Responsabilitatea noastră

Angajamentul social
Guvernanța corporativă durabilă
Guvernanța corporativă

Impactul nostru

Noi construim o digitalizare durabilă. Viziunea noastră este că o companie poate avea succes pe termen lung doar dacă activitatea economică merge mână în mână cu preocupările privind societatea și mediul.Pe baza acestei convingeri ne asumăm responsabilitatea corporativă. Promovăm și inițiem angajamentul social, ne angajăm în favoarea unui management corporativ durabil și susţinem guvernanța corporativă. Pentru noi, acest lucru include implicarea și un dialog constant și deschis cu toate părțile interesate.

Angajamentul social

În calitate de companie activă la nivel internaţional, suntem conștienți de responsabilitatea noastră socială. Angajamentul social a fost întotdeauna o parte integrantă a culturii corporative a CENIT. 

Din 2013, organizăm și promovăm proiecte de ajutorare în ţară și în străinătate sub umbrela inițiativei CENIT Cares. Este deosebit de important pentru noi să ajutăm rapid acolo unde este nevoie urgentă de ajutor: Prin donații sau prin acţiuni concrete proactive.

Salutăm în mod expres angajamentul social al angajaţilor noştri și susţinem angajamentul personal al acestora cu zile de concediu speciale. 

donații de peste 149.000 Euro
peste 20 țări
mai mult de 100 proiecte

Guvernanța corporativă durabilă

Guvernanța corporativă durabilă este o parte esențială a responsabilităţii noastre corporative. Pentru un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, ne preocupă măsurarea și optimizarea amprentei noastre ecologice. 

Acest impuls reprezintă baza strategiei noastre de sustenabilitate, prin care dorim să ne aducem contribuţia la protecţia climei. Suntem convinşi că numai prin stabilirea transparentă a unor obiective cuantificabile putem realiza progrese pe termen lung.

În cadrul obiectivelor actuale de sustenabilitate, ne-am propus să ne reducem amprenta de CO₂ prin trecerea la energie regenerabilă, prin utilizarea de tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și prin optimizarea proceselor noastre de producţie. 

Ne propunem să ne acoperim necesarul de energie electrică în întregime din surse de energie regenerabilă până în 2030, în măsura în care putem influenţa acest lucru.

Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă stă la baza tuturor activităţilor noastre corporative. În cadrul Grupului CENIT, ne asigurăm că angajaţii și partenerii noştri de afaceri, precum și companiile din lanţurile noastre de aprovizionare respectă normele și reglementările legale aplicabile. 

Respectăm drepturile omului și ne ghidăm după cele zece principii ale Pactului Global al ONU. Ne-am angajat în mod expres să abolim toate formele de muncă forțată și de muncă ale copiilor și așteptăm același lucru de la partenerii noștri de afaceri și de la furnizori. 

Grupul CENIT nu tolerează nicio formă de corupţie, mită, acceptare sau acordare de avantaje și combate în mod expres practicile comerciale neloiale.

Mai multe topicuri

Despre noiStrategie

Noi construim o digitalizare durabilă. Pentru noi, digitalizarea durabilă este rezultatul unei combinații optime de tehnologie, expertiză, acțiune durabilă și antreprenoriat profitabil.

Citiți mai multe despre
Despre noiManagement

Comitetul Executiv al CENIT, Consiliul de Supraveghere și Echipa internațională de Leadership colaborează în spiritul respectului și al sprijinului. Împreună, aceștia urmăresc obiectivul de a asigura succesul și dezvoltarea durabilă a CENIT.

Citiți mai multe despre
Despre noiCENIT Group

Companiile din cadrul Grupului CENIT oferă expertiză strategică, specifică industriei și operațională de-a lungul întregului lanț valoric digital. În acest fel, ne ajutăm clienții să își asigure avantajele în viitorul digital.

Citiți mai multe despre