Responsabilitatea noastră

Angajamentul social
Guvernanța corporativă durabilă
Guvernanța corporativă

Impactul nostru

Principiul nostru este că o companie poate avea succes pe termen lung doar dacă activitatea economică merge mână în mână cu preocupările sociale și de mediu. 
Ne asumăm responsabilitatea corporativă pornind de la această convingere. Promovăm și inițiem angajamentul social, ne angajăm în favoarea unui management corporativ durabil și susţinem guvernanța corporativă. 

Angajamentul social

În calitate de companie activă la nivel internaţional, suntem conștienți de responsabilitatea noastră socială. Angajamentul social a fost întotdeauna o parte integrantă a culturii corporative a CENIT. 

Din 2013, organizăm și promovăm proiecte de ajutorare în ţară și în străinătate sub umbrela inițiativei CENIT Cares. Este deosebit de important pentru noi să ajutăm rapid acolo unde este nevoie urgentă de ajutor: Prin donații sau prin acţiuni concrete proactive.

Salutăm în mod expres angajamentul social al angajaţilor noştri și susţinem angajamentul personal al acestora cu zile de concediu speciale.

donații de peste 140.000 Euro
18 țări
111 proiecte

Guvernanța corporativă durabilă

Guvernanța corporativă durabilă este o parte esențială a responsabilităţii noastre corporative. Pentru un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, ne preocupă măsurarea și optimizarea amprentei noastre ecologice. 
Acest impuls reprezintă baza strategiei noastre de sustenabilitate, prin care dorim să ne aducem contribuţia la protecţia climei. Suntem convinşi că numai prin stabilirea transparentă a unor obiective cuantificabile putem realiza progrese pe termen lung.

În cadrul obiectivelor actuale de sustenabilitate, ne-am propus să ne reducem amprenta de CO₂ prin trecerea la energie regenerabilă, prin utilizarea de tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și prin optimizarea proceselor noastre de producţie. 

Ne propunem să ne acoperim necesarul de energie electrică în întregime din surse de energie regenerabilă până în 2030, în măsura în care putem influenţa acest lucru.

Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă stă la baza tuturor activităţilor noastre corporative. În cadrul Grupului CENIT, ne asigurăm că angajaţii și partenerii noştri de afaceri, precum și companiile din lanţurile noastre de aprovizionare respectă normele și reglementările legale aplicabile. 

Respectăm și susţinem drepturile omului și ne ghidăm după cele zece principii ale Pactului global al ONU. Ne-am angajat în mod expres să abolim toate formele de muncă forţată și infantilă și aşteptăm acelaşi lucru de la partenerii noştri de afaceri și de la furnizorii noştri. 

Grupul CENIT nu tolerează nicio formă de corupţie, mită, acceptare sau acordare de avantaje și combate în mod expres practicile comerciale neloiale.