DELMIA Ortems

Planificarea şi programarea producţiei pe baza managementului agile

DELMIA Ortems APS (Advanced Planning & Scheduling) oferă asistență clienților la nivel global prin planificarea, finalizarea și optimizarea proceselor de producție. Soluția software DELMIA Ortems APS, extinde opţiunile optimizării resurselor bazate pe constrângeri și capacități limitate și contribuie la sincronizarea tuturor materialelor și proceselor de producție – de la materiale brute la produse finite.

Bază optimă de calcul ținând cont de condițiile reale de producție

Simulările în cadrul planului de producție permit determinarea și analiza parametrilor esențiali, formând totodată, o bază optimă de calcul pentru planificarea productivității companiei. Rezultatele simulării permit analiza soluțiilor alternative și în acest sens, iau în considerare date specifice, precum timpii de montare şi ajustare a echipamentelor sau competenţele angajaţilor. O funcţionalitate suplimentară permite coordonarea capacităţii de producţie prin intermediul lanţului de aprovizionare la nivel intern şi extern. Aceste elemente se află la baza programării furnizorilor pentru piesele de schimb, respectiv a clienţilor pentru livrări într-un interval de timp rezonabil, evitându-se astfel, constituirea stocurilor suplimentare de produse. Transparenţa internă sporită şi coordonarea procesului de producţie reduc costurile operaţionale, îmbunătăţind totodată funcţionalitatea serviciului pentru clienţi. Acumularea de date pe termen lung reprezintă un pas important în transformarea digitală efectivă, contribuind la investiţii viitoare mult mai fezabile.

Avantajele utilizării soluției software DELMIA Ortems:

  • Funcţionalităţi integrate de planificare şi finalizare ale producţiei cu un singur instrument software;
  • Viteză sporită în proiectarea proceselor de producţie;
  • Sistem complex de gestionare a proceselor de producţie pentru toţi participanţii din cadrul proiectului;
  • Eficienţă şi transparenţă îmbunătăţită ale proceselor de producţie;
  • Control eficient al costurilor globale prin reducerea numărului de erori identificate pe parcursul simulării;
  • Consultanţă în integrarea Enterprise Resource Planning (ERP) şi Manufacturing Execution System (MES);
  • Opţiuni diverse legate de interfaţa grafică cu utilizatorii.

Module

Planificare: DELMIA Ortems Manufacturing Planner

DELMIA Ortems „Manufacturing Planner” este un instrument care permite planificarea automată amplă şi rapidă a comenzilor, inclusiv ciclul de producţie al acestora, identifică blocaje în producţie, calculează imediat modificări în planificare şi dacă este cazul, operează simulări „what if”. „Manufacturing Planner” îmbunătăţeşte procesul Master Production Schedule, dar şi planificarea operaţiunilor şi vânzărilor pentru companiile manufacturiere. Acest instrument este indispensabil pentru planificarea transversală a sarcinilor de lucru între departamente, integrând toate procesele şi identificând fiecare constrângere de ordin logistic sau de producţie în cazul companiilor care dispun de mai multe unităţi de producţie sau de timpi îndelungaţi în ciclul de lucru.

 

Control / Finalizare: DELMIA Ortems Production Scheduler

DELMIA Ortems „Production Scheduler" este un instrument care furnizeză o planificare detaliată şi un management integrat al produselor, alături de limitări / prescripţii / condiţii ale multiplelor resurse, precum maşini, instrumente şi operatori în cadrul procesului de producţie. Ca parte integrantă a portofoliului de intrumente software DELMIA, "Production Scheduler” generează pe termen scurt oportunităţi de optimizare pentru „Made-to-Order” („Fabricat la comandă”) sau procese de producţie inventariate în registre. Acest instrument conduce, de regulă, la unităţi de producţie mai bune şi la posibilitatea de reacţii pe termen scurt în cazul unor evenimente neprevăzute.

 

Sincronizarea multifazică a borderoului cu elemente de producţie: DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner

DELMIA Ortems „Synchronized Resource Planner” este un instrument care oferă un sistem configurat de către utilizator pentru sincronizarea fluxului de materiale şi a capacităţii pentru a facilita opţiunea “just-in-time” (integrarea cererii şi a producţiei pe toate nivelurile borderoului cu elemente fabricate). „Synchronized Resource Planner” contribuie la coordonarea ordinelor de achiziţie cu cele de comandă, crează trasabilitate end-to-end şi iniţializează ordine de achiziţie a materialelor, astfel încât, utilizatorii DELMIA Ortems să îşi poate maximiza stocurile de materiale şi capacităţile de producţie, luând în considerare constrângerile existente şi influenţele externe.

 

Integrare facilă: Visual Interface Configurator

„Visual Interface Configurator” este un instrument care asigură funcţionalitatea ERP-Integration fără o programare specifică din partea clientului. Informările periodice prin e-mail cu privire la funcţionalitatea interfaţei, precum şi datele importante pe dashboard garantează utilizarea neintreruptă şi lipsită de erori a instrumentului. Acest lucru face ca soluţia APS să fie implementată şi întreţinută rapid, ieftin şi uşor. Actualizările de sistem sunt operate mai uşor şi integrarea poate fi reprodusă cu uşurinţă prin sistemele de testare, calificare şi producţie.

Întrebări? Contactați-ne!