Managementul modificărilor

Cum devin modificările un avantaj concurenţial pentru companie?

În tendinţa spre mai multă eficienţă, companiile se concentrează mai accentuat pe competenţele lor centrale şi pun în rest accentul pe parteneriate externe. Deoarece produsele prezintă tot mai multe variante şi devin mai multidisciplinare, corelarea dintre toate părţile implicate devine tot mai complexă. Conceptele noi pentru colaborarea în reţele creatoare de valori distribuite în toată lumea devin astfel foarte căutate.

Un proces secţional în cadrul companiei şi în colaborare cu furnizorii este administrarea modificărilor tehnice. De aceea îi revine o semnificaţie centrală.

De la ideea modificării până la transpunerea în practică în construcţie, procesul de producţie şi montaj

Conform unui studiu efectuat de McKinsey, managementul modificărilor conţine un potenţial enorm pentru companii:  între o treime şi jumătate din capacităţile tehnice disponibile sunt în mod tipic angrenate în procese de modificare. Dacă acestea sunt instalate eficient, timpul ciclului în elaborarea produsului poate fi redus cu până la 33%. Aceasta este teoria.

Şi practica de zi cu zi? Independent de branşă şi de tipul companiei mai există aici de regulă un potenţial de îmbunătăţire considerabil:

  • Un management structurat al modificărilor are loc parţial abia în fazele târzii ale elaborării, dacă de ex. sunt comandate prototipuri sau scule
  • Structurile organizatorice interdepartamentale pentru managementul modificărilor, precum Change Manager şi Change Board lipsesc – elaborarea participă printre altele la coordonarea modificărilor
  • Nu toţi stakeholder-ii relevanţi sunt integraţi în evaluarea unei solicitări de modificare; de aceea, utilitatea, consecinţele şi costurile acesteia nu sunt suficient de transparente
  • Procesul de modificare este implementat rigid şi ineficient, deoarece nu se face distincţie între modificările simple şi complexe
  • Comparativ cu numărul real de îmbunătăţiri ale produselor şi proceselor, în companie sunt necesare prea des modificări de intervenţie evitabile

Procesul de modificare - mai eficient şi totuşi structurat?

Analiza rapidă şi completă a tuturor consecinţelor unei solicitări de modificare este cheia pentru prelucrarea eficientă a acesteia. Analiza ar trebui să de desfăşoare pe cât posibil cu timp şi costuri optimizate. Acest lucru presupune o disponibilitate completă şi digitală a tuturor specificaţiilor produsului, precum şi dependenţele acestora în locul central. Astfel, printr-o apăsare de buton şi fără alte cereri de informaţii, Change Manager va avea la dispoziţie atât o dovadă de utilizare a pieselor tuturor ansamblurilor afectate, cât şi toate specificaţiile afectate de modificare.

Dar nu fiecare modificare este la fel de laborioasă sau riscantă. Aproximativ 80% sunt modificări simple, necritice în elaborare, fără consecinţe pentru departamentele următoare. Acestea ar trebui să fie transpuse de sine stătător şi economic de constructor după reguli clare şi să nu angajeze întreaga organizaţie.

Spre deosebire de acestea, la modificările complexe trebuie implicaţi toţi stakeholder-ii în procesul de evaluare şi de luare a deciziilor prin workflow-uri ad-hoc flexibile. Numai astfel se formează o imagine cuprinzătoare a efectelor, numai astfel pot fi luate în considerare toate aspectele pe parcursul transpunerii în practică.

Trebuie companiile să treacă singure prin aceasta?

Nu. Noi facem asta împreună.

Şi aşa atacăm problema: în mod tipic începem un proiect prin evaluarea stării de fapt. CENIT Digital Process Assessment identifică necesarul de intervenţie concret şi potenţialele de utilizare pentru compania dumneavoastră. Pe baza acestora, elaborăm un concept pentru managementul modificărilor comandat prin procese - pe baza unui proces de modificare End-to-End ideal. Pentru că este vorba de compania dumneavoastră, aducem în consonanţă cerinţele dumneavoastră specifice companiei, precum şi standardele relevante pentru audit - ca de exemplu ISO 9001 ff. şi recomandarea VDA 4965.

Astfel, armonizăm direct modelarea planificată a procesului cu funcţionalităţile disponibile ale sistemelor IT utilizate. De asemenea în centrul atenţiei noastre: Un sistem de comandă pentru procese cu acţiune extinsă peste sisteme pentru procesele dumneavoastră de afaceri în 3DEXPERIENCE® şi SAP. În acest scop, am elaborat o extensie workflow specifică, cu care asigurăm un sistem de comandă pentru procese flexibil, care însoţeşte procesul şi cu acţiune extinsă peste sisteme pentru toate tipurile de obiecte supuse modificărilor.

Dacă sunt definite procesele şi blocurile funcţionale de soluţii IT utilizate în acest scop, nu se mai află nimic în calea introducerii. Pentru ca şi aceasta să se desfăşoare fără sincope, vă asistăm cu un concept de iniţiere individual.

Vă puteţi baza pe acesta? Absolut.

Graţie experienţei îndelungate a CENIT la introducerea, configurarea şi interconectarea în reţea a celor două sisteme 3DEXPERIENCE şi SAP, suntem şi partenerul ideal pentru realizarea concretă a unui management al modificărilor în întreaga companie, digital şi controlat de proces. Cu plăcere şi în compania dumneavoastră.

Contactul dumneavoastră

Martin Grunau

Martin Grunau

Senior Vice President Dassault Systèmes Solutions & COO Keonys

Horst Heckhorn

Horst Heckhorn

Senior Vice President SAP Solutions

Intrați în contact cu echipa noastră