Inteligenţă Artificială - Procese inteligente în companie

Cum pot utiliza încă de azi inteligenţa artificială pentru compania mea şi cum pot acumula experienţă?

Publicată 17.10.2022 | actualizată 26.06.2023

Tehnologiile, aplicaţiile şi dispozitivele care se bazează pe inteligenţa artificială (IA), prezintă de mai mult timp o maturitate înaltă pe piaţă. Posibilităţile şi dezvoltările care se bazează pe aceasta generează discuţii aprinse. Fie că este vorba de comunicaţia om-maşină, analiza volumelor mari de date şi texte sau de evaluarea situaţiilor şi proceselor: Utilizarea şi valorificarea sistemelor IA este privită de analişti şi de liderii IT de pe piaţă în egală măsură ca factor decisiv pentru sustenabilitatea şi competitivitatea companiilor.

Şi totuşi: în pofida potenţialelor şi avantajelor clare ale IA, utilizarea productivă a acesteia în companii şi procese de afaceri este încă în comparaţie rar de găsit.

Multe companii îşi pun în prezent întrebarea cum pot utiliza posibilităţile tehnice ale inteligenţei artificiale pentru crearea de valori şi care este modalitatea de începere adecvată pentru acumularea experienţei necesare.

Inteligenţă Artificială - Procese inteligente în companie

Şi aşa ar putea arăta soluţia

Pornind de la particularităţile şi cerinţele fiecărei companii oglindim posibilităţile actuale ale inteligenţei artificiale şi elaborăm de aici recomandări de acţiune pe baza analizei de utilitate şi a necesarului. La noi se află în prim-plan comunicaţia 360° cu clientul, analiza şi lucrul cu documentele, actele şi procesele de afaceri, precum şi analiza şi prognozele pe baza datelor de producţie şi financiare.

Ce poate produce concret inteligenţa artificială?

Identificarea unor Use Cases potrivite cu potenţial QuickWin şi a proiectelor pilot corelate pe acestea reuşeşte prin abordarea cuprinzătoare a solicitărilor din centrele de service, prin analiza textelor, precum şi prin analiza datelor de producţie şi de fabricaţie pentru optimizarea proceselor.

Comunicaţia eficientă şi personală cu clienţii

Prin utilizarea tehnologiei Natural Language Processing (NLP) în combinaţie cu sisteme de dialog, CENIT a elaborat sisteme ChatBot – denumite şi Conversational Interfaces – pentru înregistrarea unui mesaj de daune de la societăţile de asigurare sau pentru semnalarea şi înregistrarea solicitărilor Servicedesk. Pentru ca aceste soluţii să nu reprezinte numai o interogare, ci să atingă şi o utilitate de specialitate cât mai înaltă posibil, au fost utilizate alte microservicii bazate pe IA, precum analiza imaginilor, analiza emoţiilor, identificarea limbii. Prin interconectarea la sistemele pentru comunicaţie orală - ca de ex. Amazon Alexa - se poate mări raza de acţiune şi se pot integra utilizatori suplimentari. Utilizarea ţine cont atât de integrarea cu sistemele de inventariere şi transferul solicitărilor la aplicaţiile de specialitate existente, cât şi de aspectele ce ţin de capacitatea de scalare şi de siguranţă. În concluzie devine posibil un pas important în direcţia unei comunicaţii 360° cu clienţii.

Managementul structurat, intuitiv şi performant al documentelor

În cazul utilizării sistemelor pentru managementul documentelor sau pentru prelucrarea actelor şi procedeelor, utilizatorii îşi manifestă periodic dorinţa pentru opţiuni de căutare foarte simple. În special utilizatorii care lucrează numai ocazional cu sistemele sau care caută frecvent prin diferite conţinuturi au nevoie de o posibilitate de căutare foarte intuitivă.

Prin utilizarea serviciilor bazate pe IA pot fi oferite de exemplu posibilităţi pentru formularea unei dorinţe de căutare în limba naturală - şi de aici o căutare structurată după clase de documente, tipuri de acte sau de procedee. „Arată-mi actul lui Max Mustermann“ poate fi identificat univoc de o componentă antrenată, la fel ca şi introducerea „Expediază această ofertă la serviciul de aprovizionare pentru verificare“.

Analiza fiabilă şi aplicabilă şi prognoza evenimentelor

Utilizarea soluţiilor Predictive şi Analytics pare companiilor frecvent complexă şi irealizabilă într-un viitor apropiat. Faptul că metodele analitice şi Machine Learning pot fi foarte avantajoase în problematica de zi cu zi, l-am putut demonstra de exemplu prin analizele datelor de producţie: În cadrul ofertei noastre "Predictive Maintenance as a Service" sunt deja suficiente datele pentru paşii de producţie sau maşinile selectate, pentru a putea face de aici deduceri analitice privind o probabilitate de ieşire din funcţiune sau gradul de utilizare a diferitelor componente. Pe baza acestor prognoze, intervalele de întreţinere curentă pot fi planificate mai bine şi ieşirile neaşteptate din funcţiune pot fi evitate. Astfel utilitatea pentru fiabilitate, calitate şi economia de cheltuieli atinsă devine rapid vizibilă.

Aceste exemple prezintă exemplificativ cum pătrunde inteligenţa artificială în procesele din companie - şi anume astfel încât, utilitatea şi practicabilitatea să se afle clar în prim-plan.

Din punct de vedere tehnic, acest lucru este posibil pe baza platformelor Micro-Service cu opţiuni de integrare flexibile. Astfel, aplicaţiile pilot pot fi transpuse rapid şi eficient în spaţii de date protejate clar şi potenţialele de utilizare ale acestora pot fi validate.

Introducerea inteligentă a inteligenţei artificiale

Asta putem să facem împreună. Pe baza proiectelor existente, modelul de procedură CENIT combină modalităţile consacrate din managementul proiectului cu metode agile, iterative. Astfel, putem să identificăm şi să transpunem în practică împreună cu clientul nostru scenarii de utilizare potrivite modelului de afaceri respectiv. Vă însoţim cu plăcere şi pe dumneavoastră pe acest drum.

Persoană de contact

Swetlana Isaak

Swetlana Isaak

Communications Manager

Înregistrează-te aici pentru CENIT MAGAZINE

Prin subscrierea la CENIT MAGAZINE vei primi cele mai interesante articole, dar și cele mai bune postări din CENIT Newsroom.

Vei găsi informațiile curente despre compania noastră direct în contul tău de e-mail.
CENIT Magazine vă va furniza idei noi și afirmații clare care vă vor ajuta în procesul dumneavoastră de management pentru transformarea digitală.