Platforma 3DEXPERIENCE

Pentru continuitatea digitală a managementului ciclului de viaţă al produsului (PLM)

Platforma 3DEXPERIENCE® dezvoltată de producătorul Dassault Systèmes pune la dispoziţia companiilor de manufacturiere o platformă web de ultimă generaţie pentru managementul inovaţiei şi proiectării pentru colaborare în cadrul departamentelor companiei şi pentru procesele operaţionale – disponibilă atât On-Premise, cât şi în cloud-uri publice şi private.
Producătorul Dassault Systèmes descrie 3DEXPERIENCE® ca fiind un instrument „Business Experience Platform” în care toate departamentele şi disciplinele din cadrul unei companii planifică şi detaliază digital produsul, dar şi producţia acestuia. Având în vedere aceste aspecte, produsul şi procesul de producţie pot fi optimizate şi testate virtual în plan multidisciplinar, asigurând astfel, calitatea şi caracteristicile solicitate. În ultimă instanţă, „geamănul digital” oferă o „EXPERIENŢĂ” virtuală realistică a produsului şi a proceselor de producţie atât pentru scopurile interne ale companiei, cât şi pentru utilizator.
 

Cum va fi operată în viitor crearea de valoare inovativă?

Economia bazată pe servicii se află pe un trend ascendent. Specialiştii au convenit că modelele comerciale inovative şi serviciile digitale vor creşte semnificativ în viitor şi vor schimba în mod esenţial procesul de valoare adăugată, de la planificare, dezvoltare şi protecţie şi până la producţie, operaţiuni adiacente şi mentenanţă. Din perspectiva cererii utilizatorilor pentru mai multe produse individuale, a parteneriatelor succesive în reţelele de crearea a valorii, precum şi a noilor procese de producţie şi interconectarea tuturor produselor la Internetul obiectelor (IoT), schimbările majore sunt iminente. Aceste aspecte necesită noi forme de cooperare între clienţi, parteneri de dezvoltare şi furnizorii acestora. Aşadar, pentru a avea succes în viitor, procesele flexibile şi transparente, precum şi bazele de date, informaţiile centrale şi consistente pentru toate disciplinele şi toţi factorii implicaţi vor avea un impact decisiv.

Ce reprezintă mai exact platforma 3DEXPERIENCE®?

Platforma 3DEXPERIENCE® oferă un singur portofoliu de soluţii pentru provocările companiilor din industrie. Sistemele de top pentru editare software şi soluţiile industriei de profil furnizate de către producătorul Dassault Systèmes, alături de soluţiile software de la alţi producători, sunt complet integrate în platformă. Abordarea urmărită aici depăşeşte cu mult administrarea obişnuită a documentaţiei specifice. Platforma conţine un model central de prelucrare a datelor şi proceselor pentru a unifica şi gestiona în mod consistent şi în siguranţă specificaţiile tuturor disciplinelor implicate în realizarea produsului.
Aplicaţiile complete ale platformei 3DEXPERIENCE® sunt dezvoltate şi grupate în pachete de soluţii eficiente, specifice pentru fiecare industrie şi pentru diferite grupe de utilizatori, pachete care pot fi extinse în funcţie de cerinţele individuale. În continuare, vă prezentăm câteva exemple referitoare la funcţionalităţile şi tematicile disponibile:

 • Platforma 3DEXPERIENCE® pentru comunicare socială, schimburi, achiziţie informaţii, vizualizare;
 • CATIA pentru design de produs, proiectare multidisciplinară şi ingineria sistemelor;
 • SIMULIA pentru simulare virtuală şi optimizarea caracteristicilor multifizice ale produsului;
 • ENOVIA pentru planificare, control şi monitorizarea proceselor comerciale de proiectare;
 • DELMIA pentru planificare şi simulare a producţiei, alături de controlul şi optimizarea producţiei;
 • EXALEAD pentru agregarea şi analizarea unui volum considerabil de date – pentru business analytics.

Operare On-Premise sau On-Cloud

Platforma 3DEXPERIENCE® este disponibilă atât On-Premise, cât şi On-Cloud.
Instalarea On-Premise poate fi realizată fie pe serverele clientului, fie alternativ pe infrastructura externă a furnizorului (IaaS). Avantajul soluţiei On-Premise este reprezentat de flexibilitatea ridicată în ajustarea platformei la cerinţele specifice ale clientului şi la procesele operaţionale, precum şi la posibilitatea integrării cu alte sisteme IT.
Pentru a accelera implementarea, în special pentru firmele de dimensiuni medii, compania CENIT a dezvoltat un concept de implementare a bunelor practici pentru faza iniţială a proiectului având la bază sistemul 3DEXPERIENCE® preconfigurat şi costuri de servicii fixe, concept pe care noi îl denumim „Ready-to-Grow”. La cererea clienţilor, CENIT poate prelua externalizarea administrării soluţiei platformei 3DEXPERIENCE® într-un mediu IaaS ulterior fazei de implementare a acesteia. 
Ca modalitate alternativă de implementare, producătorul Dassault Systèmes furnizează utilizatorilor un sistem 3DEXPERIENCE® preconfigurat şi cu implementare imediată în cloud-ul public sau cel privat. Utilizatorii pot implementa pe loc această variantă şi să o utilizeze în mod productiv. Sistemul este actualizat în mod regulat cu cele mai noi specificaţii SW, astfel încât, infrastructura hardware şi software sau implementarea soluţiei să nu mai constituie impedimente reale.

Avantajele utilizării platformei 3DEXPERIENCE®:

 • Proiectare digitală completă într-o platformă centrală a companiei;
 • Interfaţă intuitivă şi uniformă pentru toate aplicaţiile 3DEXPERIENCE®;
 • Model de date complet pentru toate disciplinele şi procesele operaţionale;
 • Aplicaţiile colaborative şi sociale încurajează schimbul efectiv de informaţii;
 • Tehnologie web modernă şi sigură pentru colaborarea la nivel global;
 • Conceptul CENIT pentru implementarea sistemului la un preţ fix („Ready-to-Grow”) şi Service Level Agreement (SLA) în faza operaţională.

Întrebări? Contactați-ne!