Procesul de mentenanță predictivă

Cum pot fi adaptate azi maşinile pentru mâine?

Minimizarea perioadelor de inactivitate în producţie, optimizarea lucrările de reparaţie şi de întreţinere curentă

Presiunea costurilor şi cerinţa înaltă de calitate influenţează determinant profitabilitatea unei companii din industria producătoare şi de fabricaţie. De aceea, responsabilii cu producţia se află în câmpul zilnic de tensiune dintre calitate, costuri şi creşterea eficienţei.

Fapt este: ieşirile neprevăzute din funcţiune ale maşinilor, scăderile performanţelor şi reducerea calităţii generează costuri de personal mărite la întreţinerea curentă şi reduc calitatea, respectiv cantitatea produselor. Consecinţele sunt alte influenţe negative în paşii de producţie următori - şi frecvent şi operaţii de control laborioase ale şarjelor blocate, până la gâtuiri ale livrării, precum şi pierderi de imagine în comerţ şi la consumatori.

Astfel pare logic că procesele eficiente, care menajează resursele, asigură o capacitate de producţie şi o calitate a produselor durabil înaltă.

Îmbunătăţirile strategiei de întreţinere curentă au ca urmare un efect direct asupra profitabilităţii şi poziţiei pe piaţă a companiilor. Este adevărat, această constatare nu este nouă. Există o multitudine de posibilităţi de a o transpune în practică: sistemul de conducere a procesului de producţie, precum şi senzorii existenţi la instalaţiile de producţie oferă deja companiilor o bază de date solidă pentru începuturile optimizării asistate IT.

Însă, în practică aceste date sunt utilizate numai pentru monitorizarea stării actuale a instalaţiei. Potenţialul de a obţine de aici cunoştinţe suplimentare pentru optimizarea eficienţei instalaţiei şi strategiei de întreţinere curentă prin metode analitice şi statistice rămâne frecvent nefolosit.

Şi anume astfel: abordarea noastră "CENIT Predictive Maintenance Service" face posibilă optimizarea întreţinerii generale şi utilizarea instalaţiilor dumneavoastră prin analiza datelor de măsurare şi de proces. Noi elaborăm împreună cu dumneavoastră o strategie corespunzătoare cerinţelor dumneavoastră pentru introducerea treptată a Predictive Maintenance. Pentru iniţiere apelăm la pachete de service preconfigurate şi consacrate bazate pe best-practice ca „Managed Service“.

Ce aşteptări puteţi avea de la toate acestea?

  • Securitate în funcţionare şi disponibilitate a instalaţiei mărită
  • Reducerea stărilor de repaus neplanificate ale maşinilor şi instalaţiilor
  • Prognoza şi prelungirea duratei de serviciu a componentelor
  • Costuri de întreţinere curentă mai reduse prin desfăşurarea optimizată a activităţilor şi service-ului
  • Productivitate şi profitabilitate durabil crescută
  • Fără costuri de investiţii în IT, software şi resurse prin punerea la dispoziţie ca Managed Service
  • Capacitate de transpunere rapidă în practică şi acumulare de cunoştinţe pe termen scurt

Promisiunea noastră de productivitate se bazează pe experienţă. Numeroşi clienţi din industrie ne oferă încredere de peste 25 de ani. Şi în curând şi dumneavoastră?

Contactul dumneavoastră

André Vogt

André Vogt

Senior Vice President Enterprise Information Management

Horst Heckhorn

Horst Heckhorn

Senior Vice President SAP Solutions

Intrați în contact cu echipa noastră