CATIA

Geniul software absolut pentru dezvoltarea produselor

Pentru a lansa pe piaţă produse de succes la nivel internaţional, toate aspectele referitoare la procesele de producţie trebuie să se armonizeze perfect – tehnologie inovativă, manevrabilitatee intuitivă, nivel ridicat al calităţii, preţ competitiv, design modern şi personalizat. Pentru a dezvolta produse de top şi gata de lansare pe o piaţă competitivă, veţi avea nevoie de o echipă interdisciplinară de specialişti care deţin cunoştinţe avansate despre produs, despre procesele operaţionale, dar şi care colaborează îndeaproape în mod permanent.
Geniul software CATIA reprezintă soluţia ideală pentru dezvoltarea produselor, fiind un instrument cu ajutorul căruia sarcinile de lucru pot fi rezolvate corespunzător şi eficient, obţinând un model 3D complex bazat pe date specifice şi care reuneşte toate disciplinele inginereşti în aceeaşi interfaţă.
Indiferent dacă domeniul dumneavoastră de activitate implică proiectare industrială, proiectare tehnică, modelare 3D a suprafeţelor complexe, proiectare repere tablă laminată, desene 2D,  proiectare specifică a dispozitivelor, dezvoltare mecatronică, modelare 3D pentru circuitele electronice, modelarea componentelor din materiale compozite, proiectare cablaje electrice, proiectare tubulatură industrială, simulare cu element finit (FEA), procese de fabricaţie (CAM) sau validare digitală, enumerând aici doar câteva arii de activitate, instrumentul software CATIA oferă fiecărui utilizator soluţii eficiente şi personalizate pentru activităţile specifice de proiectare.

Provocări curente

Având în vederea aşteptările tot mai mari ale clienţilor şi piaţa competitivă de la nivel internaţional, companiile sunt obligate să dezvolte noi produse inovative, fezabile şi inteligente, reducându-se în acest fel, atât cantitatea de resurse folosite, cât şi timpul de lansare pe piaţă. Această tendinţă către produse din ce în ce mai complexe cu o diversitate ridicată şi inginerii mecatronice şi electronice inovative aduce noi provocări pentru companii.
De aceea, o mare parte dintre echipele de dezvoltare sunt puse în faţa unor probleme, precum:

 • Bariere şi incompatibilităţi între diferitele instrumente software utilizate în cazul definirii specificaţiilor complexe ale noilor produse şi pentru validarea acestora în mediul virtual;
 • Coordonare ineficientă între echipele interne de dezvoltare în cazul în care acestea sunt distribuite în locaţii diferite, precum şi cu partenerii externi şi furnizorii;
 • Silozurile de informaţii conduc la o lipsă a transparenţei în dezvoltarea şi validarea sistemului interdisciplinar;
 • Factorii eterogeni ai sistemului complică depozitarea scontată a part-urilor şi distribuirea cunoştinţelor de specialitate în cadrul companiei;
 • Administrarea succesivă a produselor şi a datelor de producţie în urma diverselor soluţii punctuale, determină incompatibilităţi şi iteraţii buclă nedorite în procesul de dezvoltare al produselor;
 • Solicitări de modificare sosite târziu şi costuri suplimentare din cauza validării ineficiente a proiectării produselor în fazele incipiente de dezvoltare;
 • „Reinventarea roţii” în detrimentul reutilizării cunoştinţelor general acceptate, având în vedere faptul că procesul de căutare al fluxului de informaţii şi de part-uri consumă destul de mult timp;
 • Structuri complexe CAD şi un istoric necunoscut al part-urilor complică reutilizarea şi actualizarea acestora. Aşadar, dezvoltarea produselor complexe implică o muncă de echipă eficientă de-a lungul tuturor domeniilor cu un nivel ridicat de transparenţă în proiectare conceptuală, definirea formei produsului, dezvoltarea sistemului, dezvoltare multidisciplinară, proiectare tehnică detaliată, validare şi proiectarea echipamentelor – şi toate acestea în ciuda faptului că alocările de bani şi de timp sunt din ce în ce mai puţine în cadrul proiectelor individuale.

Avantajele utilizării soluţiei software CATIA

 • Mediul de dezvoltare 3DEXPERIENCE® integrat, produs de către Dassault Systèmes, simplifică gestionarea datelor şi oferă o structură digitală pentru toate activităţile de dezvoltare eficientă a produsului;
 • Datele colectate referitoare la structura produsului din instrumentul software CATIA evită posibile deteriorări ale interfaţei, dar şi silozuri de date de-a lungul diverselor etape de dezvoltare;
 • Colaborare eficientă şi cunoştinţe aprofundate ale sistemului prin conectarea tuturor disciplinelor inginereşti, precum şi a unităţilor conexe;
 • Control diversificat prin concepte oferite de sistem cu scopul reutilizării standardelor în afaceri şi un management al cunoştinţelor integrat;
 • Utilizarea redusă a prototipurilor şi a testelor fizice cu durată mare de timp prin simulare şi testare virtuală;
 • Soluţii inovative pentru colaborarea online şi offline menţin informaţi în mod constant pe toţi membrii echipelor implicate în diverse etape ale producţiei;
 • Structura geometrică transparentă şi atributele inteligente ale soluţiei software CATIA permit implementarea mai uşoară a eventualelor modificări în proiectare, în special atunci când abordăm structuri geometrice complexe şi necunoscute.
et-parts
Referințe et-parts Implementation and Configuration of the 3DEXPERIENCE PLM solution for CATIA V5 Citiți mai multe despre

Soluţii

Proiectare mecanică

Soluţia CATIA pentru domeniul mecanic pune la dispoziţia utilizatorilor instrumentele necesare pentru generarea diferitelor part-uri 3D – de la part-uri turnate, forjate şi fabricate la matriţe şi până la ansamble mecanice complexe – într-o infrastructură integrată pentru o colaborare digitală optimă.

 • Toţi inginerii şi proiectanţii pot lucra simultan la specificaţiile de produs, pornind de la cerinţe şi ajungând la definirile conceptuale şi fizice;
 • Soluţia Live Shape oferă un concept revoluţionar de modelare directă 3D, care permite realizarea rapidă a conceptelor şi planurilor 3D şi a structurării acestora, facilitând astfel, modificări ale proiectării 3D deja existente fără costuri suplimentare.

Proiectare suprafeţe

Soluţiile CATIA pentru proiectarea suprafeţelor şi vizualizarea design-ului oferă un mediu extrem de productiv. Acest instrument conţine uneltele necesare pentru diverse forme estetice – pentru a genera, testa şi modifica suprafeţe de clasa A în suprafeţe necesare pentru producţie.

 • O soluţie unică şi integrată pentru generarea rapidă şi facilă a viitoarelor forme hibride de la concept la proiectare detaliată;
 • Curbe de înaltă performanţă şi funcţii performante pentru generarea suprafeţelor de înaltă calitate;
 • Tehnologii de modelare care oferă un grad ridicat de productivitate şi eficienţă în toate segmentele industriale;
 • Modelare facilă a suprafeţelor operată de toţi angajaţii;
 • Randare realistică şi validare de design în timp real, cu înalte performanţe, pentru a asigura calitatea proiectării.

Dezvoltarea sistemelor de control

CATIA Systems pune la dispoziţie soluţii pentru dezvoltarea şi integrarea paralelă a sistemelor electrice, electronice, hidraulice şi pneumatice în interiorul modelului 3D. Aceste soluţii special dezvoltate pentru diferite industrii, extind caracteristicile mecanice ale produsului în specificaţii complete de sistem.

 • Modelarea şi simularea sistemelor fizice eterogene pe baza limbajului Modelica - deschis şi orientat către obiect. Bibliotecile comerciale disponibile, precum şi simpla reutilizare a propriilor componente reduc considerabil costurile de modelare;
 • Definirea şi simularea sistemelor de control prin intermediul limbajului formal. Diverşi editori sunt disponibili pentru modelarea de comportament: diagrama de stadiu, diagrama pentru fluxul datelor şi diagrama pentru funcţia secvenţială.

Produse

CATIA este un produs inovativ şi recunoscut la nivel internaţional ca parte a producătorului Dassault Systèmes. În momentul de faţă, CATIA este soluţia software lider de piaţă pentru dezvoltarea şi inovarea produselor. Acest instrument este utilizat cu succes în firme de toate dimensiunile, de la intreprinderi mici şi mijlocii şi până la marile companii în fabricarea echipamentelor şi furnizorii acestora.

CATIA Assessment


CATIA V5 reprezintă cea mai utilizată soluţie software pentru dezvoltarea şi definirea modelului digital complet. Prin intermediul scalabilităţii sale orientate către proces, CATIA V5 acoperă întregul proces de dezvoltare al produsului – de la stadiul de idee şi până la cel de mentenanţă.

CATIA V5 PLM Express oferă întreprinderilor mici şi mijlocii toate funcţionalităţile modelului CATIA V5, inclusiv soluţii pentru gestionarea informaţiilor referitoare la produs (PDM). Pachetele PLM Express puse la dispoziţie fac mai uşoară misiunea alegerii soluţiilor optime pentru toate cerinţele şi sarcinile de lucru în cadrul diferitelor companii. Pachetele cu funcţionalităţi preconfigurate au la bază soluţii software pentru realizarea tuturor sarcinilor de lucru din diferite ramuri ale ingineriei, dar şi activităţi tipice în procesul de dezvoltare al produselor.


CATIA V6 cuprinde noua generaţie de soluţii software a unei poveşti de succes cu o istorie de 30 de ani şi pune la dispoziţie o gamă largă de funcţionalităţi pentru dezvoltarea interdisciplinară şi colaborarea globală a echipelor de dezvoltare şi modelare virtuală. Zona de aplicabilitate a CATIA V6 depăşeşte cu mult instrumentele de software tradiţionale 3D-CAD, întrucât furnizează o experienţă digitală unică bazată pe platforma 3DEXPERIENCE®. Această soluţie software este utilizată pentru a planifica toate aspectele dezvoltării de produs, de a proiecta specificaţii unice, de a efectua simulări pentru modelări multifizice şi de a vizualiza realistic elementul finit, făcându-le astfel, aplicabile şi evaluabile.


În cadrul modelului CATIA V6 şi al platformei 3DEXPERIENCE®, numeroase brand-uri şi soluţii software ale producătorului Dassault Systèmes – CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, CATIA Composer, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES – sunt integrate prin intermediul unui concept coerent pentru utilizator şi a unui model integrat de date referitoare la structura produsului pentru identificarea unei soluţii adecvate.

Servicii complementare oferite de CENIT

 • Identificarea potenţialelor îmbunătăţiri în procesul de dezvoltare al produsului prin intermediul analizei proceselor, metodelor şi instrumentelor deja existente;
 • Proiectare tehnică şi realizarea de proiecte complexe de introducere şi migraţie cu ajutorul instrumentului software CATIA, inclusiv soluţii pentru gestionarea informaţiilor referitoare la produs (PDM) şi pentru concepte de transfer al datelor;
 • Portofoliu de training consistent desfăşurat în 9 centre şi susţinut de traineri experimentaţi în domeniile didactic şi tehnic şi certificaţi Dassault Systèmes cu scopul de a asigura o formare sustenabilă de succes;
 • Dezvoltarea conceptelor de training individual iniţiate pentru a genera cele mai mari beneficii potenţiale, precum şi cel mai mare grad de acceptare din partea diversităţii de funcţionalităţi ale soluţiei CATIA;
 • Consultanţă şi training pentru soluţiile CATIA destinate diferitelor ramuri ale industriei, cum ar fi pentru suprafeţe neregulate şi stilizate, pentru producerea de unelte şi echipamente pentru dezvoltarea de materiale compozite, pentru sisteme de cablaje electrice, pentru modelare 3D PCB, echipare, proceduri de producţie NC etc.;
 • Asistenţă în elaborarea metodelor consistente de proiectare ţinând cont de departamente, precum cel de fabricaţie a uneltelor şi echipamentelor sau departamentele de fabricaţie şi documentaţie;
 • Design conceptual şi implementare a strategiilor sustenabile pentru îmbunătăţirea reutilizării part-urilor, managementul cunoştinţelor, dar şi pentru modularizarea şi standardizarea ariei de producţie;
 • Asistenţă operativă în conformitate cu ITIL (Application Management Services) pentru modelele CATIA V5 şi V6, alături de soluţiile ENOVIA-PLM.

Întrebări? Contactați-ne!

Mai multe topicuri

SoluțiicenitFLEX+

Administrare și interfață utilizator pentru administrarea și utilizarea standardizată a diferitelor aplicații CAX și a mediilor acestora.

Citiți mai multe despre
SoluțiiPlatform 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE® dezvoltată de producătorul Dassault Systèmes pune la dispoziţia companiilor de manufacturiere o platformă web de ultimă generaţie pentru managementul inovaţiei şi proiectării pentru colaborare în cadrul departamentelor…

Citiți mai multe despre
ProceseSolutii pentru digitalizarea proceselor

Cunoașteți rețeta de succes pentru procese mai bune? Știți care este nivelul de maturitate digitală al companiei dumneavoastră? Citiți aici despre concepte mai bune pentru un control digital de la un capăt la altul al ciclului de viață al produsului…

Citiți mai multe despre