Procese end-to-end

Cum să obțineți o orientare de succes pe piață cu procese digitale continue, având simultan o performanță optimă a întreprinderii

Companiile caută noi modalități de a-și pune în aplicare în mod eficient răspunsurile strategice la provocările pieței. Procesele end-to-end planificate și implementate cu consecvență pot juca un rol cheie în acest sens. Cine optimizează constant procese comerciale, în loc să se mulțumească cu soluții improvizate, are mai mult succes în ceea ce privește conducerea eficientă a organizației și în situații complexe.

Scopul orientării de succes pe piață se atinge la fel de sigur precum crearea de produse în mod productiv, eficient și optimizat din punct de vedere a costurilor.

Ce reprezintă procesele end-to-end? Ce măsuri poate lua o întreprindere pentru a evolua? 

Potențialul de afaceri al proceselor end-to-end

Procesele end-to-end facilitează atingerea în siguranță a obiectivelor de afaceri. Motivul este că fluxurile de valoare și procesele lor sunt aliniate în mod consecvent cu obiectivul general dorit și sunt orientate către punctele forte ale întreprinderii. 

În comparație: Adăugarea testată și dezvoltată a intereselor și a proceselor individuale conduce, de asemenea, la atingerea obiectivului. Cu toate acestea, această structură se dovedește a nu fi suficient de agilă și predispune o organizație la impactul aplicării de proceduri nestandardizate. 

Procesele end-to-end, pe de altă parte, reglementează în mod clar ce înseamnă excelența operațională pentru fiecare întreprindere și, astfel, creează un bun punct de plecare pentru decizii de management sigure privind investirea în punctele forte ale modelului de afaceri actual și prioritizarea noilor opțiuni. 

Succesul vine din interior, dar și evaluarea externă determină poziția pe piață. Deoarece procesele end-to-end iau în considerare acest lucru, acestea contribuie la orientarea către client și consolidează rolul pozitiv al întreprinderii ca partener în ecosistemul industrial. 

Beneficiile acestora și ale altor puncte forte ale proceselor end-to-end sunt demonstrate de procesul comercial de creare a produselor. 

Ce fel de platformă digitală este potrivită afacerii dumneavoastră? Sunt investiţiile în digitalizare ceea ce vă doriţi? În cadrul industriei manufacturiere, succesul depinde de modul în care proiectaţi platforma digitală destinată să vă furnizeze procese end-to-end eficiente. Pentru a lua decizii în mod informat,… Citiți mai multe despre
Cloud Care sunt avantajele aduse de tehnologiile Cloud pentru sectorul industrial?75% din numărul total de companii, la nivel global, utlizează deja zilnic aplicații CLOUD precum cele de mesagerie sau diverse aplicații colaborative online și anume:… Citiți mai multe despre

Procese end-to-end: Exemple pentru îmbunătățiri în crearea de produse

Crearea de produse beneficiază adesea de dividendul digital al proceselor end-to-end susținute de IT în mod constant. În activitatea comercială curentă, precum și pe termen lung, prin utilizarea datelor.

Este important să reținem că acest dividend nu poate exista fără un management end-to-end al ciclului de viață al produsului în întreprindere, adică se stabilește o „imagine de ansamblu” a managementului ciclului de viață al produsului. 
După realizarea acestui lucru, pot avea loc procese armonizate, controlabile în mod flexibil, în condiții de eficiență optimă și pot fi automatizate etapele manuale care consumă timp. Timpul de procesare și timpul de lansare pe piață sunt scurtate, iar productivitatea crește.

Pe lângă sarcina principală a rentabilității, primatul dezvoltării durabile a produselor este susținut în multe moduri. Acest lucru se realizează direct prin intermediul produselor și producției optimizate din punct de vedere al resurselor sau prin intermediul trasabilității digitale care contribuie la extinderea revalorificării materialelor (reciclării). De asemenea, un lucru din ce în ce mai solicitat: Întreprinderile urmăresc obiective măsurabile de sustenabilitate, cum ar fi consumul global de CO2.

Modul în care economia și ecologia se combină se dovedește a fi exemplar în procesul de îmbunătățire continuă, care beneficiază foarte mult de consecvența susținută digital. Prin colectarea, evaluarea și utilizarea rezultatelor unui proces pentru a îmbunătăți un nou ciclu, se obține în mod sustenabil un produs mai bun, de calitate optimă. Datele și informațiile legate de dezvoltarea produselor reprezintă, de asemenea, un punct de plecare ideal pentru punerea în aplicare a corecțiilor mai devreme și, prin urmare, mai eficiente din punct de vedere al costurilor totale. 

Un alt exemplu de consolidare a dezvoltării produselor prin principiul end-to-end este colaborarea. Interfețele cu alte procese comerciale din cadrul și din afara întreprinderii sunt clarificate, iar colaborarea poate fi susținută în mod util și consecvent cu date și informații. Alinierea strategică a colaborării la obiectivul general face posibilă susținerea angajaților prin fluxuri de lucru digitale.

Acest potențial oferă procese end-to-end
  • Implementarea alinierii strategice a pieței
  • Management operațional eficient (excelență operațională)
  • Optimizarea creării de valoare

În aceste domenii, procesele end-to-end sunt importante pentru întreprinderea dvs.

Busolă strategică

V-ați transpus strategia comercială în procese end-to-end. Acest lucru creează baza pentru o creștere prioritară și decizii sigure.

Colaborare optimă

Colaborarea adevărată și orientarea către client permit procese care respectă standardele moderne – și invers.

Obținerea de avantaje competitive

Răspundeți cu o agilitate mai bună la schimbările pieței și sunteți întotdeauna cu un pas înaintea concurenței.

Definiție: Ce înseamnă mai exact procesul end-to-end?

Un meta-proces și caracteristicile sale

Termenul de „proces end-to-end” se referă la un criteriu de calitate, în spatele căruia se află un pachet de proprietăți. În acest sens, putem vorbi despre un meta-proces care are un cadru definit și anumite structuri. 
Ceea ce distinge procesele end-to-end este derivarea lor directă din obiectivele de afaceri și ancorarea lor în fluxurile de valoare ale întreprinderii. Pentru fluxurile valorice globale se aplică următoarele: Punctul lor de început și de sfârșit se referă întotdeauna la dorințele clientului. 

Interfețele dintre departamente și mediul întreprinderii reglementează cu succes procesele end-to-end, deoarece procedurile nu sunt definite din siloz, ci din obiectiv. Toate părțile interesate urmează o strategie comună și știu care este contribuția dvs. (roluri, sarcini, conducere).

Trasabilitatea procedurilor și standardizarea acestora asigură posibilitatea de a măsura și analiza realizarea obiectivelor. 

Pot exista multe procese end-to-end în cadrul lanțului valoric al întreprinderii. De exemplu, întregul proces de creare a produsului, procese parțiale, cum ar fi procesul de dezvoltare, procesul de fabricație și alte procese în managementul ciclului de viață al produsului, precum procesul de schimbare. 

Criteriul calității consecvenței
  • Implementarea principiului end-to-end
  • Soluții integrate pentru interfețe
  • Stabilire de obiective comune și structură clară 
  • Coerența datelor și disponibilitatea informațiilor 

Caracteristicile structurale IT

Tehnologia informației susține și integrează întregul flux de procese, rezolvând provocările legate de interfață dintre sistemele implicate. O conexiune fără întreruperi între sistemele IT și aplicații asigură un transfer de date fără probleme, utilizarea datelor și comunicarea între diferitele etape ale procesului. Acest lucru înseamnă că există o coerență a datelor de-a lungul procesului. În mod ideal, aplicațiile susțin gestionarea eficientă a sarcinilor pe tot parcursul procesului.

Aveți întrebări suplimentare sau sunteți interesat de consultanță? Contactați-ne direct. Contactați-ne acum

Introducerea proceselor end-to-end și implementarea digitală

Începeți cu partea potrivită

Transformarea în procese continue începe în centrul companiei și prin orientarea sa strategică. 
Cu alte cuvinte, prin modelul de afaceri, obiectivele de afaceri și strategia de piață. Iată răspunsurile la întrebările cu privire la prioritizarea procesului de afaceri, respectiv a fluxului de valoare și la importanța obiectivelor (parțiale) pentru afacere. 

Ca în cazul tuturor proiectelor de digitalizare, perspectiva de bază este: Transformarea nu se bazează pe implementarea IT și a software-ului, ci începe cu răspunsul la strategie. Acest lucru este, desigur, indispensabil, mai ales în cazul proceselor end-to-end care îndeplinesc metodic obiectivele.

Sarcinile dvs. de management în transformare
  • Prioritizare în funcție de obiective și importanță comercială 
  • Ghidare și direcție până la capăt 
  • Promovarea motivației și a reorientării

Identificarea obstacolelor

Companiile pot avea o poziționare de succes pe piață și totuși, atunci când se ocupă de procesele de afaceri și de procesele lor parțiale, se confruntă cu faptul că procedurile nu se combină întotdeauna și peste tot în mod ideal. Acest lucru se datorează lucrărilor obișnuite anterioare în siloz și abordării pur secvențiale. 

Procesele au apărut pe căile de comunicare dezvoltate. Aceasta nu este întotdeauna cea mai eficientă soluție pentru întreaga companie. În plus, conexiunile agile peste granițele departamentului sau managementul încrucișat sunt uneori prea scurte. 

Și aceasta este o observație: Oricine observă din nou procesele constată că procedurile iau prea puțin în considerare perspectiva externă, deoarece acest lucru nu a fost necesar în viața economică de până acum. Clienții, partenerii de piață și publicul au avut un rol diferit în companie decât în prezent. 

Alte obstacole în calea proceselor end-to-end sunt create de soluții tipice și căi speciale infiltrate, care servesc rareori eficienței generale și implică multă muncă înainte de un audit.  

Aceste observații pot fi aplicate la statu-quoul digitalizării. Pe parcursul ciclului de viață al produsului este utilizată o gamă variată de platforme și aplicații software. Acestea au puterea lor și vor continua să fie necesare în viitor, dar pentru a sprijini calitatea end-to-end a proceselor, interfețele trebuie să asigure coerența datelor și a informațiilor în toate etapele ciclului de viață al produsului. Similar proceselor, există și soluții IT speciale și soluții IT disponibile care nu pot fi integrate în mod util într-o nouă imagine de ansamblu și există, desigur, lacune în digitalizare.

Planificarea transformării și stabilirea punctelor de reper

Un proiect de transformare de succes începe așa cum este descris în obiectivele strategice și prioritizarea în funcție de importanța afacerii. 
Odată ce procesul comercial sau procesul parțial este identificat, următorul lucru este statu-quoul: Care sunt riscurile, punctele slabe și unde sunt potențialele de optimizare. Din aceasta rezultă sarcinile de transformare, pe primul loc fiind măsurile care consolidează cel mai mult succesul general în procesul end-to-end. 

Abordarea corectă transformă acest lucru într-un proiect care este foarte bine realizabil în companiile mijlocii. Punctele de reper sunt încorporate în planul de proiect care, în sine, influențează succesul afacerii. Acest lucru previne implicarea în prea multe linii de schimbare și întărește motivația și acceptarea în echipă. Compania se îmbunătățește cu fiecare pas.

Servicii și consultanță Activarea excelenței operaționale în ceea ce privește ciclul de viață al proceselor și logistica documentelor. Consultanța și serviciile noastre variază de la dezvoltarea strategiei la implementare și operaționalizare și servicii gestionate.… Citiți mai multe despre
Soluții și servicii Soluțiile și serviciile noastre de procesare digitală vă consolidează poziția concurențială și creează baza pentru o creștere și o reziliență durabile. În calitate de partener cu experiență, vă oferim consultanță, optimizăm, integrăm și gestionăm… Citiți mai multe despre

Treceți la pasul următor

Procesele end-to-end facilitează excelența operațională și sunt o cale spre creșterea competitivității. Organizația dvs. devine și mai bună la satisfacerea nevoilor clienților și la poziționarea ca jucător relevant în ecosistemul industrial. Colaborarea și cooperarea relevante pentru rezultate în cadrul și în afara întreprinderii sunt consolidate într-o manieră solidă, aliniată la strategia generală.

Transformarea în date și informații complete de-a lungul proceselor relevante pentru afaceri crește maturitatea digitală a întreprinderii dvs., obținând atât reziliența pentru era poli-crizei, cât și punctul de plecare potrivit pentru a profita de oportunitățile diverse ale noilor tehnologii și ale tendințelor pieței. Planificați acum viitorul de succes al întreprinderii dvs. - Aveți sprijinul nostru în acest scop.

În ce fel sunt utile procesele end-to-end pentru întreprinderea dvs.

Procesele digitale optimizate și consecvente vă îmbunătățesc punctele forte și cresc succesul afacerii.

Aceste oportunități vor apărea în compania dvs. în viitor

Beneficiați de noi modele de afaceri și tehnologie inovatoare pentru întreprinderea dvs.

Întrebări? Contactați-ne!

Related topics

ServiciiServicii și consultanță

Activarea excelenței operaționale în ceea ce privește ciclul de viață al proceselor și logistica documentelor. Consultanța și serviciile noastre variază de la dezvoltarea strategiei la implementare și operaționalizare și servicii gestionate.…

Citiți mai multe despre
Blog

Un blog despre viitorul creării de produse. Cu startegii pentru o nouă experiență pentru clienți, cum poți atinge excelența operațională pentru procese transdisciplinare precum și noutăți despre geamănul digital, AI și designul eco în ciclul de viață…

Citiți mai multe despre
SoluțiiPortofoliu de software și soluții

Descoperiți portofoliul nostru de software și soluții pentru ciclul de viață al proceselor și logistica documentelor. Suntem un partener strategic al IBM, Dassault Systèmes și SAP. Propriul nostru software are statutul de cel mai bun din clasa sa.…

Citiți mai multe despre