Responsabilitatea noastră

Ȋn cadrul CENIT, ne angajăm să asigurăm un management responsabil și durabil al companiei. Acordăm atenție pentru a ne asigura că angajații, partenerii noștri de afaceri și furnizorii noștri respectă toate legile și orientările aplicabile.
Observăm și respectăm drepturile omului în sfera noastră de influență și ne bazăm comportamentul pe cele zece principii ale Pactului Global al ONU. Susținem pe deplin desfiintarea oricărei forme de muncă forțată sau infantilă și așteptăm același lucru de la partenerii noștri de afaceri și de la furnizorii noștri.
CENIT nu tolerează corupția, mita sau acceptarea/acordarea de avantaje personale în toate formele lor și acționează împotriva practicilor comerciale neloiale. În relațiile lor cu partenerii de afaceri, clienții, furnizorii și oficialii guvernamentali, angajații noștri mențin limite clare între parametrii normali ai unei relații de afaceri și interesele private.
Aceasta este baza modului în care ne desfășurăm activitatea și credem cu tărie că o companie poate avea succes doar dacă preocupările comerciale sau financiare sunt considerate în egală măsură cu responsabilitățile sale față de societate și planetă. Pentru noi, acest lucru înseamnă, de asemenea, implicarea părților interesate și menținerea unui dialog permanent și deschis cu acestea.
 

Responsabilitatea socială este extrem de importantă pentru directori și pentru angajații noștri. Pentru că această problemă ne este atât de apropiată și pentru că CENIT se află într-o poziție financiară puternică, dorim să ne bazăm pe angajamentele noastre sociale, să le extindem în cadrul companiei cu CENIT Cares și să ne trăim valorile și mai tare decât până acum

Stephan Kugele
Director Marketing și Comunicare

CENIT Cares - De către oameni, pentru oameni

Responsabilitatea socială a fost întotdeauna o parte integrantă a culturii companiei CENIT. Din 2013, am întreprins diverse proiecte atât în exterior, cât și în interiorul companiei, ca parte a inițiativei CENIT Cares.Toți angajații se pot implica în cauze nobile prin donații private sau dând o mână de ajutor. Proiectele externe la care lucrăm sunt variate și variază de la campanii locale de donare de măduvă osoasă până la acordarea de ajutor pentru copii din Costa Rica.

Proiectul nostru actual552 KB Download
CENIT Cares report 20202 MB Download
CENIT Cares report 2019811 KB Download
CENIT Cares report 1st half 20181 MB Download
CENIT Cares report 2nd half 20184 MB Download
CENIT Cares report 2nd half 2017852 KB Download