Managementul solicitărilor

Dezvoltați-vă produsele, soluțiile și, de asemenea, modelul de afaceri, în mod metodic, strategic și concentrat.

Managementul solicitărilor deveni și mai important în viitor pentru companiile producătoare.

Cine poate înregistra eficient solicitările și gestiona digital ciclul de viață, are capacitatea de a dezvolta un nou potențial pentru crearea de produse.

Managementul inteligent al solicitărilor este un proces de bază pentru orientarea reușită a companiei dvs. la piață și poate aduce o contribuție decisivă la succesul afacerii.

De ce este important managementul solicitărilor?

Managementul solicitărilor oferă „traducerea” dorințelor clienților și a obiectivelor întreprinderii în sistemul de creare a produselor. Procesul îmbină, ordonează și cântărește. Amestecul de informații devine o structură logică, care poate fi măsurată.

Dacă procesul este bine controlat, organizația navighează pe calea creării de valoare competitivă și a satisfacției clienților. Un management reușit al solicitărilor sprijină întreprinderile să producă produse îmbunătățite mai rapid și mai durabil și să le pună pe piață într-un timp mai scurt.

Și sustenabilitatea are de câștigat: Combinația dintre competența în materie de soluții interne și cerințele pieței externe transformă managementul solicitărilor într-o pârghie pentru inovări. Produsele, portofoliul și modelul de afaceri sunt dezvoltate în continuare sau regândite complet.

Toate companiile producătoare gestionează solicitările, dar nu toate au implementat un management structurat și digital al cerințelor. În acest context, se pot observa două lucruri: în unele întreprinderi, procesele sunt considerate a fi o rutină secundară, iar influența managementului solicitărilor este subestimată. O altă variantă este acces în care nevoia de transformare este recunoscută, dar întreprinderile se tem de intervenții complexe și de un efort ridicat pe care l-ar necesita proiectul – și se feresc de aceasta.

Pe de altă parte, exemplele de bune practici de succes demonstrează că o astfel de transformare este foarte potrivită pentru toate dimensiunile întreprinderii și valoarea adăugată semnificativă care poate fi obținută astfel. Sunt prezente beneficii indiferent de modelul de afaceri în care este îndeplinită comanda clientului. De exemplu, dacă sunt configurate componente și module (configurare la comandă), produsul trebuie fabricat individual pentru client (proiectare la comandă) sau trebuie dezvoltat un produs de consum nou și competitiv (la raft). Ceea ce contează este coerența în managementul solicitărilor și metodele utilizate.

În managementul solicitărilor, organizațiile se pot asigura că nevoile lor sunt îndeplinite. Acest proces contribuie semnificativ la calitatea procesului de creare a produsului prin caracterul său sistematic. Și pentru că regulile de luare a deciziilor și criteriile de testare pot fi deja ancorate aici la nivel de sistem pentru obiective, precum durabilitatea și buna guvernanță. Acest lucru poate fi măsurat și urmărit.

Ce efect are managementul solicitărilor?
  • Stabilirea alegerilor pentru dezvoltarea produselor în conformitate cu strategia de afaceri
  • Catalizator pentru productivitate, eficiență și flexibilitate pe tot parcursul ciclului de viață al produsului 

Cum contribuie un management bun al solicitărilor la întreprinderea dvs.?

Valoare adăugată pentru crearea de produse

Aceasta realizează potențialul optim pentru productivitate și eficiență în procesul de creare a produsului.

Să ne îndreptăm spre inovație

Sistematizează dezvoltarea de idei noi și îmbunătățirea poziționării existente.

Poziție puternică pe piață

Nivelurile ridicate de satisfacție și retenție a clienților asigură succesul pe termen lung al afacerii.

Ce include managementul solicitărilor?

Obiectivul procesului: Înregistrarea, verificarea și validarea solicitărilor

Managementul solicitărilor are ca scop înregistrarea și descrierea completă și precisă a solicitărilor clienților. Procesul creează o bază semnificativă pentru crearea de produse, care poate fi verificată în orice moment. Un management bun al solicitărilor detectează declarațiile contradictorii sau incomplete, precum și nerespectarea cerințelor legale.

Pași importanți în procesul de management al solicitărilor

În funcție de scenariu și de modelul de afaceri, metodele și prioritățile din proces variază, fluxul procesului rămânând același. O parte integrantă a tuturor etapelor este managementul solicitărilor, care integrează, de asemenea, gestionarea ciclului de viață al solicitărilor. 

Colectarea solicitărilor
  • Sarcina este colectarea scrisă și completă a cerințelor. Trebuie luate în considerare toate nevoile și așteptările clienților, utilizatorilor și ale altor părți interesate (acționari), precum și toate cerințele normative și legale. În principiu, se face o distincție între solicitările referitoare la sistem din punctul de vedere al diferitelor grupuri de interese și cerințele funcționale și nefuncționale derivate din acestea.
  • Pentru a identifica și concretiza solicitările părților interesate, pot fi utilizate și metode cu caracter exploratoriu (interviuri, ateliere de lucru, chestionare, povestiri). Acest lucru este valabil și în cazul în care există specificații, așa cum este obișnuit într-un mediu industrial.
Analiza cu specificarea și prioritizarea solicitărilor
  • Sarcina implică analiza sistematică a solicitărilor pentru a asigura faptul că acestea sunt lipsite de ambiguitate, nu se contrazic reciproc și că sunt acoperite toate aspectele produsului/sistemului planificat. Criteriile sunt claritatea (lipsa ambiguității), exhaustivitatea, coerența și fezabilitatea.  
  • Analiza este însoțită de specificațiile solicitărilor. Solicitările sunt structurate, clasificate și detaliate astfel încât să poată fi prelucrate de disciplinele implicate în procesul de dezvoltare a produsului. În funcție de sectorul de activitate și de scenariul de cooperare, solicitările sunt descrise în formă lizibilă electronic ca obiecte de date, pentru a facilita comunicarea și procesul de schimbare și validare. Acesta definește modul în care trebuie măsurate solicitările și, dacă este necesar, testate (proceduri de testare și validare la nivelul componentelor și al sistemului). 
  • Prioritizarea solicitărilor, care sunt acum complet înregistrate, asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate, pentru a implementa mai întâi acele solicitări care oferă cea mai mare valoare, îndeplinesc cele mai urgente nevoi sau sunt impuse de interconexiuni.  
  • Rezultatul general al acestei etape de proces este clasificarea solicitărilor de sistem prioritizate și specificate. Atunci când nivelul de maturitate este adecvat, solicitările diferitelor niveluri de detaliu sunt interconectate digital în ceea ce privește trasabilitatea. În acest scop, sunt utilizate metode adecvate de modelare, forme de prezentare și tehnologii de baze de date.
Validarea și verificarea solicitărilor
  • Pe baza conceptelor de testare și validare planificate în faza de analiză, sunt verificate specificațiile elaborate, pentru a se asigura conformitatea cu toate solicitările formulate. Verificarea se efectuează atât la nivelul componentelor, cât și la nivelul ansamblului, precum și la nivelul sistemului global. Pot fi utilizate atât proceduri de simulare virtuală, cât și teste fizice pe prototipuri.

Alte pagini despre acest subiect

Blog Administrarea datelor CAD Pentru a avea succes, produsele noi trebuie aduse pe piaţă tot mai rapid şi în cicluri mai scurte. De aceea, şefii departamentelor de dezvoltare şi construcţie se văd confruntaţi cu cerinţa de a reduce în continuare timpii de elaborare. Citiți mai multe despre

Aveți întrebări suplimentare sau sunteți interesat de consultanță? Contactați-ne direct. Contactați-ne acum

Care sunt sarcinile de transformare cu care se confruntă întreprinderile

Managementul solicitărilor în practică – o metodă pentru testarea la stres

În prezent, managementul solicitărilor este adesea mai complex decât ar trebui. De asemenea, lipsește asigurarea automată a calității și documentarea procesului. De exemplu, acest lucru se poate datora faptului că informațiile referitoare la solicitări sunt convertite, pe baza documentelor, într-o combinație de formate de fișiere cu Word, Excel și PDF. O altă cauză poate fi comunicarea angajaților din întreprindere și cu clientul care se desfășoară printr-o varietate de canale prin e-mail, chat și telefon.

Astfel de condiții încetinesc o organizație și limitează flexibilitatea. În special produsele inteligente populare pentru clienții finali au structuri complexe și, prin urmare, fac deosebit de dificil transferul solicitărilor în sistemul de clasificare pentru gestionarea solicitărilor într-o manieră fiabilă.

Transformarea managementului solicitărilor creează condiții mai bune: Un proces digital continuu poate deveni o parte integrantă a dezvoltării produselor; cu toate etapele și deciziile. Odată ce acest lucru a fost realizat, este posibil să se evalueze în orice moment dacă designul, caracteristicile produsului, calitatea producției etc. corespund specificațiilor cuprinzătoare ale clientului.

Transformarea pentru o nouă inteligență a sistemului

O caracteristică importantă a managementului modern al solicitărilor:
Solicitările sunt coerente și pot fi urmărite.

Soluții IT pentru managementul solicitărilor – sprijin eficient pentru proces

Ce înseamnă transformarea digitală pentru managementul solicitărilor în practică? Aceasta implementează managementul ciclului de viață al produsului susținut de software. Prin conectarea digitală a solicitărilor, specificațiilor produselor și validării (lanț digital), se creează trasabilitatea.

Aplicațiile software ajută la pregătirea inițială a informațiilor distribuite. Astăzi, sunt disponibile instrumente inteligente pentru divizarea și extragerea solicitărilor, care traduc, de asemenea, informații nestructurate sau distribuite din specificațiile clienților, fișe standard sau texte juridice în solicitări valoroase, structurate și bazate pe date. Aceste instrumente asigură trasabilitatea și alocarea în cazul unor modificări ulterioare.

Aplicațiile implică în mod eficient părțile interesate interne și externe, în funcție de rolurile lor. Acest lucru este reglementat și în sensul canalelor de coordonare configurate.

Modificarea poate fi dozată, dacă setarea este corectă!

Transformarea unei întreprinderi cu un sistem clasic de colectare de cerințe într-o organizație „Intelligent Enterprise”, care stăpânește dezvoltarea sistemului prin metode bazate pe modele, nu poate avea loc într-un singur pas. „Totul dintr-o dată” nu mai este privită astăzi ca o abordare de succes a adaptărilor.

Ceea ce trebuie consolidat în mod continuu este cunoașterea importanței centrării pe client pentru succesul pieței. Cunoștințele trebuie să se transforme în angajament, pentru ca disponibilitatea de a îndeplini în mod transparent solicitările să crească la toate nivelurile ierarhice ale personalului. Solicitările nu mai sunt comenzi obligatorii și simple cuvinte din specificații, ci sarcina de lucru de a înțelege clientul și pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă.

Platform 3DEXPERIENCE Platforma 3DEXPERIENCE® dezvoltată de producătorul Dassault Systèmes pune la dispoziţia companiilor de manufacturiere o platformă web de ultimă generaţie pentru managementul inovaţiei şi proiectării pentru colaborare în cadrul departamentelor… Citiți mai multe despre

Abordarea unor noi căi în managementul solicitărilor

Importanța unui management de succes al solicitărilor continuă să crească. Acest proces joacă un rol-cheie în obținerea succesului în afaceri cu produse inovatoare într-o piață provocatoare. Investițiile în calitatea procesului consolidează rolul de garant al productivității și eficienței în crearea de produse.

Un management fiabil și de înaltă performanță al solicitărilor sprijină întreprinderea dvs. pentru alinierea la condițiile de piață ale viitorului. Astfel, acestea sunt capabile să controleze solicitările în mod fiabil, chiar și în contexte extrem de complexe, și să le urmărească în mod constant.

Acest lucru necesită, de asemenea, un mod de gândire nou, foarte centrat pe client, care depășește granițele departamentale interne: Apoi, managementul modern al solicitărilor poate fi o parte importantă a unei strategii de succes viitoare pentru întreprinderea dvs.

Managementul modern al solicitărilor ca strategie de viitor

Gestionarea eficientă și agilă a solicitărilor vă permite să dezvoltați strategic produse și modele de afaceri. Acest lucru se aplică și în condițiile unor situații de piață extrem de solicitante.

O mai bună cooperare datorită coerenței

Toate datele și informațiile dintr-un singur sistem permit colaborarea fără probleme, evitându-se astfel mentalitatea silozului şi depăşind granițele întreprinderii.

Întrebări? Contactați-ne!

Related topics

ServiciiServicii și consultanță

Activarea excelenței operaționale în ceea ce privește ciclul de viață al proceselor și logistica documentelor. Consultanța și serviciile noastre variază de la dezvoltarea strategiei la implementare și operaționalizare și servicii gestionate.…

Citiți mai multe despre
Blog

Un blog despre viitorul creării de produse. Cu startegii pentru o nouă experiență pentru clienți, cum poți atinge excelența operațională pentru procese transdisciplinare precum și noutăți despre geamănul digital, AI și designul eco în ciclul de viață…

Citiți mai multe despre
SoluțiiPortofoliu de software și soluții

Descoperiți portofoliul nostru de software și soluții pentru ciclul de viață al proceselor și logistica documentelor. Suntem un partener strategic al IBM, Dassault Systèmes și SAP. Propriul nostru software are statutul de cel mai bun din clasa sa.…

Citiți mai multe despre