Ce fel de platformă digitală este potrivită afacerii dumneavoastră?

Cunoştinţe IT pentru tehnologiile-platformă ale factorilor de decizie din industria manufacturieră

Publicată 05.10.2020

Sunt investiţiile în digitalizare ceea ce vă doriţi? În cadrul industriei manufacturiere, succesul depinde de modul în care proiectaţi platforma digitală destinată să vă furnizeze procese end-to-end eficiente. Pentru a lua decizii în mod informat, trebuie să înţelegeţi aspectele esenţiale ale tehnologiilor relevante.

Ce fel de platformă digitală este potrivită afacerii dumneavoastră?

Platformele digitale reprezintă o componentă de bază a digitalizării în industria manufacturieră:

 • Obiective de afaceri majore pot fi atinse doar prin utilizarea cu succes a acestor tehnologii;
 • Multe decizii referitoare la investiţii sunt strâns legate de aceste aspecte sau exercită o influenţă asupra acestora.

Cu toate acestea, rezultatele unui sondaj reprezentativ al asociaţiei IT Bitkom în rândul directorilor executivi şi al managerilor din industria germană au arătat din nou faptul că managementul nu deţine încă o perspectivă de ansamblu asupra cunoştinţelor IT necesare în domeniu. Potrivit sondajului în cauză, doar o jumătate dintre managerii din industria germană au o idee aproximativă despre semnificaţia unor termeni, precum „economie de platformă” şi „platforme digitale”. Unul din patru respondenţi afirmă faptul că nu au auzit de astfel de termeni.

Dacă doar decidenţii din industria manufacturieră ar fi luat parte la acest sondaj, rezultatele acestuia ar fi fost cu siguranţă mai puţin dramatice. Cu toate acestea, am putea presupune faptul că asociaţia Bitkom ar fi identificat şi în acest caz lacune importante legate de cunoştinţele IT.

Aceste deficienţe sunt cauzate de faptul că managerii nu consideră, de regulă, că este de datoria lor să devină specialişti în subiecte IT actuale. Dimpotrivă, managementul stabileşte mai degrabă obiective şi o serie clară de aşteptări şi pe acest fundament, atribuie anumitor echipe sarcina de a identifica şi implementa soluţia optimă.

Împărţirea tradiţională a responsabilităţilor în cadrul unei companii nu mai este privită drept un subiect de actualitate. În ziua de astăzi, factorii de decizie sunt puşi în faţa unor situaţii similare, la fel ca majoritatea profesioniştilor: pentru a îndeplini cu succes sarcinile de lucru din companie, trebuie să se familiarizeze cu elementele IT esenţiale ale digitalizării.

Un inginer de proces beneficiază de cunoştinţele de bază ale dezvoltării software şi de învăţarea automatizată. Un director general sau un membru al consiliului de administraţie utilizează cunoştinţele acumulate în urma soluţiilor IT identificate pentru a sprijini procesele operaţionale ale companiei – şi aici pot fi incluse platoformele digitale.

În cele ce urmează, vă prezentăm o serie de întrebări şi răspunsuri care oferă elementele fundamentale ale tematicii discutate. Specialiştii noştri vă stau la dispoziţie pentru consultanţă în aprofundarea aspectelor relevante din compania dumneavoastră.

 • Economie de platformă, platformă digitală, reţea digitală, continuitate digitală – care este semnificaţia acestor termeni şi în ce mod sunt corelaţi?
 • Care sunt funcţionalităţile şi avantajele platformelor digitale în companiile manufacturiere
 • Procesele noastre operaţionale interne sunt sprijinite de diverse soluţii IT. Cum aş putea asigura continuitatea acestora?
 • Care sunt avantajele pe care le pot obţine în urma utilizării unei platforme digitale în cloud? Şi când aş putea utiliza o platformă digitală fără conectivitate în cloud
 • Care sunt factorii care determină operarea cu succes a unei platforme digitale?
 • Este posibilă implementarea unei platforme în urma unui proces gradual?

Economie de platformă, platformă digitală; reţea digitală, continuitate digitală – care este semnificaţia acestor termeni şi în ce mod sunt corelaţi?

Derularea rapidă a ultimilor ani ne-a adus o schimbare fundamentală: de la „un model industrial linear, influenţat de producător şi cu resurse în exces la un model de platformă multilateral şi influenţat de cerere” (Forumul Economic Mondial).

Apple, Amazon, Alphabet (Google) şi Alibaba sunt protagoniştii principali ai mediului economic la nivel mondial, în care platformele digitale sunt elementul esenţial în obţinerea succesului.

Pentru a ilustra acest fenomen, se utilizează adesea termenul economie de platformă.

Modele tipice de afaceri în economia de platformă sunt:

 • „Matchmaking”, de exemplu brokerajul între furnizori şi ofertanţi de servicii. În acest mod, AirBnB, Uber sau Alibaba au devenit companii mari la nivel mondial. Până acum, asemenea companii nu deţineau propriile active reale, însă, în mod surprinzător, acest aspect este astăzi într-o continuă schimbare. „Lumea digitală se extinde într-un mod chiar mai analogic”, notează revista germană de business manager magazine.
 • Furnizarea de active şi servicii on-demand / pay-per-use; companii, precum Amazon, Microsoft şi IBM utilizează această strategie, de exemplu pentru a-şi comercializa aplicaţiile în cloud (proiectate ca software-as-a-service, platform-as-a-service sau infrastructure-as-a-service). Într-un viitor cu maşini autonome, chiar şi mobilitatea ar putea fi decontată în următorul mod: clienţii nu vor mai achiziţiona autovehiculele actuale, ci vor plăti pentru o mobilitate care ar oferi perspective profesionale şi de divertisment de-a lungul unei călătorii.

 

Platformele digitale furnizează infrastructura pentru aceste modele de afaceri. În mod fundamental, fiecare platformă digitală reprezintă o arhitectură IT care permite „producerea şi structurarea datelor, dar şi formatul de schimb de date bazat pe standarde tehnice” (VBW).

Această arhitectură IT joacă rolul unei reţele digitale care furnizează continuitate digitală pentru toţi actorii implicaţi şi toate acţiunile generate, contribuind astfel la crearea de valori.

Care sunt funcţionalităţile şi avantajele utilizării platformelor digitale în companiile manufacturiere?

Cu cât este mai ridicat nivelul de maturizare digital, cu atât este mai mare posibilitatea de a fi utilizată mai mult de o platformă digitală în cadrul unei companii.

Acest instrument poate conţine atât soluţii interne, cât şi soluţii externe, precum reiese dintr-un sondaj al VBW referitor la companiile industriale.

Cazuri tipice de aplicabilitate sunt:

 1. Platforme de tranzacţionare, de ex. pentru achiziţii şi vânzări;
 2. Platforme centrate pe acumularea de date pentru a sprijini, de pildă, clasificările closed-loop sau end-to-end.

Exemple pentru achiziţii şi vânzări (platforme de tranzacţionare)

Schimbările pe care o platformă digitală le poate aduce în ceea ce priveşte achiziţiile, pot fi ilustrate mai uşor de proiectul „Supplier Connect” din cadrul Linde Engineering: ambele părţi, producătorul principal şi furnizorii acestuia, obţin avantaje în urma execuţiei armonizate şi economice a proiectului, sporind astfel, calitatea datelor şi îmbunătăţind totodată capacităţile referitoare la schimbul de date.

Pentru a angrena mecanismul unei platforme digitale cu scopul de a institui noi modele de afaceri propice vânzărilor este necesar ca acest mecanism să depăşească graniţele companiei. De exemplu, geamănul digital al produsului vă permite setarea unor noi modele de facturare, îmbunătăţirea poziţiei dumneavoastră ca furnizor de sistem sau adăugarea unor noi modele de servicii în portofoliul companiei dumneavoastră.

În ceea ce priveşte geamănul digital, trebuie să notăm faptul că, indiferent de modalităţile concrete de implementare, acest concept presupune existenţa unei platforme adecvate. Fie că scopul dumneavoastră este reprezentat de punerea în funcţiune a mecanismului în mod virtual sau de întreţinerea preventivă – trebuie să dispuneţi de un „digital thread” continuu.

Procesele interconectate cresc capacitatea creării de valori (platforme centrate pe acumularea de date)

O dimensiune importantă a beneficiilor oferite de utilizarea platformelor centrate pe acumularea de date este reprezentată de scenariile de tipul „closed-loop”: rezultatele unui proces sunt utilizate drept date de intrare pentru repetarea altui proces, creând astfel, un circuit închis. Bucla de control îmbunătăţeşte rezultatul general, sporind, de exemplu, eficienţa în producţie şi orientarea clienţilor.

Desigur, vă puteţi îndrepta şi către colegi cu lista de verificare ataşată de un clipboard ori să vă risipiţi energiile cu rutina dedicată feedback-ului prin introducerea datelor într-o lista din Excel. Însă feedback-ul datelor este mai eficient şi mai sigur (calitatea datelor), dacă acesta este realizat de către o platformă digitală. Şi este unica modalitate pentru automatizarea proceselor de control (obiectiv pe termen lung: producţie autonomă).

În cazul în care compania dumneavoastră utilizează o platformă pentru a îmbina dezvoltarea de produs, managementul calităţii şi producţia, puteţi controla şi reglementa procesele de manufacturiere într-un mod calitativ, afirmă expertul CENIT, Armin Schöne, în articolul său intitulat Analiza toleranţelor: De la Excel la geamănul digital calitativ.

Într-un scenariu diferit, echipa noastră FASTSUITE indică schimbările care pot fi obţinute prin interconectarea directă a fluxului de activităţi al departamentului de dezvoltare cu procesele de producţie aferente acestora.

Procesele noastre operaţionale sunt sprijinite de către diferite soluţii IT: Cum aş putea asigura continuitatea?

De regulă, o varietate de soluţii IT vor fi utilizate de-a lungul proceselor verticale şi orizontale în cadrul unei întreprinderi de manufacturiere. Printre acestea se numără sisteme ce ar putea fi descrise ca platforme digitale.

Chiar şi după modernizarea arhitecturii IT prin implementarea unor soluţii end-to-end de ultimă generaţie, de exemplu, soluţiile oferite de către partenerii noştri Dassault Systèmes şi SAP, afacerile continuă deseori să acceseze şi să administreze procesele operaţionale prin intermediul diferitelor sisteme IT.

Această provocare poate fi depăşită prin implementarea unei soluţii corespunzătoare de integrare. După cum subliniază şi Horst Heckhorn într-un articol recent, soluţia trebuie să garanteze faptul că nu doar fluxurile de date vor deveni continue, ci şi procesele conexe.

Pentru a atinge acest obiectiv, partenerul dumneavoastră de integrare trebuie să fie capabil să accelereze procesele, deoarece peisajul IT se schimbă în mod rapid şi radical. În cadrul companiei CENIT, investim continuu în echipamente şi în echipe. De aceea, suntem deja pregătiţi pentru platforme cu arhitecturi hibride.

Un fapt important de notat pentru firmele de manufacturiere: CENIT a dezvoltat soluţia recomandată de către SAP pentru interconectarea SAP şi 3DEXPERIENCE, funcţionalitate ce se află deja pe lista de tarife a SAP ca o extensie a soluţiei.

Care sunt avantajele pe care le pot obţine din utilizarea unei platforme digitale în cloud? Şi când pot utiliza o platformă digitală fără conectivitate în cloud?

Marşul triumfal al pieţei online în sectorul consumatorilor nu ar fi fost posibil fără serviciile de tip cloud. Iar cloud-ul a devenit, de asemenea, o soluţie standard pentru multe procese operaţionale din cadrul firmelor.

Site-ul de specialitate www.industrie.de citează cifrele recente ale KPMG conform cărora, în 2019, mai mult de ¾ dintre companii (76%) se bazau pe soluţiile de tip cloud în serviciile informatice.

Înainte de utilizarea oricărui serviciu de tip cloud, trebuie să ne punem întrebări cu privire la gradul de securitate al datelor şi la respectarea reglementărilor în vigoare. Însă spre deosebire de anii anteriori, majoritatea factorilor de decizie din prezent cunosc faptul că furnizorii de servicii de tip cloud investesc mai mult în evitarea riscurilor şi stabilitate structurală decât multe întreprinderi mijlocii.

În continuare, putem discuta despre avantajele utilizării serviciilor de tip cloud, care deschid cu adevărat noi uşi către multiplele aspecte ale domeniului IT. Acest fapt se aplică, de asemenea şi în cazul platformelor digitale.

 • Utilizatorii se pot asigura de faptul că lucrează întotdeauna cu cea mai recentă versiune a software-ului;
 • Este mai uşor de modificat procesele în cazul tuturor utilizatorilor din cadrul companiei, deoarece fiecare utilizează aceeaşi soluţie (software-ul standard);
 • Fluxurile noi şi colaborative de activităţi sunt mai uşor de utilizat şi de instalat de către departamentul IT;
 • Platforma poate fi extinsă pentru a include noi utilizatori;
 • Structura costurilor IT se îmbunătăţeşte, deoarece, de exemplu, costurile pentru infrastructură şi întreţinerea programului scad.

Asemenea avantaje sunt convingătoare în rândurile multor factori de decizie. În cadrul companiei CENIT, observăm şi o creştere a interesului: de pildă, Martin Thiel, prim vicepreşedinte al 3DS-PLM se aşteaptă ca în 2025, concernul CENIT să vândă jumătate dintre produsele sale software pentru soluţiile Dassault Systèmes sub formă de licenţe în cloud.

Tipologia arhitecturii pe care o afacere o alege, în cele din urmă, prin intermediul serviciilor cloud rămâne să fie stabilită şi va fi diferită de la o companie la alta. Prin termenul „cloud” ne putem referi la multe lucruri. Puteţi îmbina serviciile de cloud privat cu cele de cloud public şi sistemele on-premises. Dacă administraţi asemenea servicii prin intermediul unui sistem comun, atunci creaţi un cloud hibrid (Definiţia Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie pentru modelele de furnizare).

„Consider că termenul >>hibrid<< este foarte potrivit şi clarifică faptul că grijile utilizatorilor referitoare la dependenţa din ce în ce mai mare faţă de un singur furnizor de servicii de tip cloud au devenit caduce”, afirmă André Vogt, prim vice preşedinte al Enterprise Information Management, într-un articol publicat recent în revista Manage IT.

Ar putea fi administrată o platformă digitală fără sprijinul oferit de serviciile de tip cloud? Sigur că da. În fond, serviciile de tip cloud îşi demonstrează utilitatea doar dacă acestea contribuie la creşterea valorii proceselor din cadrul companiei. Decizia cu privire la interconectarea nivelelor, componentelor sau proceselor unei platforme digitale cu serviciile de tip cloud trebuie să depindă de aspectul valorii adăugate.

Dacă conştientizaţi cât de mult a pătruns conectivitatea în producţia industrială, trebuie să reflectaţi îndelung asupra deciziei de a admite sau de a refuza ideea durabilităţii şi a utilizării serviciilor de tip cloud. Un alt aspect referitor la acest subiect: Este oare astăzi posibil să mai menţinem încă toate procesele on-premises? Afirmaţia “Nu aveam nimic de-a face cu serviciile de tip cloud” este deseori dezumflată – în cele din urmă – de apelurile primite de echipa de vânzări.

Ce anume determină operarea cu succes a unei platforme digitale?

„S-a făcut”, veţi spune: platforma dumneavoastră nouă sau extinsă a început să funcţioneze. Şi care este următorul pas? Proiectul dumneavoastră va avea succes doar dacă veţi utiliza în mod optim momentul aceasta pentru a atinge următoarea bornă.

 • „Digital thread” poate consta din biţi şi octeţi, însă această soluţie depinde de oameni care necesită de cele mai multe ori ajutor. Trebuie să vă motivaţi permanent echipa şi să o ajutaţi în formarea profesională continuă. Este elementar să priviţi schimbările aduse de transformarea digitală drept schimbări în modul colaborativ de lucru – de la consiliul de administraţie până la biroul portarului. Dacă doriţi, puteţi denumi acest fapt „New York”.
 • Dispuneţi de o platformă digitală, dar cu greu sunt „toate” interconectate. De aceea, trebuie să vă întrebaţi ce aplicaţii sau silozuri de date doriţi să integraţi în continuare. Este mai degrabă, o chestiune de a merge până la limita superioară a „edge device-urilor” sau este totuşi mai important să interconectaţi strategiile de bază referitoare la managementul companiei?

Este posibil să implementez o platformă prin intermediul unui proces gradual?

Întrebarea trebuie formulată, mai curând, invers: Ar fi posibil ca o companie să creeze o platformă digitală şi să o pună în funcţiune printr-o lovitură de maestru? Acest lucru este posibil, dar se aplică doar în cazul firmelor nou înfiinţate sau în cazul proiectelor de tip „greenfield” la scară mai mică.

Din punctul nostru de vedere, implementarea sau dezvoltarea continuă a unei platforme digitale trebuie să fie întotdeauna bazată pe etape de referinţă, care să contribuie totodată la valoarea adăugată în cadrul proceselor companiei.

„Think big, start small” reprezintă un sfat de care au beneficiat deja clienţii în cadrul multor proiecte CENIT.

Această abordare se îmbină perfect cu înţelegerea modernă a proiectelor IT eficiente. În lumea de astăzi, este mai indicat să realizaţi un sprint scurt până la primul obstacol şi să conveniţi asupra situaţiei cu părţile interesate, decât să râvniţi la o soluţie sigură 100% ce necesită un timp îndelungat şi care va fi deja perimată la finalizarea proceselor.

Nu puteţi aborda digitalizarea cu o atitudine preventivă, de aşteptare îndelungată, deoarece nu puteţi fi pregătit pentru dezvoltările ulterioare. Soluţia optimă este să porniţi şi să continuaţi alături de provocările digitalizării!

Învăţând permanent, vom înţelege mai mult – materiale suplimentare cu privire la platformele digitale

 • Documentul tematic „Platformele digitale germane B2B”, indexat BDI (Iunie 2020);
 • MIT Blogpost (Octombrie 2019): autorii dezvoltă o perspectivă clară a aspectelor legate de management, având la bază o definiţie divergentă a platformei digitale (platformă operaţională vs. platformă digitală);
 • Discuţia de grup foarte interesantă în cadrul conferinţei DLD, care investighează cele mai complexe aspecte referitoare la platformele digitale cu accent pe tematica: „Al-Powered Manufacturing” (Ianurarie 2020);
 • Articolul ştiinţific despre „Digital Platform Ecosystems”: destinat acelora dintre dumneavoastră care doresc o perspectivă mai amănunţită a chestiunii definiţiilor şi a delimitărilor (Noiembrie 2019).

Abonează-te acum, să rămânem în contact!