Model-based definition: Adaptaţi-vă procesele de proiectare la secolul XXI

Creaţi produsele de mâine cu ajutorul proceselor de ieri?

Publicată 14.07.2020

Carenţele referitoare la continuitatea digitală pun piedici inginerilor dumneavoastră, iar perturbările de sistem care apar în cadrul proceselor operaţionale împiedică un grad eficient de colaborare cu clienţii şi furnizorii dumneavoastră. Nu sunteţi singurul care a întâmpinat o astfel de problemă: în departamentele de proiectare şi producţie, industria manufacturieră se bazează încă pe o serie de fluxuri de lucru ce datează din epoca analogică. Multe aspecte rămân să fie digitalizate, iar unele nu sunt disponibile încă în format digital. Soluţia model-based definition reprezintă cheia către rezolvarea acestei probleme de la zero, afirmă Rolf Schmitzer. Specialistul PLM oferă consultanţă companiilor importante din cadrul industriei furnizorilor de nivel mediu.

Model-based definition: Adaptaţi-vă procesele de proiectare la secolul XXI

Fără decalaje, eficient şi interconectat: acesta este modul de reprezentare al locului modern de muncă din domenii tehnologice de vârf, precum industria automobilelor sau ingineria mecanică.

Însă, până în prezent, această imagine nu reflectă realitatea. Chiar şi astăzi, doar o mică parte dintre firmele consacrate pe piaţă şi cele nou înfiinţate şi-au instalat reţeaua digitală care interconectează toate disciplinele, fiind utilizată pentru a genera, actualiza şi revizui informaţiile referitoare la ciclul de viaţă al produsului.

Rămăşiţe ale epocii dominată de schiţele de proiectare: schiţe 2D ca baze de date

Unul dintre obstacolele din calea proiectării end-to-end este continuarea utilizării desenului tehnic 2D, bazat pe hârtii, pentru a transmite date relevante din punct de vedere al producţiei, al calităţii şi al funcţionalităţii.

Acesta rămâne totuşi instrumentul standard de lucru, cu toate că vine cu un dezavantaj crucial: el reprezintă perturbările de sistem referitoare la modelele 3D utilizate de sistemele de autorizare CAD, transmiţându-le către componentele şi ansamblele de proiectare.

Ca derivat al modelului 3D CAD, schiţa reprezintă în sine o interpretare simplificată. Pentru utilizarea schiţelor, inginerii trebuie să le „citească” şi prin urmare să le interpreteze încă o dată.

Dacă lipsesc directivele de proiectare, multe aspecte depind de experienţă

Problema este constituită de faptul că directivele de proiectare nu sunt, de regulă, actualizate. În anumite cazuri, acestea sunt pur şi simplu inexistente. Scopul acestor directive este de a defini, în concordanţă cu standardele relevante ale industriei, modul în care o anumită companie îşi administrează informaţiile tehnice referitoare la produs. Fără aceste directive, experienţa de proiectare devine singura bază pentru valoarea adăugată: dacă inginerii îşi cunosc destul de bine colegii, atunci ei sunt familiarizaţi cu particularităţile acestora şi înţeleg modul lor de lucru. Dar ce se întâmplă în momentul în care angajaţii cheie părăsesc compania?

Pentru a ilustra acest lucru, să presupunem că departamentul de echipamente nu preia în mod corespunzător sistemul de referinţă prin care proiectantul a predat componenta – fie din cauză că specificaţia din cadrul schiţei 2D este incorectă, fie pentru că a fost interpretată în mod defectuos. După parcurgerea unor paşi de prelucrare utilizând un unghi de înclinare incorect, componentele vor trebui fie înlăturate şi distruse, fie supuse unui proces costisitor de retehnologizare.

 

Testele de toleranţă pentru componente – cu sau fără schiţe 2D

Ce anume se schimbă atunci când vă transformaţi propriul model 3D în baza dumnevoastră de date de tip „single source of truth”, care cuprinde toate datele relevante referitoare la producţie, calitate şi funcţionalităţi (PMI – Informaţii legate de producţia produselor)? Pentru a clarifica acest aspect, putem arunca o privire asupra procesului standard: testarea toleranţei unei componente.

În mod obişnuit (Fig. 1), responsabilul pentru componente (atribuie teste / aprobă o solicitare de modificare / aprobă modificarea), experţii în simulare (transferă manual valorile PMI de la schiţa 2D la echipamentul software de testare / descriu solicitarea de modificare / verifică modificarea de la departamentul de dezvoltare) şi departamentul de proiectare (modifică PMI în schiţe 2D) sunt implicaţi în cadrul acestui proces în mod repetat.Având în vedere faptul că schiţa 2D (în calitate de bază de date ce conţine valori PMI) trebuie modificată, acest fapt va atrage după sine întreruperi de proces referitoare la modelul 3D.

În viitor (Fig. 2), procesul se va desfăşura după cum urmează: experţii în simulare încarcă datele relevante PMI, obţinute cu ajutorul modelului 3D în cadrul echipamentului software de toleranţă. Modificările datelor PMI sunt din nou introduse în modelul 3D şi salvate apoi în PDM (managementul datelor referitoare la produs). În momentul în care inginerul responsabil de componente aprobă modificarea, procesul este deja încheiat.

În acest mod, veţi elimina etapele care nu cresc valoarea adăugată şi veţi evita perturbările de proces care reduc productivitatea şi care reprezintă întotdeauna un risc atunci când ne referim la coerenţa şi corectitudinea datelor dumneavoastră.

În schimb, valorile PMI pentru componentele individuale pot fi introduse acum automat în aplicaţiile software din aval, permiţându-vă să conectaţi digital procesele asociate.

Acest fapt nu este doar mai eficient, ci şi o cerinţă urgentă dacă planificaţi să iniţiaţi sau să extindeţi scenariile Industry 4.0 în cadrul companiei dumneavoastră. Dar să vă luaţi rămas bun de la procesele specifice secolului XX şi să adoptaţi mecanismele digitale pentru procesele dumneavoastră de proiectare reprezintă o iniţiativă bună. Pentru a fi pregătit de aplicaţiile interconectate, trebuie să vă digitalizaţi în mod coerent procesele operaţionale din cadrul companiei.

Operarea soluţiei model-based definition pentru modernizarea procesului de dezvoltare al produselor

Aşadar, cum vă actualizaţi procesele de dezvoltare ale produselor pentru a obţine acest grad de maturitate digitală?

Cadrul de derulare al acestui proiect este constituit din 3 domenii de activitate:

  • Modelul iniţial: Definiţi sau actualizaţi modelul iniţial. Acest lucru înseamnă stabilirea unui standard referitor la datele care trebuie generate pentru o anumită componentă. Acest model uniform de date trebuie să fie descrierea completă a produsului şi să conţină toate informaţiile necesare pentru procesele din aval.
  • Directivele de proiectare: Definiţi sau actualizaţi abordarea standardizată şi uniformă asociată modelului initial.
  • Soluţia model-based definition: Înregistraţi toate datele relevante referitoare la producţie, calitate şi funcţionalităţi în cadrul modelului 3D al componentei. Acest fapt trebuie să garanteze asociativitatea datelor, şi anume valorile PMI sunt asociate unor componente specifice. Datele sunt disponibile în format electronic şi pot fi utilizate ca date de intrare în cadrul proceselor din aval.

Implementarea soluţiei model-based definition reprezintă singura modalitate de a înlocui schiţa 2D ca bază de date. În plus, operarea acestei soluţii este singura cale de a integra complet procesele dumneavoastră de dezvoltare ale produselor cu ajutorul oricărui control de proces cu circuit închis şi prin intermediul reţelei dumneavoastră digitale.

Think big – start small: Dimensionarea corectă a proiectului

De regulă, trebuie doar să preschimbaţi anumite grupuri de componente sau procese specifice, decât să încercaţi să vizaţi întregul inventar. Până la urmă, proiectul înseamnă să interveniţi cu procese testate şi verificate, fiind necesare modificări la sistemele proprii PDM şi PLM.

 În plus, doriţi ca proiectul să dea roade din perspectiva digitalizării. În prezent, multe dintre procesele dumneavoastră din aval nu sunt pregătite încă pentru înregistrarea şi transmiterea datelor.

Acest fapt poate fi cauzat de lipsa standardelor – de aceea, există multe lucruri de făcut în această direcţie. Ori poate fi pur şi simplu rezultatul unui echipament care funcţionează în parametri normali, dar care este depăşit: este posibil ca maşinile dumneavoastră de măsurat să dateze dintr-o perioadă în care nimeni nu s-ar fi gândit să întrebe de interfeţele privind datele deschise.

Mai există încă un aspect de avut în vedere: poate că aveţi divizii interne care nu vor fi capabile să opereze în lipsa schiţelor 2D în viitorul apropiat, situaţie care se aplică şi unor parteneri externi. În acelaşi timp, conţinutul limitat de informaţii legat de schiţele 2D are avantajele sale în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii intelectuale.

În acest context, recomandăm generarea schiţelor 2D de la stadiul actual al datelor prin folosirea unui sistem de conversie bazat pe proces şi marcarea acestora cu ajutorul unei ştampile adecvate.

Actualizaţi-vă acum tehnologiile – alături de CENIT, partenerul dumneavoastră de încredere

Un proiect precum acesta ridică multe întrebări, legate inclusiv de factorii decizionali ai companiei, de modularea proceselor referitoare la dezvoltare, de producţie şi IT, precum şi de iniţiativele necesare pentru a atrage potenţiali angajaţi în cadrul firmei.

Am fi deosebit de încântaţi să vă sprijinim de-a lungul acestui proces. Cu mai mult de 30 de ani experienţă în cadrul industriei de manufacturiere, compania CENIT susţine expertiza aprofundată şi interconectată referitoare la procesul de dezvoltare al produselor.

În paralel cu propunerea noastră Ready-to-Grow pentru implementarea 3DEXPERIENCE®, vă oferim un pachet special pentru instrumentul Model-Based Definition.

Cu ajutorul soluţiei Ready to Digitize, vă ajutăm să obţineţi un succes predictibil:

  • implementare rapidă bazată pe componente de proces generice;
  • soluţii bazate pe modele preconfigurate şi setări standard;
  • costuri de proiect clar definite.

Model-Based Enterprise: Crearea locului de muncă din viitor

Sunt convins că schiţele vor dispărea treptat din industrie. Viitorul aparţine soluţiei „Model-based Enterprise”. Nu există altă alternativă, deoarece cum altfel vom reuşi ca geamănul digital să fie funcţional?

Şi aş putea adăuga, cum altfel veţi reuşi să stârniţi entuziasmul potenţialilor angajaţi ai companiei dumneavoastră?În cadrul întrunirilor de coordonare, vorbesc adesea despre aspectele practice ale utilizării schiţelor 2D scanate şi sunt pus de multe ori în faţa unor reacţii de nedumerire din partea managerilor din afara sferei de producţie: „Aşa se lucrează în cadrul firmei noastre?!?”

Într-adevăr, această abordare va fi curând de ordinul trecutului. Angajaţii de mâine merită un loc de muncă modern şi tehnologizat: fără decalaje, eficient şi interconectat.

Abonează-te acum, să rămânem în contact!