Certificări

Prioritatea noastră principală este de a oferi clienților noștri de pe piețele țintă relevante cele mai înalte standarde de calitate și fiabilitate.

Cele două certificări ISO pe care le deținem sunt o dovadă a standardelor înalte pe care ni le-am stabilit. Acestea confirmă faptul că, în domeniile consultanței, serviciilor și dezvoltării de software IT, am introdus și aplicăm atât un sistem de management al calității, cât și un sistem de management al securității informațiilor. Un audit cuprinzător a confirmat faptul că aceste două sisteme îndeplinesc cerințele standardelor ISO.

Managementul calității (ISO 9001:2015)
 

Pentru a verifica eficacitatea sistemului de management se efectuează periodic audituri interne. Pe lângă confirmarea faptului că sistemul de management este în conformitate cu standardele, aceste audituri au ca scop principal identificarea și implementarea oportunităților de optimizare.

În plus față de auditurile interne continue, o dată pe an se efectuează un audit de sistem de către o autoritate de certificare externă. Aceasta evaluează în detaliu sistemul de management în ansamblul său, precum aplicarea și eficacitatea acestuia în conformitate cu standardele. Acest lucru ne asigură că putem continua să oferim cea mai înaltă calitate, chiar și în condițiile schimbătoare ale pieței.

Validarea certificatului

Descărcați certificatul

Securitatea informațiilor (ISO/IEC 27001:2013)
 

Un sistem de management al securității informațiilor construit în conformitate cu acest standard oferă o bază pentru identificarea și controlul riscurilor specifice de securitate a informațiilor și pentru protejarea fiabilității necesare a sistemelor IT.

În întreprinderile din ziua de azi, securitatea completă a informațiilor cuprinde mult mai mult decât firewall-uri impenetrabile și o soluție de backup fără întreruperi. Informațiile s-au transformat într-un activ durabil al companiei, de o importanță critică. Orice utilizare necorespunzătoare sau pierdere de date poate avea un impact serios asupra unei companii, indiferent de mărimea acesteia, și poate reprezenta o amenințare potențial existențială.

Validarea certificatului

Descărcați certificatul