ENOVIA

Management interdivizional pentru ciclul de viaţă al produsului (PLM)

Soluţii PLM End2End pentru Industry 4.0

Competiţia internaţională şi complexitatea ridicată a produselor determină companiile de manufacturiere din toate ramurile industriale să optimizeze întregul proces de dezvoltare al  produsului pentru a reduce timpul şi costurile, însă menţinând acelaşi nivel al calităţii produselor. Condiţia necesară pentru îndeplinirea acestor obiective este un mediu de dezvoltare colaborativ pentru administrarea întregului proces de administrare produs.
ENOVIA pune la dispoziţie noi oportunităţi de colaborare digitală în 3D întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi marilor companii, oferindu-le posibilitatea de a prelua administrarea totală a procesului de dezvoltare, dar şi a managementului ciclului de viaţă al tuturor produselor, indiferent de gradul de complexitate al acestora.

Provocări

 • Produsele tind să conţină o cantitate din ce în ce mai ridicată de componente electronice şi software;
 • Dezvoltare multidisciplinară, fără o perspectivă de ansamblu asupra întregului sistem;
 • Tot mai multe departamente şi parteneri externi sunt implicaţi în dezvoltarea produsului;
 • Informaţiile referitoare la produs sunt diseminate în diferite sisteme, fără a fi conectate în mod semnificativ ori a deţine acces central;
 • Acoperirea exploziei de produse similare din pieţele de nişă;
 • Complexitatea produsului creşte direct proporţional cu internaţionalizarea nucleului de clienţi;
 • Nevoile clienţilor şi progresul tehnologic rapid impun inovaţii şi cicluri mai scurte de dezvoltare;
 • Modificările sunt complicate, deoarece nu sunt documentate corespunzător şi nu se poate asigura trasabilitatea acestora;
 • BOM-ul general este predispus la erori sau BOM-ul în care toate componentele relevante ale produsului sunt incluse şi actualizate în acord cu ultima revizie este inexistent;
 • Costuri ridicate pentru crearea şi mentenanţa propriului BOM pentru scopuri speciale, de exemplu pentru achiziţii sau asamblări;
 • Comunicare corporate-wide dificilă, deoarece angajaţii au acces la diferite date şi informaţii în sisteme distribuite de software;
 • Transparenţă inexistentă în actualizarea BOM-ului şi a componentelor din cadrul acestuia;
 • Decizii greşite bazate pe informaţii neactualizate sau inexistente;
 • Managementul configuraţiei şi al verificării complicat şi expus erorilor, respectiv un volum mare de rezultate înainte de audituri şi pentru certificări;
 •  Datele 3D şi schiţele nu sunt disponibile pentru mulţi utilizatori din cadrul companiei.

Avantajele utilizării soluţiei software ENOVIA

 • Reducerea complexităţii şi control asupra diverselor opţiuni;
 • Inovaţie la nivel global prin cooperare colaborativă din toate zonele dezvoltării de produs;
 • Mediu uniform pentru colaborarea online creativă şi eficientă a echipelor de dezvoltare distribuite uniform în cadrul unei companii;
 • Disponibilitate imediată şi globală a informaţiilor legate de produs prin platforma centrală PLM pentru administrarea tuturor informaţiilor şi proceselor relevante ale produsului;
 • Informaţiile actualizate ale BOM-ului sunt disponibile în timp real la departamentele responsabile de diferitele faze ale producţiei;
 • Securitatea datelor prin arhitecturi securizate de sistem şi acces securizat în funcţie Perspectivă de ansamblu rapidă şi uşoară a tuturor componentelor relevante produsului (mecanic, electric, electronic, software) şi interdependenţele acestora;
 • Experimentarea virtuală realistică a produselor în mediul comun 3D;
 • Implementare imediată a proceselor operaţionale PLM pentru toate fazele planificării noilor produse de la stadiul de concept la lansare pe piaţă;
 • Coordonare optimizată şi procese actualizate pentru gestionarea modificărilor între toate unităţile de dezvoltare implicate, rezultând în cicluri mai scurte de dezvoltare şi inovare;
 • Trasabilitate optimă a tuturor deciziilor, modificărilor şi a versiunilor conforme cu auditul;
 • Costuri generale de operare mai mici şi un ROI mai scurt prin simpla ajustare a modificărilor cerinţelor şi a proceselor operaţionale.

Soluţii


În momentul în care discutăm despre managementul proceselor relevante pentru dezvoltarea produselor, provocările tipice ale companiilor din toate ramurile industriale pot fi implementate cu o abordare consistentă şi globală pe baza soluţiei Product Lifecycle Management (PLM):

 • O bază de date centrală PLM pe care sunt bazate toate aplicaţiile asigură actualizarea şi disponibilitatea tuturor informaţiilor necesare;
 • Aplicaţiile online furnizează informaţii prin acces direct în baza de date PLM către locaţiile distribuite la nivel global. Informaţiile pot fi colectate în timp real prin modalitatea de autorizare de către toţi factorii implicaţi în proiect;
 • Funcţii complet integrate, de exemplu pentru managementul cerinţelor, al proiectului, al datelor referitoare la produs, al documentului şi al BOM-ului, sunt disponibile ca opţiuni;
 • Conectarea logică a tuturor datelor în acord cu abordarea RFLP: Requirements, Functional, Logical, Physical;
 • Integrare directă a instrumentelor de editare standard (M-CAD, E-CAD, Office, ...) în cadrul reţelei PLM;
 • Material Compliance Management şi opţiuni de conectare în baza de date IMDS;
 • Acces la toate datele PLM printr-o interfaţă continuă şi unitară. Toate informaţiile sunt disponibile şi uşor accesibile într-un singur sistem;
 • Vizualizare a elementelor 3D şi a desenelor 2D direct din interfaţa web pentru toţi utilizatorii;
 • Metadate PLM (stadiu, stadiu de revizie, număr componentă, etc.) pot fi vizualizate direct în mediul 3D şi proiectate în geometrie prin marcaje color, accelerând în acest fel evaluările şi deciziile;
 • Funcţionalităţi complexe pentru managementul configuraţiilor şi al variantelor;
 • Integrare disponibilă în sistemele PLM şi ERP;
 • Utilizarea de bune practici din industrii permite adaptarea rapidă a proceselor şi standardelor testate în cadrul companiei.

Servicii

 • Bilanţul şi analiza întregului proces de dezvoltare al produsului şi a zonele conexe relevante;
 • Proiectarea conceptuală şi a specificaţiilor pentru implementarea unui sistem PDM / PLM şi ale proiectelor de migrare a datelor;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru definirea şi implementarea managementului componentelor integrate şi a proceselor aferente BOM;
 • Analiză, proiectare conceptuală şi implementarea strategiilor pentru integrarea sistemelor PLM şi ERP;
 • Introducere rapidă şi sigură a proceselor de bază PLM pe baza 3DEXPERIENCE® şi a Ready-to-Grow;
 • Asistenţă operativă conform ITIL (Application Management Services) pentru soluţiile PLM ENOVIA.

Întrebări? Contactați-ne!

Mai multe topicuri

SoluțiiPlatform 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE® dezvoltată de producătorul Dassault Systèmes pune la dispoziţia companiilor de manufacturiere o platformă web de ultimă generaţie pentru managementul inovaţiei şi proiectării pentru colaborare în cadrul departamentelor…

Citiți mai multe despre