexă și intuitivă;
  • Management standardizat, eficient și sigur;
  • Sistem de licențiere flexibil și ușor de personalizat pentru mai mulți utilizatori.
BENEFICII
  • Timp redus, datorită sistemului de management al licențelor CAD disponibile;
  • Productivitate crescută, datorită ratelor de erori reduse în mediile de lucru CAD;
  • Reducerea costurilor privind suportul IT cu ajutorul funcției Go Offline pentru utilizarea în regim remote a licențelor CAD;
  • Acces la ultimele versiuni pentru mediile de lucru standardizate OEM;
  • Securitate juridică ridicată, datorită posibilității de a filtra accesul la licentele CAD în funcție de departamente din țări diferite;
  • Risc redus de erori în infrastructurile CAD prin standardizare;

Întrebări? Contactați-ne!