SAP Solutions | Design to Operate

SOLUŢIILE SAP® OFERITE DE COMPANIA CENIT

În calitate de partener de încredere al dumneavoastră pentru soluţiile SAP end-to-end de-a lungul întregului lanţ valoric, suntem aici de mai bine de 30 de ani pentru a dezvolta şi implementa soluţiile software potrivite pentru dumneavoastră, de la dezvoltarea de produs şi până la serviciile post-vânzare.

De la Design to Operate la Closed Loop Engineering în industria manufacturieră

Design to Operate este strategia în mediul de lucru SAP şi include o prezentare globală a soluţiilor software pentru procesele dumneavoastră de producţie. Dar ce reprezintă, mai exact, acest instrument şi care sunt oportunităţile pe care le oferă companiei mele? Ce se află în spatele conceptului Design to Operate şi ce anume înseamnă în cazul proceselor din industria manufacturieră?


Pentru o mai bună înţelegere şi categorizare a strategiei, vom descrie, în următoarele paragrafe, modul în care s-a dezvoltat procesul Design to Operate, care au fost premisele de la care a pornit şi care sunt avantajele pe care le puteţi obţine alături de CENIT, partenerul dumneavoastră de încredere, în strategia Design to Operate.


Cuprins

 • Contextul: Dezvoltarea continuă a industriei manufacturiere;
 • Reprezentarea procesului – Design to Operate;
 • Procesul interactiv Design to Operate;
 • CENIT – Partener strategic în procesul Design to Operate;
 • Contribuţia CENIT la conceptul de „Companie inteligentă”.

Contextul: Dezvoltarea continuă a industriei manufacturiere

Pentru o lungă perioadă de timp, o companie manufacturieră era considerată modernă în cadrul industriei, dacă planifica şi administra procesele şi procedurile pe partea comercială, de la cererile clienţilor la modalităţile de facturare, utilizând o soluţie ERP (Enterprise Resource Planning). Acest fapt presupune, mai întâi, planificarea resurselor în mod abstract la nivel de întreprindere, iar pe scurt: utilizarea proceselor comerciale şi logistice interne.


Această perspectivă Lead to Cash de la nivelul companiei conţine, de regulă, un grad ridicat de maturitate digitală, soluţia fiind digitalizată aproape întotdeauna şi în mod continuu. Abordarea este corectă, dar îi lipseşte o anumită valoare adăugată care i-ar permite să ţină pasul cu firmele manufacturiere importante, crescându-şi astfel, nivelul de competitivitate: Planificare integrată – Procesul Design to Operate.


În cadrul planificării integrate, toate procesele şi tranzacţiile comerciale din planificarea corporativă sunt reprezentate într-un sistem închis. Aici sunt incluse contul de profit şi pierderi, bilanţul şi fluxul de numerar, ilustrând veniturile, alături de planificarea financiară şi a bilanţului. Diferenţa principală în raport cu procesul comercial este faptul că etapele individuale de-a lungul ciclului de viaţă al produsului nu sunt interconectate, de regulă, cu soluţii digitale end-to-end. În plus, paşii individuali de lucru din cadrul procesului DTO (a se vedea „Prezentarea procesului – Design to Operate”), prezintă un grad divers şi ridicat al digitalizării. Imaginea de ansamblu depinde, în acest mod, de industrie şi de istoricul companiei.


Spre deosebire de procesele comerciale, silozurile au rămas în lanţul valoric al proceselor Design to Operate, aflându-se în calea următorului pas important al dezvoltării: Cele două procese trebuie să fie coordonate şi sincronizate.

Dacă cele două abordări sunt armonizate în interiorul soluţiilor software, procesele comerciale (Procesul Lead to Cash) şi planificarea integrată (Procesul Design to Operate), se obţine o strategie de digitalizare consistentă şi sustenabilă, alături de un proces digital securizat de la proiectare, până la livrarea produsului final.

De ce este necesar acest lucru? Companiile care îmbină digital cele două procese-cheie pe plan comercial creează premisele plasării clientului şi a produsului său în centrul tuturor activităţilor. Tehnologia din spatele acestui fenomen este denumită „closed-loop engineering”: digitalizarea end-to-end permite optimizarea produsului şi a proceselor aferente acestuia într-un circuit închis.


Produsele oferite de către compania CENIT în contextul amplu al instrumentului Design to Operate ilustrează cu exactitate această abordare generală şi oferă un portofoliu de soluţii modulare pentru a veni în completarea soluţiei SAP ERP (Enterprise Resource Planning).


Reprezentarea procesului – Design to Operate


Cu ajutorul soluţiei „closed-loop engineering”, companiile manufacturiere exploatează potenţialul digitalizării. Este vorba de faptul că toţi paşii din procesul de creare al produsului, de la proiectare la planificare sau construcţie, trecând la achiziţii şi ajungând la producţie şi servicii, ar trebui reprezentaţi în mod digital de-a lungul acestui proces. Veţi putea, de exemplu:

 • să reacţionaţi prompt la situaţii noi din interiorul pieţei;
 • să produceţi în mod profitabil un număr mare de variante şi dimensiuni mai mici ale soluţiilor;
 • să instituiţi procese normative automatizate pentru îmbunătăţiri continue;
 • să dezvoltaţi permanent soluţii inovative.

Astfel, procesul Design to Operate reproduce în mod consistent toate sectoarele în software-ul standard SAP şi le sincronizează reciproc în format digital. În acest mod, nu vor interveni interferenţe de-a lungul procesului de producţie, iar apariţia erorilor de transfer este astfel, redusă.


Geamănul digital formează baza procesului încă din etapele iniţiale ale ciclului de viaţă al produsului. Acesta acumulează date în fiecare etapă al procesului Design to Operate şi documentează, în acest mod, transparent toţi paşii de producţie finalizaţi în mod fizic de-a lungul tuturor sectoarelor.


Vă invităm să citiţi, în cadrul CENIT Newsroom, articolul nostru despre geamănul digital, componenta virtuală a unui proces, produs sau chiar a unui serviciu care combină lumea reală cu cea virtuală.

Sunteţi interesat de un eveniment sau seminar online în domeniul soluţiilor SAP? Sunteţi invitat să alegeţi dintre evenimentele sau seminariile online potrivite pentru dumneavoastră, după cum urmează:


Către prezentarea generală a tuturor seminariilor online curente
Către prezentarea generală a tuturor înregistrărilor seminariilor online
Către prezentarea generală a tuturor evenimentelor curente

CENIT – Partener strategic în procesul Design to Operate

Soluţiile software globale şi integrate oferite de SAP sunt deja utilizate de către un număr semnificativ de companii. Acest aspect oferă condiţiile optime pentru abordarea şi integrarea perfectă a procesului Design to Operate.


Obiectivul nostru este ca, pornind de la echipamentele software deja existente, să construim o strategie de digitalizare consistentă şi durabilă în cadrul companiei dumneavoastră: Suntem partenerul dumneavoastră strategic în procesul global Design to Operate.


Vă oferim asistenţă pentru armonizarea şi sincronizarea proceselor comerciale cu soluţia PLM  Design to Operate, astfel încât, procesele comerciale relevante din cadrul companiei dumneavoastră de manufacturiere să fie corelate reciproc.
De-a lungul acestor două procese-cheie la nivel comercial, Lead to Cash şi Design to Operate, ne-am specializat în:

 • Procesele introducerii de produs (PEP);
 • Prelucrarea proceselor de modificare la nivel global (ECM);
 • Date primare aplicabile la nivel global (MDM), pe baza unor principii logice şi structurate.


În acest context, o componentă esenţială a oricărei strategii de digitalizare în industria manufacturieră trebuie să fie reprezentată de crearea unei baze de date uniformă în cadrul sistemului SAP. Vă oferim asistenţă în crearea continuităţii digitale la toate nivelurile aferente proceselor comerciale şi în strategia de digitalizare a companiei dumneavoastră cu ajutorul soluţiei software standard SAP şi a extensiilor furnizate de CENIT.


De exemplu, prin intermediul produsului CENIT SAP PLM Foundation realizăm o bază scalabilă şi extensibilă pentru strategia dumneavoastră de digitalizare. Acesta include un management fezabil al ingineriei de proces bazat pe integrarea eficientă a sistemului de autorizare prin intermediul platformei SAP Engineering Control Center (SAP ECTR) – atât pentru soluţia SAP ECC, cât şi pentru SAP S / 4HANA. Cele mai bune modele preconfigurate şi tranziţia standardizată permit implementarea rapidă şi cu riscuri reduse. În plus, soluţia permite armonizarea datelor şi a proceselor tehnice în SAP (single source of truth).


Abordarea noastră în relaţia cu clienţii


Pornind de la situaţiile iniţiale specifice şi de la obiectivele dumneavoastră, identificăm zone de acţiune şi conlucrăm pentru a elabora un model specific de proces pentru utilizarea fezabilă a procesului Design to Operate. În calitate de partener pentru transformarea digitală de succes, vă oferim asistenţă de specialitate de la planificarea strategică la implementarea soluţiei în cadrul companiei dumneavoastră.

Contribuţia CENIT la conceptul de „Companie inteligentă”

SAP s-a poziţionat drept furnizor de platforme centrale pentru companiile inteligente care nu vizează doar succesul în afaceri, ci îşi doreşte să obţină sustenabilitate şi obiective de rezilienţă. În acest scop, SAP şi-a reiterat angajamentul pe termen lung faţă de integrarea deschisă a soluţiilor partenere, precum este specificat în modelul de afaceri SAP. Compania subliniază încă o dată acest principiu într-un parteneriat SAP-Siemens, semnat la data de 14 iulie 2020, prin care se urmăreşte sprijinirea clienţilor SAP în obţinerea transformării digitale.

Această nouă colaborare între doi furnizori importanţi de echipamente software deschide noi căi şi oportunităţi, însă aduce cu sine şi chestiuni de ordin strategic şi operativ:

 • Care sunt consecinţele ce reies din peisajul de produs SAP deja existent?
 • Ce se va întâmpla cu integrarea platformei PLM?
 • Şi care sunt dezvoltările aşteptate în zona serviciilor pentru clienţi?

Aveţi întrebări? Suntem bucuroşi să vă stăm la dispoziţie!

V-am trezit curiozitatea şi doriţi să începeţi planificarea propriei dumneavoastre strategii de digitalizare? Scrieţi-ne şi vom stabili detaliile unei prime întâlniri cu dumneavoastră!