Declarație de confidențialitate

Prezenta declarație de confidențialitate clarifică utilizatorii cu privire la natura, nivelul și scopul colectării și utilizării datelor cu caracter personal de către furnizorul responsabil pe această pagină de Internet, precum și în cazul altor oferte online (în continuare denumite „ofertă”).

Furnizor responsabil:

CENIT AG

Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
E-mail: info@cenit.com

Inginer diplomat Kurt Bengel - Purtător de cuvânt al conducerii,

Informatician economic diplomat Matthias Schmidt - Membru al conducerii

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Jürgen Ehmann
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
E-mail: datenschutzbeauftragter@cenit.com

CENIT Recepţie

+40 332 430 574
info@cenit.ro

Utilizarea paginii noastre de Internet este posibilă, de regulă, și fără indicarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care sunt colectate de către noi date cu caracter personal (de exemplu nume, adresă sau adrese de poștă electronică), acest lucru se realizează întotdeauna pe bază voluntară.

În plus, colectăm informații privind navigarea. Acestea sunt date despre calculatorul și vizita dumneavoastră pe pagina noastră de Internet, în special adresa IP, locația dumneavoastră, browserul pe care îl utilizați, pagina de origine, durata vizitei dumneavoastră și paginile pe care le-ați deschis.

Pe lângă alte tipuri de utilizare menționate în această declarație de confidențialitate, folosim informații personale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare personalizând paginile de Internet și îmbunătățind serviciul de conectare.

Prin completarea unui formular de înregistrare pe pagina noastră vă declarați de acord să primiți e-mailuri din partea CENIT.

E-mailurile conțin informații despre produse și oferte noi.

Nu vom pune informațiile dumneavoastră personale, pe care le procesăm pentru trimiterea e-mailurilor, la dispoziția terților. Vă puteți dezabona în orice moment de la primirea pe viitor a acestor e-mailuri.

Utilizăm informațiile de navigare pentru a opera și a îmbunătăți paginile noastre de Internet și serviciul nostru de conectare. Utilizăm informațiile despre navigare, în mod individual sau în combinație cu informațiile personale, pentru a vă trimite informații personalizate despre compania noastră.

Aceste date nu vor fi transmise terților fără aprobarea dumneavoastră expresă.

Furnizorul (respectiv furnizorul său de spațiu web) colectează date despre fiecare acces la ofertă (așa-numitele fișiere jurnal ale serverului). Datele de acces cuprind:

Numele paginii de Internet accesate, fișierul, data și ora accesării, volumul de date transferate, notificarea accesării cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina anterior vizitată), adresa IP și furnizorul solicitant.

Furnizorul utilizează datele din jurnal numai pentru evaluări statistice în scopul operării, securității și optimizării ofertei. Cu toate acestea, furnizorul își rezervă dreptul de a revizui ulterior datele din jurnal dacă, pe baza unor dovezi concrete, există suspiciunea legitimă de utilizare ilegală.

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6, alineatul 1, litera a din regulament general al UE privind protecția datelor (GDPR) servește ca bază juridică.

La prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă, articolul 6, alineatul 1, litera b, GDPR este utilizat ca bază juridică. Acest lucru este valabil și pentru procesele de prelucrare a datelor care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care este supusă societatea noastră, articolul 6, alineatul 1, litera c GDPR servește ca bază juridică.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6, alineatul 1, litera d GDPR servește ca bază juridică.

Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra interesului mai sus menționat, articolul 6, alineatul 1, litera f GDPR este utilizat ca bază juridică pentru prelucrare. 

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării a fost atins. În plus, o astfel de stocare poate fi realizată atunci când acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în ordonanțe, legi sau alte reglementări la care este supusă persoana responsabilă. Blocarea sau ștergerea datelor se realizează și atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.

Pe pagina noastră este disponibil un formular de contact care poate fi utilizat pentru contactarea electronică. Dacă un utilizator folosește această opțiune, datele introduse în fereastra de introducere a datelor vor fi transmise către noi și salvate. Aceste date sunt:

Prenume
Nume
Adresa de e-mail
Firma
Localitatea

Pentru prelucrarea datelor în contextul procesului de expediere este obținut consimțământul dumneavoastră și se face trimitere la această declarație de confidențialitate.

În mod alternativ este posibilă contactarea prin adresa de e-mail furnizată. În acest caz vor fi stocate datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail.

În acest context nu există nicio divulgare a datelor către terți. Datele sunt folosite exclusiv pentru procesarea conversației.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este, în cazul existenței consimțământului utilizatorului, articolul 6, alineatul 1, litera a GDPR.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este articolul 6, alineatul 1, litera f GDPR. În cazul în care contactul prin poșta electronică vizează încheierea unui contract, atunci temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este articolul 6, alineatul 1, litera b GDPR.

Prelucrarea datelor personale din fereastra de introducere a datelor ne ajută doar la procesarea contactării. În cazul unei contactări prin e-mail se prezumă și interesul legitim necesar privind prelucrarea datelor.

Celelalte date personale prelucrate în timpul procesului de expediere servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din fereastra de introducere a datelor a formularului de contact și cele trimise prin e-mail, se aplică această prevedere atunci când s-a încheiat respectiva conversație cu utilizatorul. Conversația este încheiată atunci când se poate deduce din circumstanțe faptul că subiectul respectiv a fost în cele din urmă clarificat.

Utilizatorul are în orice moment posibilitatea de a-și retrage acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta poate ridica în orice moment obiecții privind stocarea datelor sale personale. Într-un asemenea caz nu poate fi continuată conversația.

Urmează o descriere a modului în care este posibilă revocarea consimțământului și obiecția împotriva stocării.

Toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării vor fi șterse în acest caz.

Pe pagina noastră de Internet există posibilitatea de a vă abona la un buletin informativ gratuit. Datele din fereastra de introducere a datelor ne sunt transmise la abonarea la buletinul informativ. Informații obligatorii:

Formulă de adresare
Prenume
Nume
Firma
Adresa de e-mail

Pentru prelucrarea datelor în contextul procesului de înregistrare este obținut consimțământul dumneavoastră și se face trimitere la această declarație de confidențialitate.

În cadrul prelucrării datelor pentru trimiterea buletinelor informative nu se divulgă date către terți. Datele sunt folosite exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ și sunt stocate în sistemul nostru CRM.

Fișierele cookie sunt fișiere mici care permit stocarea informațiilor specifice legate de dispozitive pe dispozitivul de acces al utilizatorilor (calculatoare, telefoane inteligente și așa mai departe). Acestea servesc la facilitarea utilizării paginilor de Internet și, prin urmare, utilizatorilor (de exemplu prin stocarea datelor de conectare). Pe de altă parte, acestea servesc la înregistrarea datelor statistice privind utilizarea paginii de Internet și la analizarea acesteia în scopul îmbunătățirii ofertei. Utilizatorii pot influența modul de utilizare a fișierelor cookie. Majoritatea browserelor au opțiunea de a restricționa sau de a împiedica complet stocarea fișierelor cookie. Cu toate acestea, se atrage atenție asupra faptului că utilizarea și, în special, confortul în utilizare sunt limitate fără fișierele cookie.

Puteți administra multe fișiere cookie de publicitate online de la companii prin pagina din America de Nord http://www.aboutads.info/choices/ sau din UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Această ofertă utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele fișiere cookie, fișiere text stocate pe computerele utilizatorilor și care permit o analiză a utilizării paginii de către aceștia. Informațiile generate de fișierul cookie despre utilizarea acestei pagini de către utilizatori sunt de obicei transmise la un server Google din SUA și stocate acolo.

În cazul activării anonimizării adresei IP pe acest site web, adresa IP a utilizatorilor Google va fi prescurtată în prealabil în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și prescurtată acolo. Anonimizarea IP este activă pe această pagină de Internet. În numele operatorului acestei pagini, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către utilizatori a paginii de Internet, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea paginii și pentru a furniza operatorului paginii alte servicii legate de activitatea paginii și de utilizarea internetului.

Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi compilată cu alte date de la Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea fișierelor cookie prin setarea corespunzătoare a browserului; Cu toate acestea, această ofertă notifică utilizatorilor că este posibil să nu poată utiliza în întregime toate funcțiile acestui site. În plus, utilizatorii pot împiedica colectarea datelor generate de fișierul cookie și care se referă la utilizarea paginii de Internet (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând extensia de browser disponibilă la adresa următoare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ca o alternativă la extensia de browser sau în browserele de pe dispozitivele mobile, faceți clic pe acest link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en pentru a împiedica pe viitoare colectarea de date de către Google Analytics în cadrul acestui site. În acest caz, pe dispozitiv este stocat un fișier cookie opțional. Dacă vă ștergeți fișierele cookie, trebuie să faceți clic pe acest link din nou.

Această pagină utilizează serviciul de cartografiere Google Maps prin intermediul API. Ofertantul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Pentru a utiliza funcţiile Google Maps, este necesar să vă salvaţi adresa IP. Aceste informaţii sunt de regulă transmise şi salvate pe un server Google în SUA. Ofertantul acestei pagini nu are nicio influenţă asupra acestui transfer de date.

Informaţii suplimentare referitoare la modul de administrare privind datele utilizatorului, le regăsiţi în declaraţia de protecţie a datelor Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 paragraful 1 lit. f DSGVO.

Utilizarea Google Maps se realizează în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online şi găsirii uşoare a locurilor pe care le-am indicat pe pagina web.

Aceste adrese IP sunt de regulă transmise şi salvate pe un server Google în SUA. Ofertantul acestei pagini nu are nicio influenţă asupra acestui transfer de date.

Pe această pagină web utilizăm HubSpot pentru activităţile noastre de marketing online. HubSpot este o companie de software din SUA cu sediul în Irlanda. Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, Telefon: +353 1 5187500.

În acest caz, este vorba de o soluţie software integrată cu care acoperim diverse aspecte ale marketingului nostru online. Printre ele se numără:

Serviciul nostru de autentificare permite vizitatorilor paginii noastre web să afle mai multe despre compania noastră, să descarce conţinuturi şi să pună la dispoziţie informaţiile lor de contact precum şi alte informaţii demografice. Aceste informaţii, precum şi conţinuturile de pe pagina noastră web sunt stocate pe serverele partenerului nostru software HubSpot. Acestea pot fi utilizate de noi pentru a intra în contact cu vizitatorii paginii noastre web şi pentru a stabili ce servicii ale companiei noastre sunt interesante pentru aceştia. Toate informațiile pe care le colectăm sunt reglementate de prezenta politică de confidențialitate. Noi utilizăm toate informaţiile colectate exclusiv pentru a optimiza măsurile noastre de marketing.

Baza legală pentru utilizarea serviciilor de la HubSpot este art. 6 I f DS-GVO – interesul îndreptăţit. Interesul nostru îndreptăţit în utilizarea acestui serviciu este optimizarea măsurilor noastre de marketing şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre pe pagina web.

HubSpot este certificat în condiţiile „EU – U.S. Privacy Shield Frameworks“ şi se supune TRUSTe ’s Privacy Seal, precum şi „U.S. – Swiss Safe Harbor“ Framework.

Pentru mai multe informaţii privind politicile de confidenţialitate de la HubSpot.

Pentru mai multe informaţii de la HubSpot privind politicile de confidenţialitate UE.

Mai multe informaţii privind cookie-urile folosite de HubSpot găsiţi aici & aici.

Dacă nu doriţi în general o detectare de către HubSpot, puteţi să împiedicaţi în orice moment salvarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră.

Unele dintre paginile noastre de Internet încorporează videoclipuri stocate pe YouTube. Youtube este un serviciu al companiei americane Google Inc. Toate videoclipurile YouTube de pe paginile noastre sunt activate cu așa-numitul „mod extins de confidențialitate”. YouTube pune la dispoziție acest mod extins de confidențialitate și asigură faptul că YouTube nu stochează pe calculator fișiere cookie cu informații de identificare personală până când videoclipul nu este activat și redat prin YouTube Video Player. La accesarea paginilor de Internet și la încorporarea videoclipurilor este transmisă adresa IP. Acest lucru poate fi atribuit unei persoane numai atunci când v-ați conectat sau sunteți conectat permanent la YouTube sau la un alt serviciu Google înainte de accesarea paginii.

După ce începeți să redați un videoclip YouTube încorporat făcând clic pe acesta, în modul extins de protecție a datelor YouTube va salva pe computerul dumneavoastră numai fișierele cookie care nu conțin informații de identificare personală. Aceste fișiere cookie pot fi blocate prin setările și extensiile corespunzătoare ale browserului.

Pentru mai multe informații despre integrarea videoclipurilor YouTube, consultați politica de confidențialitate YouTube. Utilizarea videoclipurilor YouTube.

Unele dintre ofertele noastre de Internet conțin linkuri către alte pagini care nu sunt operate de CENIT AG. Noi nu monitorizăm aceste pagini de Internet și nu suntem responsabili de conținutul acestora sau de manipularea informațiilor personale.

Prelucrarea servește la protejarea interesului legitim al societății noastre, iar interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu depășesc interesul menționat anterior. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea linkurilor este reprezentat de articolul 6, alineatul 1, litera f GDPR.

Pentru o experiență mai atractivă a utilizatorilor, oferta noastră digitală include și capabilități de tip „social plug-in”.

Pentru rețeaua Facebook. Acestea sunt oferite și operate de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. Conținutul widgetului este transmis de Facebook direct în browserul dumneavoastră și afișat corespunzător în mediul nostru fără ca noi să avem vreo influență asupra conținutului. 

Pentru rețeaua Twitter. Acestea sunt oferite și operate de Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda. Conținutul widgetului este transmis de Twitter direct în browserul dumneavoastră și afișat corespunzător în mediul nostru fără ca noi să avem vreo influență asupra conținutului.

Pentru rețeaua YouTube. Acestea sunt oferite și operate de YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Conținutul widgetului este transmis de YouTube direct la browserul dumneavoastră și afișat în mod corespunzător în mediul nostru fără ca noi să avem vreo influență asupra conținutului.

Pentru a vă proteja sfera privată vă oferim aceste extensii sociale prin apăsarea unui buton sub forma unui link HTML, adică datele dumneavoastră sunt transferate doar atunci când faceți clic pe butonul plug-in (partajare, oferirea unui Like etc.), în măsura în care sunteți înregistrat la furnizorii de servicii sociale și ați vizitat anterior aceste pagini. În prealabil nu se realizează niciun transfer de date.

Extensiile sociale vă oferă posibilitatea de a partaja conținut din ofertă prin intermediul contului personal de medii de socializare. Cu toate acestea, atunci când utilizați această funcție pe paginile de Internet ale CENIT AG nu vor fi procesate date personale. 

Furnizorul de medii de socializare poate atribui vizita pe pagina noastră contului dumneavoastră de utilizator. Noi atragem atenția asupra faptului că CENIT AG nu are nicio influență asupra acestor aspecte și nu este informată despre conținutului datelor transmise și despre utilizarea acestora de către furnizorul de medii de socializare.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate.

Pentru mai multe informații detaliate despre tipul, scopul și volumul, precum și despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor dumneavoastră de către furnizorul respectiv de servicii de socializare, vă rugăm să consultați politica acestora de confidențialitate. De asemenea, veți afla mai multe despre drepturile dumneavoastră și despre opțiunile de protejare a sferei dumneavoastră private.

Indicații privind protecția datelor pe Facebook

Indicații privind protecția datelor pe Twitter

Indicații privind protecția datelor pe YouTube

Indicații privind protecția datelor pe XING

Indicații privind protecția datelor pe LinkedIn

Indicații privind protecția datelor pe Pocket

Colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele, datele de contact și documentele de candidatură pe care ni le trimiteți într-o aplicație online, sunt stocate inițial neschimbate într-un portal intern pentru candidaturi. Accesul neautorizat la datele dumneavoastră în timpul fazei de transmitere este exclus. Candidaturile online, precum și sistemul de gestionare a candidaților, în care sunt stocate datele dumneavoastră, sunt protejate contra accesării. Toți angajații noștri se angajează să păstreze confidențialitatea și să păstreze secretul datelor.

Categorii de destinatari

Numai angajații departamentului de resurse umane și directorii responsabili ai CENIT AG au acces la datele dumneavoastră care trebuie să compare datele dumneavoastră cu anunțurile actuale de locuri de muncă.

Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră vor fi colectate, prelucrate și utilizate exclusiv în scopul candidaturii la firma CENIT AG. Nu se realizează o utilizare în alte scopuri sau un transfer către terți.

Drept de contestare

În orice moment puteți revoca o permisiune acordată de dumneavoastră cu efect pe viitor. În acest caz nu vom mai procesa datele dumneavoastră decât dacă există motive serioase care necesită protejarea și o prelucrare ulterioară.

Persoană de contact pentru protecția datelor

În cazul unor întrebări cu privire la colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dumneavoastră personale, în cazul informațiilor, corectării, blocării sau ștergerii datelor, precum și în cazul revocării permisiunii acordate, vă rugăm să contactați:

info@cenit.com

Transmiterea datelor

Nu este planificată transmiterea datelor candidatului către o terță țară sau organizație externă.

Durata stocării datelor dumneavoastră

Stocăm datele dumneavoastră atât timp cât căutați în mod activ un loc de muncă în cadrul CENIT AG, dar nu mai mult de șase luni de la finalizarea procesului de candidatură. În acest moment vom șterge datele dumneavoastră din sistemul de gestionare a candidaților.

Consimțământ privind stocarea ulterioară a datelor dumneavoastră

Peste această perioadă de stocare, noi stocăm, procesăm și folosim datele dumneavoastră numai dacă ne-ați acordat permisiunea. Stocarea, prelucrarea și utilizarea se realizează apoi în scopul de a vă contacta în cazul unui loc de muncă adecvat pentru dumneavoastră. Stocarea se realizează în acest caz pentru o perioadă de un an de la finalizarea procesului de candidatură. În orice moment puteți revoca o permisiune acordată de dumneavoastră cu efect pe viitor trimițând un e-mail la adresa info@cenit.com.

Descrierea și nivelul prelucrării datelor

Pe pagina noastră de Internet oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra pentru un seminar online prin furnizarea de informații personale. Datele sunt introduse într-o fereastră de introducere a datelor și ne sunt transmise și stocate. Nu se realizează un transfer către terți.

În cazul procesului de înregistrare sunt colectate următoarele date:

Prenume
Nume
Firma
Adresa de e-mail

În cadrul procesului de înregistrare este obținut un consimțământ al utilizatorului pentru a procesa aceste date.

Utilizatorul are dreptul, la cerere, să primească gratuit informații cu privire la datele personale care au fost stocate în legătură cu acesta. În plus, utilizatorul are dreptul la corectarea datelor incorecte, la blocarea și ștergerea datelor sale cu caracter personal, în măsura în care nicio obligație legală de stocare nu prevede contrariul.

Dreptul de reclamație la autoritatea de supraveghere

De asemenea, utilizatorul are dreptul să facă o reclamație la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către noi.