În dialog pentru transformarea digitală

Linde Engineering: Managerul IT Dr. Uli Hofmann discută despre noile abordări pentru comunităţile externe de utilizatori

Publicată 05.08.2021 | actualizată 26.07.2023

Atunci când discutăm despre automatizare în procesele comerciale prin intermediul mijloacelor IT, este solicitată echipa internaţională a Dr. Uli Hofmann. Acest fapt este valabil şi în vremea transformării digitale, cu diferenţa că departamentul IT îi implică astăzi în mod intensiv pe clienţi şi furnizori în sferele de activitate şi influenţă ale acestora. Comunităţile externe de utilizatori sunt implicate de la bun început, atunci când un nou echipament software este disponibil în cazul lor. Această deschidere se poate interpreta în următorul mod: primele iniţiative, precum platforma SupplierConnect, intensifică durabilitatea procesului de creare a valorilor în reţelele de colaborare dintre companii.

În dialog pentru transformarea digitală

Digitalizarea mută graniţele. În cadrul companiilor, silozurile de informaţii stau sub semnul întrebării şi dincolo de porţile fabricii se află scopul, acela de a interconecta mai îndeaproape, mai repede şi fără impedimente partenerii externi cu platformele comune. Asistarea acestor procese comerciale comprehensive la nivelul companiei cu aplicaţii uşoare pentru utilizatori şi constituirea unei interfeţe pentru schimbul sigur de date sunt noile sarcini, dezvoltate intens de către echipele responsabile de automatizarea proceselor.

 

Departamentul IT - partener în implementarea strategiei digitale

În această privinţă, transformarea este exemplară în cadrul companiei Linde Engineering.

Principala sarcină a angajaţilor din departamentul IT rămâne operarea în siguranţă şi dezvoltarea continuă a peisajului de sisteme IT la nivel intern. În plus, departamentul IT este solicitat, între timp, să devină un partener responsabil, atunci când discutăm de îndeplinirea obiectivelor legate de digitalizare.

Dr. Uli Hofmann, Head of Global IT în cadrul companiei Linde Engineering, susţine această abordare: „Contribuţia pe care dorim să o aducem este ca Linde Engineering să-şi îmbunătăţească interacţiunea cu partenerii din cadrul pieţei”, declară Hofmann, trasând totodată direcţia de urmat. „Rolul nostru s-a extins. Pe lângă automatizarea proceselor noastre comerciale, sprijinim implementarea strategiei de digitalizare în cadrul companiei Linde Engineering. Pentru aceasta, colaborăm îndeaproape cu colegii noştri din echipa de digitalizare a firmei Linde.”

 

 

Rolul nostru s-a extins. Pe lângă automatizarea proceselor noastre comerciale, sprijinim implementarea strategiei de digitalizare în cadrul companiei Linde Engineering.

O parte dintre noile comunităţi de utilizatori aparţin de numeroşii furnizori ai Linde Engineering, care joacă un rol esenţial în construcţia de echipamente industriale. Pentru funcţionarea unei unităţi industriale, sunt necesare echipamente, materiale şi prestarea de servicii de către sute de furnizori. Alături de aceştia, este necesară şi cooperarea intensă în fiecare proiect individual.

Furnizorii – o nouă comunitate de utilizatori

În funcţie de tipul livrării, furnizorul solicită specificaţii complexe.

 În schimb, în cazul instalatorului este important de ştiut stadiul în care un furnizor se află cu proiectarea şi producţia. Putem confirma acest fapt, deoarece următorul pas depinde de stadiul actual.

În plus, pot apărea obstacole în cazul unei livrări în timp util, precum autovehiculele de mărfuri grele, procedurile vamale sau situaţiile geografice extreme. Instalaţiile pentru olefine sau cele pentru lichefierea gazelor naturale nu se află chiar în zonele bine delimitate de la marginea oraşelor, ci în mediul natural sălbatic cu arşiţe teribile sau îngheţuri extreme.

„Asistenţa informatică de la graniţele companiei trebuie să faciliteze procedurile pentru toţi cei implicaţi, aceasta din urmă fiind una dintre priorităţile noastre”, afirmă Hofmann. În acest mod, obiectivul nu este reprezentat de modul unilateral în care este transferat volumul de lucru de la instalator la furnizor, precum subliniază acesta: „Aceasta este o abordare mult prea simplă şi nu pot accepta atât de uşor ideea de faţă.”

Implementarea IT poate fi luată în calcul doar în cazul în care aceasta este utilizată efectiv în cadrul companiei. Pentru a garanta acest aspect, partenerii trebuie să se asculte reciproc şi să se trateze cu respect. Aceste valori contează de alftel şi în cadrul companiei Linde Engineering. „Nu este vorba despre ceea ce ar deţine un singur partener, ci mai degrabă ce anume pot utiliza ambii parteneri!” 

 

Nu este vorba despre ceea ce ar deţine un singur partener, ci mai degrabă ce anume pot utiliza ambii parteneri!

Lansarea atelierului Design-Thinking

Pentru dezvoltare sunt utilizate metode de proiect moderne. Angajaţi din cadrul departamentelor tematice Expediting & Logistics de la Linde Procurement (responsabil: Alexander Kaiser) s-au reîntâlnit cu arhitecţi de echipamente software într-un atelier de lucru, alături de reprezentanţi din sfera furnizorilor, cu misiunea de a reflecta atent asupra cerinţelor ambelor părţi. În acord cu abordările propuse la atelierul Design-Thinking, reprezentările de produs au fost implementate direct cu ajutorul instrumentului Click-Dummy. Faptul că participanţii de la atelier au putut avea destul de repede un rezultat vizibil în faţa ochilor, a contribuit la succesul iniţiativei, a declarat Hofmann încrezător. În definitiv, iniţiativa nu este destinată doar experţilor în IT pentru a redacta un caiet de sarcini, ci şi specialiştilor din sectorul de achiziţii şi logistică, pe care îi ajută mult transparenţa prototipului. În acest context, Hofmann consideră important faptul că există şi modele de date realiste pentru faza de testare, astfel încât, toate procesele să fie clare, precum modalitatea efectivă de desfăşurare a operării de sistem prin utilizarea diferitelor scenarii. Doar atunci când toate elementele de design – de la configurarea paginilor din text la management-ul interacţiunii – sunt gândite minuţios, se ajunge la soluţia „User Experience”, care se îngrijeşte de gradul de acceptare dorit.

O altă experienţă pe care o poate împărtăşi Hofmann din cadrul primelor proiecte cu reţelele de colaborare dintre companii: trebuie reglementat întotdeauna cadrul, de pildă cărei companii aparţin datele şi în consecinţă, cine preia responsabilitatea acestor date.

Platforma SupplierConnect sprijină colaborarea digitală

Cele mai bune idei pentru sprijinul digital al furnizorilor şi al companiei Linde Engineering pot fi regăsite astăzi în cadrul platformei „SupplierConnect”. Un grup central de lucru alcătuit din 10 membri a făcut posibil în mod gradual, de-a lungul anului 2019, domeniile de aplicare pentru utilizatori. În plus, aplicaţiile „Digital Inspection Reporting” şi „Technical Document Application” pot fi utilizate în format live.

SupplierConnect Expediting

 • Utilizarea acestei aplicaţii include şi progresul de livrare al unei comenzi;
 • Lansare: Trimestrul I 2019; dezvoltare progresivă;
 • Avantaje: înţelegere comună a actualului stadiu; lipsa unei duble curări a datelor.

SupplierConnect Logistics

 • Date de bază şi documente pentru logistica bunurilor care urmează a fi livrate;
 • Lansare: trimestrul II 2019; dezvoltare continuă a unui sistem precedent;
 • Avantaje: siguranţă ridicată privind procesele şi calitate îmbunătăţită a datelor.

Digital Inspection Reporting (DIR)

 • Aplicaţia web sprijină inspecţia standardelor de calitate şi de producţie a bunurilor comandate la faţa locului şi la furnizori;
 • Lansare: 2019
 • Avantaje: datele inspecţiei sunt disponibile digital şi îmbină procesul complet cu comanda, respectiv cu proiectul fabricii.

Technical Document Application

 • Furnizorul poate ceda toată documentaţia tehnică referitoare la produsul său, în timp ce produsul este alocat procesului de formulare a comenzii;
 • Lansare: Trimestrul IV 2019; dezvoltare continuă a unui sistem precedent;
 • Avantaje: procesul este eficient pentru ambele părţi, eforturile sunt reduse în cazul iteraţiilor necesare (abordarea „Engineer to Order”).

Pentru procese coerente cu ajutorul conexiunii în cloud, compania Linde Engineering utilizează software-ul SAP ca mediu de dezvoltare. În acest sens, sunt utilizate atât produse SAP, cât şi instrumente SAP. Interfaţa cu utilizatorul în noua configuraţie modernă se bazează pe SAP Fiori ca soluţie de front-end. Administrarea utilizatorilor externi este implementată prin intermediul instrumentului SAP Identity Provider.

 Coristo – un partener cu experienţă

În calitate de partener în faza DevOps, compania Linde Engineering a fost sprijinită în mod profesionist de o echipă Coristo, coordonată de Oliver Loose, care conduce periodic şi activ de mai bine de 10 ani, în cadrul Linde Engineering, proiecte mai largi în mediul SAP, de la conceperea şi până la implementarea acestora.

Compania Linde Engineering deţine o strategie în CLOUD, în timp ce în cadrul acestui proiect este vorba mai degrabă de un mediu multicloud, după cum explică Oliver Loose. Idei, precum permisiune şi securitate au constituit unele dintre provocările proiectului.

Ce părere aveţi despre subiectul standardizării şi CLOUD? Soluţiile speciale şi propriile dezvoltări nu blochează drumul în direcţia soluţiei SAP S / 4HANA?

 „Este întotdeauna util să analizăm, dacă aplicaţiile existente şi specifice unei anumite companii funcţionează realmente în cadrul unui nou release. Este posibil ca echipamentul software să ofere astăzi un standard, care nouă ne este de-ajuns. Sau putem concluziona, afirmând că nu mai avem nevoie de o anumită cale specială. Dar dacă nu este cazul aici, sunt de părere că nu trebuie să renunţăm la o soluţie specifică unei firme”, explică Oliver Loose.

Schimbarea de percepţie deschide noi căi

În cadrul digitalizării este încă valabilă convingerea potrivit căreia soluţiile existente trebuie verificate şi o cale prin care putem adresa întrebările potrivite este reprezentată de întâlnirea cu oamenii, a căror perspectivă ne era necunoscută până acum.

În orice caz, acesta este şi motivul succesului companiei Linde Engineering în contextul platformei „SupplierConnect” şi aplicaţiile ulterioare pentru furnizori, precum o arată şi feedback-ul:

 • Procesele sunt mai eficiente şi implementarea proiectului este mai transparentă, deoarece toţi cei implicaţi primesc în timp util informaţiile potrivite;
 • Calitatea datelor a crescut foarte mult pentru că specificaţiile sunt verificate şi apar sub formă integrală;
 •  Datele armonizate permit un tracking mai bun, atât în timpul implementării, cât şi după finalizarea proiectului.

 

Colaborarea dintre companii – 5 ponturi pentru soluţiile dumneavoastră IT

Atunci când vă gândiţi să sprijiniţi mai mult colaborarea cu clienţii dumneavoastră, furnizorii sau în funcţie de sectorul de activitate, alţi acţionari cu instrumente digitale, atunci vă puteţi inspira din modelul oferit de compania Linde Engineering. Şi puteţi face acest lucru chiar dacă firma dumneavoastră nu se numără printre companiile incluse în DAX – indicele bursier al pieţei germane de capital.

 • Mindeset-ul potrivit: În cadrul conceptului „colaborare” este inclusă deja şi ideea atitudinii solicitate – ambele părţi trebuie să acţioneze concertat. Noua interfaţă funcţionează doar sub forma unui proiect comun, care contribuie deopotrivă intern şi extern la crearea de valori. În plus, aveţi posibilitatea de a vă întreba cu privire la modalitatea în care puteţi stimula deschiderea necesară faţă de acţionarii din cadrul companiei. Întrebarea „Care ar fi avantejele mele?” se dovedeşte a fi, de obicei, cel mai scurt drum către răspunsul „Da!”, oferit de partenerii dumneavoastră de afaceri.
 • Departamentul IT – partenerul dvumneavoastră de încredere: În mod similar, dacă implementaţi un standard la finalul proceselor sau dezvoltaţi chiar o soluţie: cooperaţi îndeaproape cu echipa dumeavoastră internă IT, deoarece doar în cadrul acesteia sunt disponibile cunoştinţele de specialitate necesare, în special pentru integrarea sistemelor existente. Dacă această extensie a sarcinilor nu este posibilă în mod personal, colegii din departamentul IT sunt încă interlocutori importanţi. În final, sunteţi responsabil pentru peisajul sistemelor existente la nivelul companiei dumneavoastră.
 • Standard sau dezvoltare la nivel intern: Având în vedere faptul că în era digitală subiecte precum colaborarea pentru eficientizarea de proces devin din ce în ce mai importante, multe platforme IT integrează astăzi aplicaţii corespunzătoare. Recurgând la această ofertă, costurile pot fi diminuate în mod substanţial. Însă, dacă doriţi dezvoltarea la nivel intern, este recomandat să utilizaţi standarde industriale în cadrul producţiei.
 • Testare timpurie: Motivaţi-i pe cei implicaţi, astfel încât, să implementaţi cerinţele la demararea proiectului cu ajutorul instrumentului Click-Dummy. Acest lucru se poate întâmpla în cadrul unui atelier după modelul oferit de metoda Design-Thinking. Această abordare sprijină acţionarii interni şi externi în utilizarea aplicaţiilor IT, însă nu şi în conceperea acestora.
 • Soluţia User Experience cu optimizarea datelor de testare: Soluţia User Experience determină în mod semnificativ, dacă aplicaţia va avea succes în viitor. Pentru a obţine acest lucru, aveţi nevoie de date de testare realiste, pentru a optimiza realmente toate dimensiunile UX.

Navigaţi în continuare pe site-ul nostru şI descoperiţi noi subiecte interesante!
 

Impresii de la atelierul Digital Transformation Leadership organizat de filiala Linde Engineering din India

 

Persoană de contact

Swetlana Isaak

Swetlana Isaak

Communications Manager

Înregistrează-te aici pentru CENIT MAGAZINE

Prin subscrierea la CENIT MAGAZINE vei primi cele mai interesante articole, dar și cele mai bune postări din CENIT Newsroom.

Vei găsi informațiile curente despre compania noastră direct în contul tău de e-mail.
CENIT Magazine vă va furniza idei noi și afirmații clare care vă vor ajuta în procesul dumneavoastră de management pentru transformarea digitală.